ALLAH ın 99 isminin kısaca anlamları Esma'ül Hüsna

A

Adım lazım değil

Forum Okuru
çok güsel ve hayırlr dolu bir işe vesile oldunuzzz

Ellrinize sağlık çok güzel olmuş.alah heppinizden razı olsun 99 sıfatıyla sizin yanınızda olsun....... Allh büyük ona sıgın ve yaterki inannn.....

Sen önce
Allah ismini doğru yaz
 
X

xxxxzzzzvcbv

Forum Okuru
allahın 99 ismi ve anlamları allahın 99 ismi ve anlamı esmaül hüsna anlamları isimleri Esma-ül Hüsna ve Anlamı 1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu 2-RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran 3-RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek 4-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı 5-KUDDÜS C.C. Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran 6-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan 7-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren 8-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan 9-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan 10-CEBBAR C.C. Dilediğini yapan ve yaptıran 11-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi 12-HALİK Her şeyi yoktan yaratan 13-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan 14-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren 15-GAFFAR C.C. Çok affeden 16-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden 17-VEHHAP Bol bol hediyeler veren 18-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran 19-FETTAH Her şeyi hikmetle açan 20-ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen 21-KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan 22-BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten 23-RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden 24-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten 25-MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren 26-MÜZİLL İstediğini zelil kılan 27-SEMİ Gizli açık her sesi işiten 28-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören 29-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren 30-ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez 31-LATİF Lutfu keremi bol olan 32-HABİR Her şeyden haberdar olan 33-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden 34-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen 35-GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan 36-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan 37-ALİYY Her şeyiyle yüce olan 38-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur 39-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden 40-MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren 41-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören 42-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi 43-KERİM İyilik ve ikramı bol olan 44-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü 45-MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren 46-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan 47-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan 48-VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven 49-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz 50-BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten 51-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören 52-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit 53-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan 54-KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan 55-METİN C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen 56-VELİY Müminlerin dostu olan 57-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan 58-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen 59-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan 60-MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten 61-MUHYİ Canlılara hayat veren 62-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan 63-HAYY Gerçek hayat sahibi olan 64-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan 65-VACİD C.C. İstediğini bulan 66-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi 67-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan 68-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil 69-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan 70-MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten 71-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren 72-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan 73-EVVEL Herşeyden önce olan 74-AHİR Herşeyden sonra olan 75-ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen 76-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan 77-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan 78-MÜTEALİ Ali, büyük 79-BERR Herkesten fazla iyilik yapan 80-TEVVAB C.C. Bütün tevbeleri kabul eden 81-MÜNTEKİN Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran 82-AFÜVY Kullarını çok çok affeden 83-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen 84-MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır 85-ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi 86-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun 87-CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan 88-GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan 89-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan 90-MANİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan 91-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan 92-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan 93-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri 94-HADİ Kullarına hidayet veren 95-BEDİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen 96-BAKİ Varlığının sonu olmayan 97-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi 98-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran 99-SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden

Kaynak Linki : https://forum.meleklermekani.com/threads/allah-in-99-isminin-kisaca-anlamlari-esmaul-husna.46820/
 

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
Allahın 99 ismidir Esmaül hüsna .Doksan dokuzu Kuranı kerimde ve hadisi şeriflerde bildirilmiştir. Allahın esma hüsnaları ile dua etmemiz gerektiği Araf suresin de belirtilmiştir. Ayrıca peygamber efendimiz Hz Muhammed , Muhakkak, Allahü tealaya mahsus olan doksan dokuz isim vardır. Her kim bunları okur veya ezberlerse, Cennete girer diye buyurmuştur.
 
E

esma husna

Forum Okuru
Ya Bais ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir. İbadet ve taatını isteyerek, severek yapar. Dert ve sıkıntılarından kurtulup, huzura erer. Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için günde 573 defa Ya Bais, zikredilir. İftiradan kurtulmak için 7073 defa okunur.
 

Ecem ;)

Aktif Üye
Üye
Ben her gün düzenli olarak Allahın 99 ismini okurum. Her bir esma bir çok derde deva . Namaz sonrası El-Muhyî (İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren. ) esmasını okurum. Sabah uyanıncada En-Nâfi ( Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.) esmasını çekerim. Herkesin okuması gerek. Ayrıca Allahın 99 ismini ezberlemenin okumanın fazileti büyük.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Yüce Allah, bu kainatın ve onun içindeki her şeyin yaratıcısıdır. Esmaul Husnayı ve Yüce Allah'ın niteliklerini bilmek önemlidir. Biz bir Müslüman olarak, güzel İsimler ve Nitelikler aracılığıyla Allah hakkında bilgi edinme çabası göstermeliyiz. Rabbimiz hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, Yüce Allaha olan inancımız artar. Allahın 99 ismi vardır. Bu nitelikleri ezberleyen kişi (cennete girecektir. Esmaul Husnanın bizim için çok faydası olduğuna inanıyoruz. Müslümanlar, Allahın isimlerini günlük olarak koruma, sağlık, konfor, zenginlik , Allahı memnun etme vb. beklentilerden dolayı okuyor. Allaha seslenmek ve Allaha itaat etmek için bu isimleri bilmeliyiz. ( Çocuklarınızı günlük yaşamınızda bu isimleri yansıtmaya teşvik edebilirsiniz.Bu modern zamanlarda bilgi bol miktarda bulunur. Çocuklarınızın Allahın 99 ismini ezberlemesine ve anlamasına yardımcı olacak çok sayıda kaynak var.) Allahın isimleri varlığını algılamanın keşfine yol açar. Yani, sadece Kuran ve hadislerin ayetlerinde geçen isimler Allah için kullanılabilir. Biri rasgele isimleri O na atayamaz. Kuranı Kerim ayetlerinde bulunanlardan başka bir isim Allah ile ilişkilendirilemez.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kısacası, Esma ul Husnayı öğrenmek, Allah hakkında bilgi verecektir. Allahı bilmek , Allaha olan sevginin tohumudur. Bir tohum kalbe düştüğünde, filizlenir, bir sevgi sevgi ağacına dönüşür. Bu ağacın meyveleri, hem fiziksel hem de ruhsal varoluşumuzda kalbe, ruha, ellere, ayaklara, gözlere ve kulaklara görünür ve olgunlaşır. Bu meyve, Yaradana saygı, yaratılış için merhamet, kötü alışkanlıklardan kurtuluş, iyi alışkanlıkların kazanılması ve Allah yolunda her türlü zorluğa dayanması gibi samimi erdemlerdir. Allahı bilmek , bir kişiyi tüm endişelerden ve batıl inançlardan ve asılsız varsayımlardan çıkaracaktır.
 
Üst