ALLAH ın 99 isminin kısaca anlamları Esma'ül Hüsna

B

bysnlk

Forum Okuru
saolun fakat bazlı kendini bilmezler konunuzu maf etmeye yetyior [ÖNERİ]
 
M

mehmet can

Forum Okuru
Allah birdir

maşallah muhakak dönüşümüz onadır .yane herleyin sahibi ALLaH tır.. (c.c) . her nefis ölümü tatacktır ve allahın izniylede dirilecektir.. mahşere doğru..?GİDECEKLER
allah bu güzel isminin hatrına bizi bağışlasın amin
 
G

gülfidan orhan

Forum Okuru
Ya Vehhab : Hiç zahmetsiz bol rızka erişir, malı mülkü artar, dünyevi veuhrevi birçok ilime sahibi olur.
Ya Rezzak : Hiç umulmadık yerden bol rızk gelir, ömrünün sonuna kadarAllah (c.c.)’tan (C.C.) başka kimseye muhtaç olmaz, maddi ve manevi sıkıntılardankurtulur.
Ya Fettah : Dünyada ve Ahirette tüm kapılar kendine açılır, ticarettebaşarıya ulaşır, dünyevi ve uhrevi ilimlerde ilerleme kaydeder.
Ya Alim : Dünyevi ve uhrevi tüm ilimleri kazanır, hafızası kuvvetlenir,birçok gizli ilimlere ve bilgilere erişir.
Ya Kabid : Düşmanların zulmünden, kötü huylardan kurtulur, insanlarınsevgisine erişir.
Ya Basit : Rızkı genişler,mal ve parasının bereketi artar, tümkorkularından kurtulur, herkesin yardımını görür maddi ve manevi dereceleriartar.
Ya Hafid : Düşmanların kötülüklerinden kurtulur, kimse ona kötülükedemez ve belalardan korunur.
Ya Rafi : Herkes tarafından sevilir, insanların içinde, mevkiinde veişinde yükselir.
Ya Muiz : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir, her yerdesözü geçer, maddi ve manevi dereceleri yükselir.
Ya Muzil : Düşmanlarına galip gelir, şerefi artar.
Ya Semi' : Duaları kabul olur, gizli, açık her sesi zamanla işitir.
Ya Basir : Tüm işlerinde başarı kazanır ve hiçbir konuda aciz kalmaz.
Ya Hakem : Haklı davasını kazanır ve Duaları kabul olur.
Ya Adl : Haklı davayı kazanır, hakkını alır ve adaleti gerçekleştirir.
Ya Latif : Her türlü dilek ve isteğe kavuşur, her türlü hastalıktankurtulur, insanların ve cinlerin şerrinden emin olur.
Ya Habir : Hafızası gelişir, idraki genişler.
Ya Halim : Ahlak güzelleşir, hiddeti söndürür, zulüm ve haksızlığauğramaz.
Ya Azim : Her yerde sözü geçer, herkes tarafından sevilir, sayılır,maddi ve manevi dereceleri artar.
Ya Gafur : Korktuğu şeylerden emin olur, günahları af olur, kötühuylardan kurtulur.
Ya Şekur : İstediği her işte başarılı olur, kısmeti açılır, rızkı artar.
Ya Aliy : Dereceleri artar,isteklerine çabuk erişir, maddi ve manevibütün ilimlere erişir.
Ya Kebir : Halk arasında sivrilir, maddi ve manevi büyüklüğe erer.
Ya Hafiz : Her türlü bela, afet ve düşmandan madden, nefsen emin olur.
Ya Mukit : Muhtaç olunan her türlü talebi elde eder, kazancı artar.
Ya Hasib : Düşmanı hor ve zelil eder, Duaları kabul olur, ummadığıyerden rızkı gelir, kimseye boyun eğmez.
Ya Celil : Zalimleri hor ve zelil eder, herkes tarafından sevilir.
Ya Kerim : Rızkını bol ve çok kolay kazanır, fakirlikten kurtulur, hertürlü maddi ve manevi beladan kurtulur.
Ya Rakib : Allah (c.c.)’ın (C.C.) sevgisine erişir, hafızası kuvvetlenir, herişte başarılı olur.
Ya Mucib : Her türlü Duası kabul olur, kimse isteklerine karşı gelemez.
Ya Vasiu : Darlığa düşmez, geçim sıkıntısından ve tüm kötü huylardankurtulur, malı mülkü artar, ömrü uzar.
Ya Hakim : Uzağı görür, ilim ve hikmet sahibi olur, manevihastalıklardan kurtulur.
Ya Vedud : Allah (c.c.)’ın ve tüm insanların sevgisini kazanır.
Ya Mecid : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir hiçbir işindezorluk çekmez.
Ya Bais : İradesi güçlenir, borçlarını öder, alacaklarını alır, ticaretiartar.
Ya Şehid : İmanı, heybeti artar, halk arasında sevilir, şehitlikmertebesine ulaşır.
Ya Hak : Tuttuğu her işi neticelendirir ve o işte sabit kalır, imanda veibadetlerde sebatlı olur ve imanlı ölür.
Ya Vekil : Allah (c.c.)’ın (C.C.) her türlü yardımı görür, rızkı genişler, hertürlü korkudan emin olur.
Ya Kavi : Maddi ve manevi her türlü güce kavuşur, her türlü zor işikolaylıkla halleder.
