Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Ali İhsan Sabis (veya, Soyadı Kanunu öncesinde, Ali İhsan Paşa) 1. Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde 6. Ordu'ya komuta etmiş, İngilizlerce tutuklanmasının ardından ilk Malta sürgünü olmuş, dönüşünde ve Büyük Taarruz öncesinde Batı Cephesi 1. Ordu komutanlığını yürütmüş Türk askeridir. Soyadını Irak'ta Kut savaşlarında İngilizlere ağır kayıplar verdirdiği Sabis mevkiinden almıştır.

30 Ağustos 1882 tarihinde İstanbul'da, Cihangir semtinde doğdu. İlk mektebi ve Beşiktaş Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra 1895 yılında Halıcıoğlu'ndaki Topçu okuluna girdi. 1901'de Harp Okuluna başladı ve 1904'te birinci olarak mezun oldu.

1. Dünya Savaşı'nda kolordu ve ordu komutanı olarak Kafkasya ve Irak cephelerinde bulundu (1915-1918). 1915'de Tortum'da muvaffakiyetlerle başlayan komutanlığında, Dilman mağlubiyeti ve Ermeni isyanı sonucunda Van'ın elden çıkması ile Tortum'dan Tatvan'a inmek zorunda kaldı. 9. Kolordu Kumandanlığından 4. Kolordu Kumandanlığına, sonra da 6. Ordu Kumandanlığına terfi etti. İran içlerine gönderildi. Hatıralarında, Ruslarla yapılan Dümdar muharebeleri ile İran'dan, Bağdat'tan ilerleyen İngiliz kuvvetleriyle Şehriban civarında çarpışarak, tekmil 13. Kolorduyu Ruslarla İngilizlerin kıskacı arasından kurtararak Diyale nehrinin batısına geçirdiğini belirtmiştir. 2 Nisan 1918'de harabe halindeki Van'a girer.

30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandığında Musul ve çevresi hala Türklerin elinde ve Ali İhsan Paşa komutasındaki birliklerin idaresindeydi. Ateşkes ile savaşın bitmesi ve bütün kuvvetlerin yerlerinde kalmaları gerektiği yönündeki mütareke hükmü İngilizleri durdurmaya yetmedi. İlerlemeye devam ettiler ve Türk birliklerinin Musul'u terk etmesini istediler. Türk kuvvetlerinin komutanı Ali İhsan Sabis Paşa, bu isteği reddetti ancak İstanbul Hükümeti'nin talimatı üzerine Musul'u bırakıp Nusaybin'e kadar çekildi.

Savaştan sonra İstanbul'un işgalinde İngilizler tarafından Haydarpaşa İstasyonu'nda tutuklanarak Malta'ya sürüldü. Dönüşünde (27 Eylül 1921), Kurtuluş Savaşı'na katıldı ve Batı Cephesi 1. Ordu komutanlığına atandı. Daha kıdemli olması dolayısıyla cephe komutanı İsmet Paşa ile anlaşmazlık çıkardığından Büyük Taarruzdan önce görevden alındı ve emekliye ayrıldı (1922). Nutuk'ta kendisine ağır eleştiriler yöneltilmiştir.

2. Dünya Savaşı yıllarında, gazetelere askerlik konusunda yazılar yazıyor ve genellikle Nazi ordularının ilerleyişini alkışlıyordu. Türkiye savaşın sonuna doğru Almanya'nın karşısında yer alınca, tenkit yazılarıyla yetinmeyerek, başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü olmak üzere devlet ve hükümet erkanına, suçlayıcı imzasız mektuplar göndermeğe başladı. Böylelikle 1922'de emekliye ayrılmasından önemli rolü oynayan, o zamanın Batı Cephesi komutanı İnönü'den dolaylı intikam almış oluyordu. Olayın tespitinden sonra, 24 Şubat 1944'de tutuklandı ve 10 Şubat 1947'de de sıkıyönetim mahkemesince 15 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. 1950'den sonra cezası sonuçları itibarıyla kaldırıldı ve 1954'te 10. Dönem'de DP milletvekili olarak Meclise girdi. Milletvekilliği bir dönem sürdü. 1957'de vefat etti.

Eserleri

Birinci Dünya Harbi Harp Hatıralarım Cilt 1
Birinci Dünya Harbi Harp Hatıralarım Cilt 2
Birinci Dünya Harbi Harp Hatıralarım Cilt 3
İstiklal Harbi ve Gizli Cihetleri Harp Hatıralarım Cilt 5
Birinci Dünya Harbi Harp Hatıralarım Cilt 4
Harp Hatıralarım Birinci Cihan Harbi 2. Cilt
Harp Hatıralarım Birinci Dünya Harbi 1. Cilt
Harp Hatıralarım Birinci Dünya Harbi 4. Cilt
Harp Hatıralarım İstiklâl Harbi ve Gizli Cihetleri 5. Cilt
Harp Hatıralarım İstiklâl Harbi ve Gizli Cihetleri 6. Cilt
İstiklal Harbi ve Gizli Cihetleri Harp Hatıralarım Cilt 6
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner, 1945 yılında İzmir'de doğdu. 1965 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1966 yılında Piyade Okulu'ndan mezun olan Orgeneral Koşaner, 1976 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda öğretmenlik ve Harekat Eğitim Subaylığı yaptı.

