Amak-ı Hayal yazarı Filibeli Ahmet Hilmi

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
Amak-ı Hayal yazarı Filibeli Ahmet Hilmi
Amak-ı Hayal yazarı Filibeli Ahmet Hilmi
Amak-ı Hayal yazarı kimdir
Filibeli Ahmet Hilmi kimdirMerhaba Sevgili Melek'ler, az önce bir misafirimiz Amak-ı Hayal yazarı kimdir diye sormuş bizde o misafirimize cevaben Amak-ı Hayal yazarı: Filibeli Ahmet Hilmi hakkında bilgiler paylaşıyoruz.
A'mâk-ı Hayâl Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi tarafından 1908'de yazılmış bir eserdir. Tasavvuf edebiyatının önemli eserlerinden olan A'mâk-ı Hayâl, vahdet-i vücut inancını anlatmaktadır. Eser birçok tasavvufi öğenin yanı sıra farklı dinlerin (Budizm veya Zerdüştlük gibi) önemli unsurlarını da barındırır.A'mâk-ı Hayâl Hayâlin Derinlikleri demektir.

Filibeli Ahmet Hilmi kimdir

Ahmed Hilmi veya daha çok bilinen ismiyle Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi (1865-1914) tanınmış Türk mutasavvıf ve düşünürü. Vahdet-i Vücud inancının sadık takipçilerinden olan Ahmed Hilmi, çağdaşı maddeci düşünürleri yoğun biçimde tenkit etmiş, anti-maddeci eserler kaleme almıştır.
 
Üst