Ya Metin : Maddi ve manevi her konuda sağlam olur, her türlü hastalıktankurulur.
Ya Veli : Her işinde Allah (c.c.)’ın (C.C.) yardımını alır, maddi ve manevidereceleri artar.
Ya Hamid : Ticarette başarılı olur, dünya malı artar, herkes tarafındansevilir.
Ya Muhsi : Hafızası kuvvetlenir, zekası artar, doğru kararlar alır.
Ya Mubdi : Her işinde muvaffak olur, ummadığı yerlerden maddi ve maneviyardım alır.
Ya Muid : Elinden çıkmış veya gelmesini istediği şeyleri geri alır.
Ya Muhyi : Her türlü işte başarılı olur, tıbben devası bulunmayanhastalıklara şifa olur.
Ya Mumit : Düşmanlardan, zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardankurtulur.
Ya Hay : Ömrü uzun ve mutlu olur, her yerde sözü geçer sevilir, saygıgörür.
Ya Kayyum : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur, rızkı artar vedevamlı olur.
Ya Vacid : Kazancı artar, elinden çıkmış malı geri gelir.
Ya Macid : Malı mülkü artar, rızkı bollaşır.
Ya Vahid : Her istediğine erişir, izzeti, şerefi artar, halk arasındasivrilir, kalbi nurlanır.
Ya Samed : Allah (c.c.)’tan (C.C.)başka hiç kimseye muhtaç olmaz.
Ya Kadir : Yaptığı ve elini her attığı her işte muvaffak olur, insanlartarafından sevilir ve her işi kusursuz olur.
Ya Muktedir : Her işinde güçlü olur, her işi kolay yapar ve her iştebaşarılı olur.
Ya Mukaddim : Maddi ve manevi alanda daima yükselir.
Ya Muahhir : Kötü birini mevkisinden veya bulunduğu yerden uzaklaştırır.
Ya Evvel : Bütün Duaları kabul olur, her yaptığı işte birinci olur.
Ya Ahir : Düşmanı hor, zelil eder ve uzun bir ömüre sahip olur.
Ya Zahir : Gizli ve açık her bilgiyi öğrenir ve her zaman düşmanlarınıyener.
Ya Batın : İç rahatlığı artar ve hayatından mutlu olur.
Ya Vali : Halk tarafından sevilir ve sözü dinlenir, herkes işini yapar.
Ya Müteali : İzzet ve şerefi artar, her yerde işi görülür, düşmanlarıhor ve zelil olur.
Ya Berr : Kötü huylardan kurtulur, her halükarda mutlu olur ve belalarauğramaz.
Ya Tevvab : Bütün tövbeleri kabul olur, ummadığı yerlerden rızkı gelir.
Ya Muntakım : Düşmanlardan intikam alır, her türlü belalardan emin olur.
Ya Afuv : Kalbi huzurla dolar, rızkı artar ve Allah (c.c.) bütüngünahlarını affeder.
Ya Rauf : İnsanlara karşı şefkati ve merhameti artar, hiç kimseden zarargörmez.
Ya Malik el Mülk : Maddi ve manevi dereceleri artar, hiç kimse aleyhinekonuşmaz.
Ya Zül Celali vel İkram : Kendini gören herkes sever, Duası kabul olur,tüm işleri kolaylıkla hal olur.
Ya Muksit : Geçimsizliği düzeltir, karı koca arasında çok etkilidir.
Ya Cami' : Küsleri birleştirir,karı koca arasını düzeltir ve çalınanmalı geri getirir.
Ya Ğani : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar, insanlartarafından sevilir.
Ya Muğni : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar umulmadık yerdenrızkı gelir.
Ya Mani : Düşmanları cezalandırır, her türlü kaza ve beladan korur.
Ya Darr : Düşmanları cezalandırır.
Ya Nafi' : Maddi ve manevi her türlühastalıktan kurtulur, ömrü uzar, izzet ve şerefi artar.
Ya Nur : Kalbi nur ile dolar, doğru ve yanlışı ayırır, doğru kararlaralır.
Ya Hadi : Hafızası kuvvetlenir, imanı artar, insanlar tarafındansevilir, düşmanlığı giderir.
Ya Bedi’ : Çalıştığı işte Allah (c.c.)’ın (C.C.) yardımıyla yükselir.
Ya Baki : Uzun ve sıhhatli bir ömrü olur.
Ya Varis : Uzun, sıhhatli, şan ve şeref dolu bir hayat yaşar.
Ya Reşid : Zina, Kumar gibi kötü huylardan kurtulur.
Ya Sabur : Belalara, hastalıklara sabrı artar ve başladığı her işibitirir.

kaynak:forum.islamiyet.gen
 
M

misafirrr

Forum Okuru
ben çok beğendim ama bazı yerlerinde hata var bence ama başka kişier bu şekilde düşünmiyo olabiir bu nedenle başka düşünen kişiler üstüne alınmasınlar ama benim terciğim bazı yerlerde hata var .
ben bu siteleri çok aradım ama en sonunda bu siteyi görüm açmak istedim açtım ve bunlarla karşılştım.
 
Üst