1978 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olan Orgeneral Koşaner, kurmay subay olarak Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı emrinde çalıştı.

İtalya'nın Napoli kentinde Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı (AFSOUTH) İstihbarat Dairesi'nde karargah subaylığı yapan Orgeneral Koşaner, 3. Ordu Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Strateji Kuvvet Plan Dairesi'nde Kuvvet Plan ve Program Şube ile Strateji Şube Müdürlüğü, 8. Piyade Tümen 131. Piyade Alay Komutanlığı, Genelkurmay Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Orgeneral Koşaner, 1992 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek bu rütbe ile Kara Kuvvetleri Lojistik Plan Daire Başkanlığı ve 1. Komando Tugay Komutanlığı görevi yaptı.

1996 yılında tümgeneralliğe terfi eden Orgeneral Koşaner, bu rütbe ile Kara Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. Orgeneral Koşaner, 2000 yılında korgeneralliğe terfi ederek Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 2004 tarihinde Orgeneralliğe terfi etmiştir.

Orgeneral rütbesi ile Ege Ordu Komutanlığı ve Genelkurmay II. Başkanlığı göreverinde bulunmuş. 30 Ağustos 2006 tarihinden geçrli olarak Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır.

Nurdan Koşaner ile evli olan Orgeneral Koşaner, iki çocuk babası. Orgeneral Koşaner, İngilizce biliyor.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Faruk Loğoğlu

--------------------------------------------------------------------------------
1941 yılında Ankara’da doğan Dr. Loğoğlu, Tarsus Amerikan Koleji’nden sonra ABD’de Brandeis Üniversitesi’nden mezun olmuş, Princeton Üniversitesi’nden de siyasi ilimler alanında doktorasını almıştır. Dışişleri Bakanlığına katılmadan önce Vermont eyaletindeki Middlebury College’da siyasi ilimler alanında bir yıl öğretim üyeliği yapmıştır.

Büyükelçi (E) Dr. Faruk Loğoğlu, Danimarka (1993-1996), Azerbaycan (1996-1998) ve ABD (2001-2006) nezdinde T.C. Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Diğer dış görevleri ise, sırasıyla, Belçika, Bangladeş, Birleşmiş Milletler (New York) ve Almanya’da olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı'na 1971 yılında giren Dr. Loğoğlu, merkez dairelerinde daha çok siyasi konularda çalışmış; Ortadoğu, Avrupa, Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri üzerinde yoğunlaşmıştır.

1998’de Azerbaycan’dan merkeze dönüşünde, önce çok taraflı siyasi işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı (1998-2000), sonra Bakanlık Müsteşarlığı (2000-2001) yapmıştır.

Dr. Loğoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nda halen Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olup, UNESCO Türk Milli Komisyonu’nda Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Dr. Loğoğlu’nun İngilizce olarak yayınlanmış İsmet İnönü ve Modern Türkiye’nin Oluşumu adlı bir çalışması ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Mevhibe Loğoğlu’yla evlidir.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı olarak görev yapmaktadır
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Hasan Esat Işık

--------------------------------------------------------------------------------


1916 yılında İStanbul'da doğan Işık, Galatasaray Lisesi, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu.

1940 da Protokol Dairesinde Aday Meslek Memuru, III. Katip olarak görev yaptı, 1941 de askerlik hizmeti nedeniyle ayrıldı.

1944 de Protokol Dairesinde III. Katip, 1945 de Paris Başkonsolosluğunda Kançılar, Muavin Konsolos, Konsolos, 1949 Ticaret ve İktisat Dairesinde Şube Müdürlüğünü Tedvire Memur, Şube Müdürü, l950 de Milletlerarası Ekonomik İşbirliği Dairesinde Şube Müdürü, 1951 de Bükreş Büyükelçiliğinde Başkatip, Orta Elçilik Müsteşarı, 1952 de Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Müsteşar, 1954 de Ticaret ve Ticari Anlaşmalar Dairesinde Şube Müdürü, Genel Müdür, 1957 de Genel Sekreter Ekonomik İşler Yardımcılığında Genel Sekreter Yardımcısı, 1960 da Genel Sekreter nezdinde I. Sınıf Orta Elçi, 1962 de Brüksel Büyükelçiliğinde Büyükelçi, 1964 de Moskova Büyükelçiliğinde Büyükelçi olarak görev yaptı. Hasan Esat Işık 1965 yılında 8 ay Dışişleri Bakanı olarak da görev yaptı.

1965 de Yüksek Müşavir, 1966 da Moskova Büyükelçiliğinde Büyükelçi, 1968 de Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçi olarak görev yaptı. 1973 tarihinde Bursa Milletvekili seçilerek Bakanlıktan ayrıldı.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Osman Esim Olcay

--------------------------------------------------------------------------------1924 yılında İstanbul'da doğan Olcay, Saint Joseph Lisesi ve Siyasal Bilgiler Okulu mezunu.

1945 de Siyaset Dairesinde Aday Meslek Memuru, III. Katip olarak görev yapmış ve aynı yıl askerlik hizmeti nedeniyle ayrıldı.

