Bİrarada Bulunan Maddelerİn Bİrbİrİne UyguladiĞi Kuvvetlerİn İncelenmesİ

Bİrarada Bulunan Maddelerİn Bİrbİrİne UyguladiĞi Kuvvetlerİn İncelenmesİ
yerçekimi kuvveti
DENEYİN AMACI: Bir arada bulunan maddelerin birbirine uyguladığı kuvvetlerin eşit olduğunu görmek.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Beton zemine hızla atılan çelik bilya sıçrama hareketi yapar mı?Sebebini araştırınız.
2-Bir cisme yapılan etkiye, cisim aynı büyüklükte mi yoksa farklı büyüklükte mi tepki verir?Tartışınız.
DENEYDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1-iki adet dinamometre
2-iki adet küçük bunzen kıskacı
3-üç ayak
4-iplik
DENEY DÜZENEĞİ:
DENEYİN YAPILIŞI:
1-Dinamometreleri kullanacağınız konumda ayarlayınız.
2-Bunzen kıskaçlarını şekildeki gibi bağlayarak, içlerine dinamometreleri yatay konumda tutturunuz.
3-30-40 cm uzunluğunda bir iple dinamometreleri şekildeki gibi bağlayınız.
4-Dinamometrenin biri sabit kalacak şekilde, diğer dinamometreyi aynı doğrultuda geriye doğru çekiniz.
5-Sabit dinamometredeki değer ile çektiğiniz dinamometredeki değerleri karşılaştırınız. Değerler birbirine eşit mi?
DENEYİN SONUCU:
Her iki dinamometre değerlerini okuduğunuzda ikisi de aynı değerleri gösterir.
Dinamometrelerin gösterdiği kuvvetlerden biri etki, diğeri tepkidir.
Etki tepkiye eşit fakat zıt yönlüdür (Newton’un III. Hareket kanunu).
TEORİK BİLGİ:
Newton’un III. Hareket kanununa göre; bir cisme yapılan her etki, eşit değerde ve zıt yönde bir tepkiye neden olur.
Yukarıdan serbest bırakılan bir top yere çarptıktan sonra geri sıçrar. Bunun nedeni yer tarafından topa uygulanan tepki kuvvetidir.
F = Etki kuvveti N = Tepki kuvveti F = -N ifadesi yazılabilir.
 
Üst