Çİft Kollu KaldiraÇlarin Tanitilmasi

Çİft Kollu KaldiraÇlarin Tanitilmasi
kaldıraçlarla ilgili sorular çift kollu kaldıraçlar çift kollu kaldıraç deneyi kaldıraç deneyi
DENEYİN AMACI: Az bir kuvvetle, çok yükü dengelemek ve çift kollu kaldıraçta, yük ve kuvvetin dayanma noktasına olan uzaklıklarını değiştirerek ;
Kuvvet x kuvvet kolu = yük x yük kolu bağlantısının varlığını açıklamak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Günlük hayatta işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız araçlardan çift kollu kaldıraçlara örnekler veriniz.
2- Çift kollu kaldıraçta kuvveti hangi noktaya uygularsak kuvvet kazancımız artar?

1-döküm ayak
4-kaldıraç kolu
7-dinamometre
2-statif çubuk
5-kaldıraç mesnedi
3-bağlama parçası
6-asma ağırlıklar
DENEY DÜZENEĞİ:
DENEYİN YAPILIŞI:
1-Döküm ayağa statif çubuğu bağlayarak, kaldıraç mesnedini bağlama parçası ile şekildeki gibi bağlayınız.
2-Kaldıraç kolunu, statif çubuğuna bağlı olan kaldıraç mesnedine takınız.
3-Asma ağırlıkları yük kabul edeceğiniz tarafa fazla, kuvvet olarak düşündüğünüz tarafa ise az asma ağırlık takınız.
4-Astığınız bu ağırlıkları dengede tutmak için, kuvvet yada yükü sağa, sola çekmek suretiyle dengeye getiriniz.
5-Bu defa kuvvet olarak kullandığınız asma ağırlık yerine dinamometre kullanarak değişik ağırlıklardaki dengeleyen kuvveti bulunuz.
6-Hesaplamalarınızı yaparken her defasında ;
Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu bağıntısını kullanınız.
DENEYİN SONUCU:
Bu deneyde yaptığınız hesaplamalar ; “Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu “ bağıntısını doğruladı mı?
Çift kollu kaldıraçlarda; az kuvvetle çok miktardaki yük dengelendiğine göre kuvvet kazancının olduğunu söyleyebiliriz ancak işçe bir kazanç yoktur.
 
Üst