1947 de Personel Dairesinde III. Katip, Siyaset Dairesinde III. Katip ve aynı yıl Londra Başkonsolosluğunda Kançılar, Muavin Konsolos, 1951 de Londra Büyükelçiliğinde II. Katip, 1952 de Ekonomik İşler Dairesinde II. Katip, Başkatip, 1954 de Kuzey Atlantik Paktı nezrinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Orta Elçilik Başkatibi, Büyükelçilik Başkatibi,
Orta Elçilik Müsteşarı, 1959 da NATO Dairesinde Genel Müdür Vekili, Genel Müdür, Daire Reisi, 1963 de Genel Sekreter NATO işleri Yardımcısı, 1964 de Helsinki Büyükelçisi, 1966 da Yeni Delhi Büyükelçisi, 1968 de NATO'da Milletlerarası Memur, 1969 da NATO Genel Sekreter I. Yardımcısı olarak görev yaptı.

1971 yılı içinde dokuz aylık bir süre için Nihat Erim Kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.


1971 de Dışişleri Bakanlığı Yüksek Müşaviri, 1972 de Birleşmiş Milletler New York Türkiye Daimi Temsilciliğinde Büyükelçi Daimi Temsilci, 1975 de Yüksek Müşavir, 1978 de Kuzey Atlantik Anlaşması nezrinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Büyükelçi Daimi Temsilci, 1988 de Personel Dairesinde Bakanlık Müşavir olmuş ve 1989 da emekliye ayrıldı.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Eric Edelman

--------------------------------------------------------------------------------
Ukrayna göçmeni yahudi bir aileden gelen Büyükelçi Eric Edelman, 14 Aralık 1952'de Columbus, Ohio'da dünyaya geldi. Edelman, Şubat 2001-Haziran 2003 tarihleri arasında ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin ulusal güvenlik işlerinden sorumlu danışmanı olarak hizmet verdi. Başkan Yardımcısı'nın ofisine atanmadan önce, 1998-2001 tarihleri arasında, ABD'nin Finlandiya Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Eric Edelman, Haziran 1996-Temmuz 1998 tarihleri arasında idari işlerle ilgili Dışişleri Bakan Yardımcısı görevindeydi. Eric Edelman, Haziran 1994 - Haziran 1996 tarihleri arasında, Prag'da ABD'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde müsteşar olarak görev yaptı.

Nisan 1993'ten Temmuz 1993'e kadar, Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan sorumlu dışişleri bakanı özel danışmanı ve özel temsilci yardımcısı olarak çalışan Edelman'ın bu dönemdeki sorumluluk alanları savunma, güvenlik ve uzay konuları oldu. Edelman, Nisan 1990 - Nisan 1993 arasında ABD Savunma Bakanlığının, Sovyet ve Doğu Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 1989 - Mart 1990 arasında Dışişleri Bakanlığı siyasi işler müsteşarının, Avrupa masası özel yardımcısı olarak görev yapan Edelman, 1987-1989 yıllarında, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin dış siyasi işlerden sorumlu bölüm başkanı olarak çalıştı. Edelman, 1984-1986 yılları arasında da, ABD Dışişleri Bakanlığı Sovyetler Dairesinde üçüncü dünya ülkelerinde Sovyet politikaları konularından sorumlu olarak görev yaptı.

Büyükelçi Edelman, daha önceki çalışmaları çerçevesinde de, Dışişleri Bakanı George P. Shultz'un özel yardımcılığını yaparak, 1982-1984 yıllarında Personel Müdürlüğü'nde, 1981-1982 yıllarında, Dışişleri Bakanlığı Kontrol Merkezi'nde gözlemci olarak ve 1980-1981 tarihlerinde, Batı Şeria/Gazze özerklik görüşmelerini yürüten Orta Doğu Heyeti üyesi olarak çalıştı. Edelman, 1993'te Savunma Bakanlığı ''Üstün Sivil Hizmet'' nişanı ile 1990 ve 1996 yıllarında iki kez Dışişleri Bakanlığı ''Üstün Onur Ödülü'' aldı.

1972 yılında Cornell Üniversitesi'nden ''Tarih ve Hükümet'' dalından mezun olan Edelman, doktorasını 1981 yılında Yale Üniversitesi'nde Amerikan Siyasal Tarihi dalında tamamladı. Büyükelçi Edelman, Patricia Davis ile evli ve Alexander, Stephanie, Terence ve Robert adlarında dört çocuk babası.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Ümit Haluk Bayülken

--------------------------------------------------------------------------------

1921 yılında İstanbul'da doğan Bayülken, Haydarpaşa Lisesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.

1944 de 2. Daire genel Müdürlüğünde Aday Meslek Memuru, III. Katip görev yapmış ve 1945 -1947 tarihleri arasında askerlik hizmetini tamamlamıştır.

