Aspirin Ve Kalp Krizi

  • Konbuyu başlatan suskun_gız
  • Etiketler
    aspirin
suskun_gız

suskun_gız

Yeni Üye
Üye
Aspirin ve Trombositler
Aspirin kanınızın pıhtılaşma biçimini ekler. Bir kan daman zedelenmesi nedeniyle kanama oldu unda, trombositler denilen kan hücreleri zedelenme bölgesinde birikirler.
Trombositler kan damarındaki delikleri kapatan yapışkan bir kitle oluştururlar. Aspirin trombositlerin birikimini azaltır ve kanama oldu unda pıhtıların oluşumunu zayıflatır.
Aspirin ve Kalp Krizi
Kalp krizi, bir koroner atardamarın bir kan pıhtısıyla tıkanmasının sonucu oldu u için, aspirinin pıhtılaşma üzerindeki etkisi bir kalp krizinin ilk saatlerinde yararlıdır. Her gün aspirin almak, by pass ameliyatı geçirenler de dahil olmak üzere, koroner atardamar hastalı ı olan insanların ço unda yararlıdır.
Aspirin ve Felç
Beyninizdeki küçük bir atardamarın kopması gibi bir olayda kanama oldu unda, günde bir aspirin bile tehlikeli olabilir. Aspirin kanın pıhtılaşma kabiliyetini azaltır, böylelikle kanınızın pıhtılaşmasıyla kanamanın durma ihtimali azalır.
Aspirin ve Sa lı ınız
Koroner atardamar hastalı ınız varsa ya da koroner atardamar bypass ameliyatı geçirdiyseniz, aspirin daha sonraki bir kalp krizi riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir Ama kan basıncınız yüke, ailenizde felç olayları, kanama bozuklu u, ülser ya da karaci er ya da böbrek fonksiyonu yetmezli i varsa veya varfarin (Coumadin) alıyorsanız, aspirinden kaçının. Her durumda, aspirini düzenli olarak almaya başlamadan önce doktorunuzla görüşün. (Aspirinin kimyasal adı asetilsalisilik asittir; asetaminofen gibi aspirin yerine kullanılabilen ilaçlardan farklı oldu unu unutmayın. Aspirinin pıhtılaşma üzerinde bir etkisi vardır; asetaminofenin ise yoktur.
 
M

mehtap bulut

Yeni Üye
Üye
aspirinin mide rahatsızlıklarına zararlı olmayanı var mıdır?
 

Üst