At nalı böbrek nedenleri ve tedavisi

Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
Böbreklerde görülen bir füzyon (birleşme) anomalisidir. Diğer füzyon anomalilerine göre daha sık görülür. Böbrekteki bu doğuştan anormallikte, böbrek orta çizgisiyle alt kutuplar arasında parankimal bir istmus (daralan bir bölge) vardır. İki böbrek birleşmiş ve at nalı şeklinde tek böbrek halini almıştır.


Bu anomalide; böbreklerle idrar torbası (mesane) arasında yer alan üreterler, bu istmus'un önünden ve iç-yanından geçer. Bu nedenle ikincil tıkanmalar meydana gelir. Üreterden idrar geçişi zorlaşmıştır.
At nalı böbreklilerin üçte birinde herhangi bir sorun çıkmaz. Kişi hayatına hiçbir sorun yaşamadan devam eder. Hatta bu durum, başka bir nedenle ultrason vs yapılmadıkça öğrenilemez.
Üçte bir olguda hidronefroz gelişebilir. İdrar daralan üreterden geçemez ve böbrek büyür. Sadece bu durumda böbrek fonksiyonları tam olarak bozulur.1-jpg.55471 At nalı böbrek nedenleri ve tedavisi Melekler Mekanı Forum

Bu durum hayli tehlikelidir. Acilen ameliyat yapılıp düzeltilmezse böbrek kaybedilebilir.
Diğer üçte bir olguda ise sadece kişinin arkaya doğru aşırı hareketinde (belin arkaya doğru hareketinde) şiddetlenen karın ağrısı olur. Bu kişilerde de bazen ameliyat gerekebilir.
At nalı böbreği olanların dikkat etmesi gereken en önemli husus travmadır. Özellikle karına gelecek yumruk,tekme ve diğer travmalar çok ciddi sonuçlara yol açabilir.


Ameliyatla tedavide böbrekteki daralan bölge (istmus) çıkartılır ya da böbreğe yeniden pozisyon verilir. Bu ameliyatların ortak amacı üreterden idrar geçişini rahatlatmaktır.

Böbrekler,vücudumuzun en önemli organlarındandır.Bel omurlarımızın her iki yanında yer alırlar.Erkeklerdeki ağırlığı

125-170 gr. ,kadınlarda115-155gr. arasında değişir.Boyu 11-12 cm,kalınlığı 3.5cm-4cm eni 5-7.5cm olup fasülye

biçiminde çift organlarımızdandır.Sağ böbrek,sol böbrekten 1-2 cm kadar aşağıdadır.Her iki böbrekte 2.4000.000

civarında nefron adı verilen süzme üniteleri vardır.Bunların sayısı yaşlanmayla azalır.Kalbin pompaladığı kan,böbreklerde filtre olur.İki böbrekte bulunan nefronlardan dakikada 1lt. kan geçer.Yararlı maddeler( kan elemanları,


proteinler gibi)tekrar kana verilir. Zehirli maddeler ise idrarı oluşturur.

Anne karnındaki ceninin böbrekleri önce tek parça oluşur.Cenin büyüyüp organlar geliştikce iki ayrı böbrek haline gelirler.10.000 doğumda bir bazen böbrekler farklı gelişir.Böbrekler birbirinden tam olarak ayrılamazlar iki böbrek

birleşmiş ve at nalı şeklinde tek böbrek halini alır.

At nalı böbreklerin üçte birinde herhangi bir sorun çıkmaz.Kişi hayatına hiç bir sorun yaşamadan devam eder.

Üç te bir olguda idrar daralan üreterden geçemez ve böbrek büyür,böbrek fonksiyonlarıı bozulur.

Diğer üç te bir olguda kişinin belini arkaya doğru hareketinde şiddetlenen karın ağrısı olur.Karına gelecek yumruk,

tekme ve diğer tavmalar ciddi sorunlara yol açabilir.

At nalı böbrek,taş oluşumunu,idrar yolu enfeksiyonunu ve tıkanıklık riskini arttırır.Tedavi şekli ameliyattır.Ameliyatla böbrekte daralan bölge çıkartılır veya böbreğe yeniden pozisyon verilir.Bebeğinizin idrar yapma sırasında

sıkıntı,idrarda bulanıklık varsa ve sık ateşlenme gibi durumlarda doktorunuza gidin ve ultroson çektirin.
 

Üst