1947 de Genel Evrak Müdürlüğünde III. Katip ve aynı yıl Frankfurt Başkonsolosluğunda Kançılar ve Muavin Konsolos, (Bu görevde iken Türkiye'den gelen bir Heyetle birlikte Milletlerarası Mülteciler Teşkilatı'nın (IRO) Almanya'daki kamplarda yaşayan Türk soyundan mültecileri belirleme ve bilahare bunlardan 20.000'in kadarının Türkiye'ye sevk edilmesini adı geçen teşkilatla işbirliği yaparak sağlamıştır), 1950 de Bonn Misyonunda II. Katip ve sonra Federal Almanya Cumhuriyetinin kurulması üzerine Türkiye Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Başkatibi, 1951 de 2. Daire Genel Müdürlüğünde Ortadoğu Şubesinde Müdür, 1953 de Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Ortaelçilik Başkatibi ve 1954 de Büyükelçilik Başkatibi, 1957 de Ortaelçilik Müsteşarı, Mart 1959 - Temmuz 1960 tarihleri arasında Zürich ve Londra Anlaşmaları çerçevesinde kurulacak Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili Antlaşmaları hazırlamakla görevli "Kıbrıs konusundaki Londra Karma Komitesi'nde" Türk Temsilcisi, 1960 da UNO 'da Büyükelçilik Müsteşarı ve aynı yıl Siyaset Planlama Grubu Başkanı, 1963 de Ortaelçi, 1963 de Genel Sekreter Siyasi Yardımcısı, Ocak 1964 de Kıbrıs ile ilgili Londra Konferansını ve daha sonra Haziran 1964 de Washington ve Londra görüşmelerine Türk Heyeti Üyesi olarak iştirak etmiştir.

1964 de I. Sınıf Ortaelçi, aynı senede Büyükelçi Unvanıyla Bakanlık Genel Sekreteri olmuş, 1966 da Londra Büyükelçiliğine atanmıştır.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Nüzhet Kandemir

--------------------------------------------------------------------------------
1934’de İstanbul’da doğdu. 1957’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Bakanlığın çeşitli birimlerinde görevler aldı. 1968-1973’te Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı, 1973-1979’da BM Cenevre Ofisi’nde uluslararası memur ve Bölüm Müdür Yardımcısı, 1982-1986’da Bağdat Büyükelçiliği, 1986-1989’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, 1989-1998’de Washington Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. 1998’de Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu.

2000 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından, 13 bağımsız yargıçtan biri olarak BM Uyuşturucu Maddeler Kontrol Kurulu’na seçildi ve 5 yıl süreyle bu görevi yürüttü.

2002 yılında yapılan Doğru Yol Partisi (DYP) 7.Olağan Kongresi’nde Genel İdare Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

Nüzhet Kandemir halen, DYP Genel Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2005 yılından bu yana da, “Dış Politika Platformu” isimli düşünce kuruluşunun Başkanlığını yapmaktadır
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Filiz Dinçmen

--------------------------------------------------------------------------------İlk Türk Kadın Büyükelçi


Filiz Dinçmen, 1939 Zonguldak doğumlu. Ankara Kız Lisesi´ni bitirdikten sonra; Siyasal Bilgiler Fakültesi´nden mezun olan Dinçmen 1961 yılında Dışişleri Bakanlığı, BM Dairesi 3. katibi oldu.

1982 yılında Hollanda Lahey Büyükelçisi olan Dinçmen, 1984 yılında Strasbourg´da Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. 1988 yılında ise; bakanlığın ilk kadın müsteşar yardımcısı ve 1991 yılında bakanlık sözcüsü oldu. Filiz Dinçmen´e göre kadın katkısı olmazsa ülke kalkınamaz. Kadınların Türkiye´de tüm haklara ulaşması ve toplumun gelişmesine, kalkınmasına yardımcı olmaları, bu yolda sorumluluk yüklenmeleri bir zorunluluktur
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Ömer Engin Lütem

--------------------------------------------------------------------------------
Emekli Büyükelçi Ömer Engin Lütem, 1933'te İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 1957 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Fransa, Almanya, Libya ve İtalya'da çeşitli kademelerde görev yaptı. 1975'te Köln Başkonsolosu, 1979'da Personel Genel Müdürü, 1981'de İstihbarat ve Araştırma Genel Müdürü, 1983-89 yılları arasında Sofya'da Büyükelçi, 1989-92 arasında Ankara'da Müsteşar Yardımcısı, 1992-95 arasında Vatikan'da Büyükelçi, 1995-98 arasında Unesco nezdinde Büyükelçilik yaptı. Aynı yıl emekliye ayrıldı.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde Balkan Araştırmaları Başkanı olarak çalışırken yeni kurulan Ermeni Araştırma Merkezi Başkanlığı'na getirildi. Kendisi Bakanlıkta İstihbarat ve Araştırma Genel Müdürlüğü dairesini kurdu. Ermeni terörü üzerinde, Türk diplomatlarının şehit edildikleri dönemde geniş çalışmalar yapan Sayın Lütem şuan ASAM bünyesinde kurulan İnsanlığa Karşı Suçlar Araştırma Enstitüsü'nün (İKSAREN) başkanlığı görevini yürütmektedir
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Korg. Mehmet Fuat Doğu

--------------------------------------------------------------------------------
1914 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Fuat DOĞU, Harp Okulu mezunudur. Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra, 14 Eylül 1954 tarihinde Kurmay Yarbay olarak MAH Riyâseti emrine tayin edilmiş, burada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, birinci defa 27 Ağustos 1962 tarihinde Kurmay Albay rütbesi ile MAH Reisi olarak atanmış, bu görevde 25 Ağustos 1964 tarihine kadar kalmış ve aynı tarihte Sivas 59. Tümen Komutanlığı'na verilmiştir.

