Almanca'da Fİİller Ve Çekİmlerİ hakkında bilgiler

ms_enemy

ms_enemy

Yeni Üye
Üye
Almanca'da Fİİller Ve Çekİmlerİ hakkında bilgiler
almanca fiil çekimleri almancada fiil çekimleri fragen fiilinin çekimi machen fiilinin çekimi sagen
SEİN İCH DU ER/SİE/ES WİR IHR SİE
BİNBİST İST SİND SEİD SİND
HEİSSEN
HEİSSE HEİSST HEİSST HEİSSEN HEİSST HEİSSEN
WOHNEN
WOHNE WOHNST WOHNT WOHNEN WOHNT WOHNEN
KOMMEN
KOMME KOMMST KOMMT KOMMEN KOMMT KOMMEN
HABEN
HABE HAST HAT HABEN HABT HABEN
LİEBEN
LİEBE LİEBST LİEBT LİEBEN LİEBT LİEBEN
SCHREİBEN
SCHREİBE SCHREİBST SCHREİBT SCHREİBEN SCHREİBT SCHREİBEN
SPRECHEN
SPRECHE SPRİCHST SPRİCHT SPRECHEN SPRECHT SPRECHEN
HİLFEN
HİLFE HİLFST HİLFT HİLFEN HİLFT HİLFEN
FİNDEN
FİNDE FİNDEST FİNDET FİNDEN FİNDET FİNDEN
SUCHEN
SUCHE SUCHST SUCHT SUCHEN SUCHT SUCHEN
NEHMEN
NEHME NİMMST NİMMT NEHMEN NEHMT NEHMEN
KAUFEN
KAUFE KAUFST KAUFT KAUFEN KAUFT KAUFEN
BRAUCHEN
BRAUCHE BRAUCHST BRAUCHT BRAUCHEN BRAUCHT BRAUCHEN
SEHEN
SEHE SİEHST SİEHT SEHEN SEHT SEHEN
MACHEN
MACHE MACHST MACHT MACHEN MACHT MACHEN
MÖCHTEN
MÖCHTE MÖCHTEST MÖCHTE MÖCHTEN MÖCHTET MÖCHTEN
WİEDERHOLEN
WİEDERHOLE WİEDERHOLST WİEDERHOLT WİEDERHOLEN WİEDERHOLT WİEDERHOLEN
VERSTEHEN
VERSTEHE VERSTEHST VERSTEHT VERSTEHEN VERSTEHT VERSTEHEN
BRİNGEN
BRİNGE BRİNGST BRİNGT BRİNGEN BRİNGT BRİNGEN
ÖFFNEN
ÖFFNE ÖFFNEST ÖFFNET ÖFFNEN ÖFFNET ÖFFNEN
LESEN
LESE LİEST LİEST LESEN LEST LESEN
LERNEN
LERNE LERNST LERNT LERNEN LERNT LERNEN
RUFEN
RUFE RUFST RUFT RUFEN RUFT RUFEN
TRİNKEN
TRİNKE TRİNKST TRİNKT TRİNKEN TRİNKT TRİNKEN
GRÜSSEN
GRÜSSE GRÜSST GRÜSST GRÜSSEN GRÜSST GRÜSSEN
HÖREN
HÖRE HÖRST HÖRT HÖREN HÖRT HÖREN
SİNGEN
SİNGE SİNGST SİNGT SİNGEN SİNGT SİNGEN
ESSEN
ESSE İSST İSST ESSEN ESST ESSEN
GEBEN
GEBE GİBST GİBT GEBEN GEBT GEBEN
FAHREN
FAHRE FAHRST^ FAHRT^ FAHREN FAHRT FAHREN
GEHEN
GEHE GEHST GEHT GEHEN GEHT GEHEN
TRAGEN
TRAGE TRAGST TRAGT TRAGEN TRAGT TRAGEN
FLİEGEN
FLİEGE FLİEGST FLİEGT FLİEGEN FLİEGT FLİEGEN
SPİELEN
SPİELE SPİELST SPİELT SPİELEN SPİELT SPİELEN
FRAGEN
FRAGE FRAGST FRAGT FRAGEN FRAGT FRAGEN
SCHAUEN
SCHAUE SCHAUST SCHAUT SCHAUEN SCHAUT SCHAUEN
SAGEN
SAGE SAGST SAGT SAGEN SAGT SAGEN
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
"Hilfen" değil "Helfen olcak helfe hilfst hilft helfen helft helfen
 

Benzer Konular


Üst