Boğmaca Hastalığı Nedir ? Tedavisi

Boğmaca Hastalığı Nedir ? Tedavisi
hastalık, belirtileri, tedavisi, nasıl oluşur, boğmaca hastalığı hakkında bilgiler için buraya...

Boğmaca; solunum yollarını tutan, bulaşıcılığı çokfazla olan bir hastalıktır. Etkeni bir çeşit bakteridir ve damlacık yolu ile bulaşır. Erişkinlerde daha hafif seyreden bir solunum yolu hastalığının boğmaca olduğu düşünül­mez ancak çoğunlukla enfeksiyon kaynağı bunlardır. Çocuklara hastalığı bulaştırmada öksüren erişkinler en önemli kaynaktır. Aşı­nın düzenli yapılması ile hastalığın görülme­si çok azalmıştır. Fakat bir yaşından küçükler­de, buluğ çağındakilerde ve erişkinlerde tek tek görülmeye devam etmektedir.

Kulukça dönemi 6-20 gündür. Mikrobun salgıladığı bir toksin solunum yollarındaki hasardan sorumludur. Hastalık her biri yak­laşık iki hafta süren üç dönemden oluşur. Başlangıç sinsidir. Hafif ateş, burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başlar. Kuru özellikle geceleri gelen bir öksürük ilave olur. Ateş 38,3 dereceyi geçerse başka bir enfek­siyon söz konusudur, iki hafta kadar süren bu dönemin ardından öksürük nöbetlerinin olduğu dönem başlar. Bu nöbetler boğmaca için tipiktir. Hasta nefes verirken 10-30 kere arka arkaya öksürür. Bunun arkasından de­rin ve sesli bir şekilde nefes alır.

Öksürürken hasta boğulur gibi olur, kızarır, morarır, göz­leri dışarı fırlar. Hasta koyu yapışkan olan bal­gamı çıkarınca rahatlar. Öksürme sırasında hasta terler, boyun damarları şişer ve bitkin düşer. Nöbetin arkasından genellikle kusma olur. Burun kanaması, göz içine ve yüzde cilt altına minik minik kanamalar olabilir. Fazla hareket, heyecan, kirli hava, sigara dumanı nöbetleri başlatıp nöbetlerin sayısını artı­rabilir. Nöbetlerin arasında hastanın genel durumu iyidir. 2-3 hafta süren bu dönem­den sonra giderek nöbetlerin sayısı azalır ve hastalık iyileşme dönemine girer, iki haf­ta kadar süren bu dönemde nöbetlerin ve kusmaların sayısı azalır, hastanın iştahı artar ve giderek normale döner. Aşılı çocuklarda hastalık kısa sürer ve daha hafif atlatılır.

Boğmaca özellikle küçük çocuklarda ağır seyreder. Öksürük esnasında solunum durması, havale görülebilir. Orta kulak ilti­habı, zatürre meydana gelebilir. Boğmaca­da öksürürken zorlanmaya bağlı vücudun çeşitli yerlerinde kanamalar, fıtık oluşabilir.

Boğmaca Tedavisi

Boğmaca tedavisinde antibiyotiklerin etkisi sınırlıdır. Eritromisin kullanılması şi­kayetleri azaltabilir ve bulaştırıcılığı önler. Eritromisin 14 gün kullanılır. Hasta müm­kün olduğunca sakin ve stresten uzak tu­tulmalıdır. Temiz hava iyi gelir. Yeterli sıvı alması ve beslenmesi sağlanır. Hasta nöbet arkasından kustuktan 10 dakika sonra bes­lenmelidir. Küçük çocuklar hastaneye yatı­rılarak tedavi edilir.

Boğmacadan Korunma

Korunmada zamanında aşılanma önemlidir. Hücreden arındırılmış aşının yan etkileri çok daha azdır. Hastalık geçirilme ile bağışıklık bırakmaz. Bu nedenle anneden bebeğe antikor geçmez.


 
Üst