Mehmet Fuat DOĞU, 1 Mart 1966 tarihinde ikinci defa MİT Müsteşarlığı görevine tayin edilmiş ve bu görevi de 23 Temmuz 1971'e kadar sürdürmüştür. Bilâhare atandığı Genelkurmay Teftiş Heyeti Üyeliği'ne devam etmiş, aynı yıl Korgeneral rütbesi ile Türk Silâhlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş ve 1978 yılına kadar 7 yıl süreyle Lizbon Büyükelçiliği görevinde bulunmuştur.

Mehmet Fuat DOĞU, 31 Mayıs 2004 tarihinde vefat etmiştir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Onur Öymen

--------------------------------------------------------------------------------

1940 İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde yaptıktan sonra Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi’ne girdi. 1963 yılında mezun olan Öymen aynı okulda Savunma Politikaları konusunda doktora çalışması yaptı.

1964 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayan Öymen, 1966-68 yılları arasında NATO Dairesi'nde İkinci Katipliği’nde bulundu. 1968-72 yılları arasında Strazburg’da bulunan Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği’nde Başkatip, 1972-74 arasında Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Başkanlığı ve Avrupa Konseyi Dairelerinde Şube Müdürü, 1974-78 yılları arasında Lefkoşe Büyükelçiliği’nde Müsteşar, 1978-80 yılları arasında Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı, 1980-82 yılları arasında Prag Büyükelçiliği’nde Müsteşar, 1982-84 yılları arasında Madrid Büyükelçiliği’nde Müsteşar, 1984-88 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Teşkilatı Başkanı, 1988-90 yılları arasında Kopenhagen Büyükelçisi, 1995-97 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olan Öymen 1997-2001 yılları arasında NATO Daimi Temsilciliği görevinde bulundu.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Saparmurat Atayevich Niyazov 1940 yılında bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası II. Dünya Savaşı'nda öldürüldü. Ailesinin diğer fertleri, 1948 yılında meydana gelen Aşkabat depreminde öldü. İlk önce yetimhanede, sonra uzak aile fertlerinin evinde büyüdü.

Leningrad Teknik Üniversitesi'nden enerji mühendisi unvanı ile mezun oldu. Bundan sonra Aşkabat yakınlarındaki Bezmein enerji tesislerinde çalıştı. Daha sonra Komünist Partisi üyesi oldu. 1985 yılında Türkmenistan Milletvekilleri Konseyi Başkanlığı'na atandı. Daha sonra Türkmen Komünist Partisi'nin Merkez Komite I. Sekreterliği'ne seçildi. 13 Ocak 1990 tarihinde Cumhuriyetin yüksek yargı organı olan Yüksek Sovyet başkanlığına atandı.

27 Ekim 1990 günü yapılan seçimlerde Türkmenistan'ın ilk Cumhurbaşkanlığına seçildi. 21 Haziran 1992 yılında yeni bir anayasanın kabulü için yapılan yeni cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 99.9'unu aldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı'nın 21 Aralık 2006 günü kalp krizi sonucu vefatı, Türkmen halkını yasa boğdu.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Neil Kinnock

--------------------------------------------------------------------------------

28 Mart 1942, Birleşik Krallıkta, Güney Galler, Tredegar, doğumlu olan Neil Kinnock, evli ve 2 çocuk sahibidir. BA Endüstriyel İlişkiler ve Tarih (Cardiff) bölümünden mezun olan Kinnock eğitim alanında yüksek lisans diplomasına sahiptir.
1966-70 yıllarında özel öğretmenlik, eğitim derneği çalışanları için ticaret birliği çalışmaları ve endüstriyel politikada organizatörlük yapan Kinnock, 1970' de Güney Galler’de Bedwellty ve Islwyn Parlamentosu Üyeliği, 1970-79 yıllarında Avam Kamarası Halk Giderleri Seçme Komitesinde, Devletleşmiş Endüstrileri Seçme Komitesinde, Avrupa Yasama Çıkarma Komitesinde çeşitli üyelikler, 1974-75' de İstihdam Konusunda Dış İşleri Bakanlığında Parlamento Özel Sekreterliği, 1979' da Eğitim Konusunda İşçi Sınıfının Ana Muhalefet Sözcülüğü, 1980 yılında İşçi Sınıfının Muhalefet Kabinesinin Seçilmiş Üyeliği
1978-94 yıllarında İşçi Partisi Ulusal Yürütme Kurulu Üyeliği, 1988' de Ulusal Yürütme Kururlu Başkanlığı, 1983' de Özel Meclis Üyeliği, 1983-92 yıllarında İşçi Sınıfı Partisi Liderliği, Sosyalist Entegrasyon’un Başkan Yardımcılığı, 1995-1999 yıllarında (Avrupa Şebekesini de kapsayan) Nakliye Komisyonu Üyeliği, Sosyalist Entegrasyonun Başkan Yardımcılığı ve idari reformdan sorumlu üyelik görevlerinde bulunmuştur.
Kinnock 1999 yılında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcılığı ve İdari Reformdan Sorumlu üyelik görevine atanmıştır.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Lütfü Fikret Tuncel ( 01.10.1934)--------------------------------------------------------------------------------
1 Ekim 1934 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu bu ilçede okuduktan sonra Lise'yi Niğde ve Afyon illerinde okudu. 1953 yılında Afyon lisesini bitirdikten sonra 1956-1967 döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.1957 yılında Niğde Kaymakam Yardımcılığı görevinde bulundu. 1959-1960 yıllarında yedeksubaylık hizmetini yaptıktan sonra 1960 yılında Ankara Maiyet Memurluğu'na atandı. Aynı yıl içinde Pozantı kaymakam vekilliğine, 1961 yılında Küre Kaymakamlığına, 1962'de İkizdere Kaymakamlığına, 1966 yılında Hadim Kaymakamlığına ve 1968 yılında Mülkiye Müfettişliğine atandı.

