Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Arasındaki Fark Nedir?

  • Konbuyu başlatan THESECRET
THESECRET

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı,adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı belgesi,adli sicil kaydı yoktur adli sicil arşiv kaydı vardır ne demek,adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı arasındaki fark,
sabika-kaydi12-png.36597 Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Arasındaki Fark Nedir? Melekler Mekanı ForumKesin çizgilerle bir ayrım yapılamasa da genel olarak adli sicil kaydı, infazı tamamlanmamış sonuçları devam eden kayıtları ihtiva ederken, adli sicil arşiv kaydı infazı tamamlanmış, etkisi ortadan kalkmış kayıtları ihtiva eder. Örneğin sürücü belgesine el konulduğunda, el konulma süresince bu kayıt adli sicil kaydında görünecek olup, el koyma süresi tamamlanıp sürücü belgesi kullanılma hakkı tekrar doğduğunda bu kayıt arşiv kaydına alınacaktır. Bunun dışında adli sicil arşiv kaydına ulaşma yetkisi sınırlı kişilere verilmiştir. Kanunun 10 maddesine göre
Arşiv bilgileri;
a) Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili,
b) Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler,
c) Yetkili seçim kurulları,
d) Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenebilir.
 

Üst