1975 yılına kadar İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde görev yapan Lütfü Tuncel, aynı yıl içinde Adana Valiliği, 1978 yılında Tokat Valiliğine, 1979 yılında Konya Valiliğine, 1984'de Sivas valiliğine, 1990'da Tekirdağ Valiliğine ve 1991 yılında Aydın Valiliğine atandı.1993 yılında Anayasa Mahkemesi üyesi seçildi.İki çocuk babası.

ESERLERİ

Lütfü Tuncel'in "1965-1969 yılı İçişleri Bakanlığı'nın Çalışmaları" ve "Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa ve Tenbihnameleri" isimli iki eseri bulunuyor.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Ali Kabuli Paşa ( 1812)- (1875)--------------------------------------------------------------------------------
İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)
17 Rebiulahir 1291-15 Cemaziyelahir 1291
3 Haziran 1874-30 Haziran 1874
Emanet müddeti: 1 ay 28 gün

1227 (1812) tarihinde İstanbul’da doğmuştur.Divan Kalemi ve Mekteb-i Maarif-i Adliye’de görev yaptıktan sonra Berlin Sefareti Katipliği’ne atanmıştır. Londra’da maslahatgüzarlık, Atina ve Viyana’da sefirlik, Sayda’da valilik yapmıştır. 3 Haziran 1874’te Şehremaneti’ne tayin olunan Kabuli Paşa 30 Temmuz 1874’te azledilmiş, ardından Ticaret Nezareti’ne ve Petersburg Sefareti’ne tayin olunmuştur.Kabuli Paşa, 1875 yılında vefat etmiştir.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Cevat Çobanlı

-------------------------------------------------------------------------------

(1870 - 1938)

Çanakkale müdafaasındaki yararlığı ile meşhur bir asker olan Orgeneral Cevat İstanbul'da doğdu. Babası Maiyeti Seniye Erkanı-ı Harbiye Reisi Müşir Şakir Paşa'dır.

Galatasaray Lisesinde okuduktan sonra Harbiye'den Kur-may Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Saray maiyetinde ve muhtelif memuriyetlerle Avrupa'da görev yaptı. Hassa Ordusu'nda Fırka Komutanı ve Ferik (Korgeneral) oldu. 1908 inkılabından sonra çabuk ilerleyenlerin rütbeleri tasfiye edildiği zaman, o da Kaymakamlığa (Yarbaylığa) indirildi. Erkan-ı Harbiye Mektebi Müdürü, Balkan Harbinde Şark Ordusu Erkan-ı Harbiye Reisi, Birinci Dünya Harbinde Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı yaptı. 5-18 Mart zaferinin kazanılmasında büyük etkisi oldu. Bundan dolayı kendisine 18 Mart Kahramanı unvanı verildi.

Daha sonra Galiçya ve Filistin cephelerinde görev yaptı. 7 inci Ordu Komutanı oldu. Mütarekede Malta'ya gönderildi, oradan dönüşte Adana ve Di-yarbakır mıntıkasında Komutanlık yaptı. Sonra Yüksek Askeri Şura Azalığına tayin edildi. Bu görevi sırasına İstanbul'da öldü ve Erenköy'e gömüldü.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Katerina I (Çariçe)

--------------------------------------------------------------------------------Litvanyalı bir köylü ailesinin kızı olan Katerina, 1683 yılında doğdu. Ruslara esir düşerek Moskova'ya gönderildi. Deli Petro'nun 1703 yılında sevgilisi, 1712 yılında da karısı oldu. Kültürsüz, fakat zeki bir kadın olan Birinci Katerina, Deli Petro üzerinde büyük bir etki yaptı. Deli Petro'nun ölümünden sonra, soyluların muhalefetine rağmen 1725 yılında tahta çıktı. Dış politikada İngiltere, Fransa ve Prusya'nın kurduğu Hannover Birliği'ne karşı Avusturya-İspanyol işbirliğine katılma yolunu izledi. 1726 yılında Petersburg'ta Bilimler Akademisini kurdu.


Rus Çariçesi Birinci Katarina, 1711 yılında Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yaşanan Prut savaşı sırasında, Baltacı Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından, Prut ırmağı kıyısında sarılan Rus ordusunu yok olmaktan, Türk ordugahına gelip Baltacı Mehmed Paşa ile çadırında özel bir görüşme yaparak kurtardığı söylentisi ile tanınır.ÇARİÇE KATERİNA ÇAĞININ SINIRLARINI ZORLAYAN KADIN KITABINDAN

ISABEL DE MADARIAGA


II. Katerina 1729’da Prusya’nın hizmetindeki küçük bir Alman prensinin kızı olarak, Sophia adıyla doğmuştu. 14 yaşındayken, I. Petro’nun torunu olup Rus tahtına veliaht ilan edilen 15 yaşındaki kuzeni Piyotr ile evlendirildi.
Büyük Petro’nun hükümdarlığı ölümüne kadar sürmüştü. Ölümünden sonra tahtın varisi bir dizi darbeler sonucunda belirlenmişti. 40 yıl boyunca darbeler sürdü. Son olarak Petro’nun kızı tahtı ele geçirdi ve ilk işlerinden biri de Katerina’nın kocası Piyotr’u veliaht tayin etmek oldu.
Çocuk sahibi olamayan Katerina çok mutsuzdu. Zamanının çoğunu kocasının tümüyle kayıtsız olduğu entelektüel faaliyetlerle geçiriyordu. Sonunda, resmen teşvik edilen bir aşk serüveninin ardından oğlu Pavel doğdu.
1761 yılında Petro başa geçti. Yaptığı politikalar tamamıyla Rusya’nın menfaatine ters düşüyordu. Sarayda bazı gruplar darbe hazırlıklarına başlamıştı bile. Bu arada Katerina Rus muhafız subayı Orlav ile ilişkiye girmişti, ondan da bir oğlu oldu. Silahlı Kuvvetlerde stratejik mevkileri olan sevgilisi ve onun dört kardeşi sayesinde, Katerina adına hareket eden komplocular başarılı oldular ve 28 Haziran 1762’de Katerina İmparatoriçe ilan edildi. Petro tutuklandı ve başkent yakınlarındaki bir malikaneye kapatıldı. Birkaç gün sonra da öldü.
Bu sıralarda Rusya uzun ve pahalı süren Yedi Yıl savaşından yeni çıkmaktaydı. Mali durum berbattı. Gelirler toplanmamış, askerin ücreti verilmemiş, yönetim bozulmuş, köylüler ayaklanmıştı. Çariçe, deneyimsiz olmasına rağmen, çalışan bir hükümdar olmaya niyetliydi. Karşı karşıya kaldığı bu sorunlara hızlı ve etkili çözümler getirmesini bildi. Gelir toplama işini askerlerden alarak yeni atanan sivil memurlara vererek çözümledi. Yönetim hızla elden geçirildi. Maaşlar iki katına çıkarıldı ve rüşvet cezaları müthiş boyutlar kazandı.
Rusya’da bir insanın yükselebilmesinin üç yolu vardı: cesaret, beceriklilik ve talih.
Ülkede hukuk ihmal edilmişti. Katerina, değişik grupların temsilcilerini bir araya getirerek büyük bir meclis kurdu. Rusya’nın korkuyla yönetilen bir imparatorluk değil, temel yasalarıyla mutlak monarşi olduğunu yerleştirmek istiyordu. Montesquieu ve Voltaire gibi büyük düşünürlerin fikirlerinden yararlanıyordu.
Rusya’nın siyasal emelleri arasında Karadeniz’e ulaşmak vardı. Büyük Petro bunu üç kere denemiş, fakat Azak denizinde sürekli bir üst elde etmeyi başaramamıştı. Ticari sebepler denizlerin önemini anlatmaya yetiyordu. Rusya’nın en büyük düşmanı Türklerdi ve uzun süren savaşlar başladı. 1775’te Küçük Kaynarca Anlaşmasının akabinde Rus ticaret gemileri Boğazlardan geçiş izni almayı başardılar.
1774’ten 1787’ye kadar devam eden iç ve dış barışa rağmen, Kırım yarımadası Ruslarla Osmanlılar arasında patlamaya hazır bir savaşın merkeziydi.
Rusya’da kültürel yaşam Sarayın çevresinde toplanıyordu. Tiyatro oyunları, müzik, bale ve opera sadece Rus sarayında yer almaktaydı. Rus Dil Akademisi kurulmuş ve birçok eserin çevirisi yapılmıştı. Katerina dilin gelişmesine çok önem veriyordu ve kendisi de birçok çeviriye imza atmıştı. Dergiler çıkarılıyordu ve tarih konulu makaleler yayınlanıyordu. Çariçe edebiyata çok önem veriyordu ve kendisinin de birçok denemesi vardı. Mimarinin gelişmesi için de çaba göstermiş, resim ve heykeli de korumasına almıştı. Amacı 18 nci yüzyıl başında Rusya’yı Batı Avrupa’dan ayıran uçurumu hızla daraltmaktı.
Katerina sosyal politikada birçok yeniliği getirmeyi başarmıştı, buna rağmen kesinlikle eşitlikten yana değildi. Devlet işleri ile ilgili bir hükümdardı. Zamanın büyük bir kısmını okumaya, yazmaya, danışmanlar ve yüksek memurları ile tartışmaya ayırıyordu. Bir mektubunda, “Ben gerçeğe çok düşkünüm. Bana gerçekleri hiç korkusuzca söyleyebilir misin, iyi sonuç verecekse hiçbir tehlike olmadan benimle tartışabilir misin?” diyordu.
Rusya’nın genişliği, ulaşım ve iletişim güçlükleri, yönetimin ağır ve hantal olmasına yol açıyordu. Yönetimde yer alan personel, ülke ve nüfusa göre çok az olduğundan askerlerin ve sivil memurların denetlemesi çok güçtü. Çariçe, 1768’de Devlet Konseyini kurdu. Bu konseyin görevi askeri faaliyetleri kontrol etmek ve Rus savaş hedefleri ile genel dış politika hatlarını belirlemekti.
Katerina’nın soylu ve hoş bir bayan olduğu ve zarafeti dönemin önemli şahsiyetleri tarafından vurgulanmaktadır. Bu dış güzelliğin ve çekiciliğin yanında, zekası ve gözlemci yeteneğinde dikkat çekmekteydi. Bunun yanında zayıf yanları, övülmeye düşkünlüğü ve kendini beğenmişliği idi. Birçok erkekle ilişkiye girmişti.
Katerina kamuoyunu dikkate alırdı. Bir keresinde “Yıkmaktan korktuğumun altını oyarım” demişti. Bu meziyetlerinin yardımıyla 34 yılını koskoca bir imparatorluğun başında geçiren Katerina bu sürenin sonlarına doğru yorgun düşmüştü. Hayatı mücadele ve imparatorluğu için çalışmakla geçti.
Torunu evlenecekken, damat adayı bir bahaneyle evlilikten vazgeçti. Bu Çariçeye büyük bir hakaretti. Akabinde kısmi bir felç geçiren Katerina, 16 Kasım 1796’da daha şiddetli bir ikinci kriz sonucunda kendine gelemeden öldü. Kendisi, “Alman topraklarının, onun sonradan benimsediği ülkesine en güzel armağanıdır.”
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Albert Gerard Leo D'amade

--------------------------------------------------------------------------------1856 yılında doğan Fransız generali Alber d'Amade, Cezayir ve Tonkin'de gösterdiği yararlıklar üzerine kısa sürede terfi ettirildi. 1908'de tuğgeneral olarak Cazablanca'ya gönderildi ve kuvvetlerin başına geçirildi. Burada şiddetli ve çabuk hareket ederek kısa bir zamanda bölgeyi yatıştırmayı başardı. 1914'te Yüksek Harp Şurası üyeliğine getirildi ve bir süre İtalya sınırındaki Fransız gözetleme kıtalarının komutanlığını yaptı. Daha sonra altıncı kolordunun başına geçerek, Yukarı Alsace'ta Fransız taarruzunu yönetti.

1915'te Çanakkale'ye çıkarılan bağlaşık kuvvetleri içindeki Fransız birliklerine komuta etti, burada saldırganların uğradıkları bozgundan sonra özel bir görevle Rusya'ya gönderildi.


1941 yılında Fronsac'ta öldü.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

D'esperey Franchet

--------------------------------------------------------------------------------

Fransız mareşali. 1858 yılında Mosta Gamen'de doğdu. 1900'de Boxer'ler seferinde Pekin Fransız Bölgesi komutanlığı yaptı. I. Dünya Savaşı'nda, 1916'da Doğu Ordular grubuna, 1917'de Kuzey Ordular grubuna komuta etti. 1918'de Doğu müttefik Orduları Başkomutanı olarak, Bulgaristan'a karşı hazırladığı saldırı plânını, başarıyla geliştirerek Tuna boyuna ulaştı. 29 Eylül'de Bulgarlarla yaptığı mütarekeden sonra azınlıkların alkışları arasında İstanbul'a girdi.

12 Şubat 1919'da Tevfik Paşa'ya verdiği ültimatomda, Genç Türk nazırlarının tutuklanmaması halinde İstanbul'un işgal edileceğini bildiriyordu. Ancak İngiliz işgal kuvvetleriyle tam bir anlaşma içinde olmadığından, zaman zaman Türklerin lehine döndü. 6 Nisan 1920'de Cafer Tayyar Paşa ile Edirne'de bir görüşme yaptı. 1921'de mareşallik rütbesine yükseltilerek Kuzey Afrika orduları müfettişliğine getirildi. 1934'de eski muharip Müslümanları, sosyal planda örgütleyen Afrika Dostlukları Teşkilatını kurdu. 1942 yılında Tarn'da öldü.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Asker ve Siyasetçi Biyografileri

Karamürsel

--------------------------------------------------------------------------------
Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin komutanlarından olan Karamürsel, Osmanlı Devletinin ilk Kaptan-ı Derya'sıdır. İzmit civarını fethetti. "Karamürsel" kazası onun adını taşır. Doğum ve ölüm tarihleri belirsizdir.
Orhan Gazi'nin büyük oğlu Koca Eli Sancak Beyi Süleyman Paşa (1337'de sancak beyi olmuştur), İzmit'i almak için baskı kurarken, İzmit'in güney sahilini fethetmesi için Türklerin ilk Kaptan-ı Deryası olan Deniz kumandanı Kara lakaplı Mürsel Alp'i memur tayin etmiştir. Böylece uygun bir limanda gemiler inşa edilecek bu da İzmit'in haberleşme ve ulaşımını kesmeye yarayacaktır. Kaptan-ı Derya Karamürsel Alp tarafından [1326]'da kurulan ilk donanma ile [1327]'de görev yerine getirilmiş ve bu bölgede kendisi tarafından kurulan kasabaya Karamürsel denilmiştir. Zamanında ilk kez burada yapılan küçük gemilere de Karamürsel denmesi bundandır.
 
Üst