Duygusal istismar nedir ?

Duygusal istismar nedir ?
Duygusal istismar, bir kişinin zihnini ya da varlık hallerini travmatize eden, onları zayıf, travma ve çaresiz hissetmeye zorlayan herhangi bir psikolojik istismardır. Bir çok yönden, fiziksel istismardan daha zararlıdır, çünkü insanın kendini ve kişisel değerini yavaş yavaş parçalara ayırır. Korku , suçluluk ve utanç duygusal istismarın ortak tepkileri ve amaçları arasındadır. Fiziksel ve cinsel istismar da duygusal istismar biçimleri olarak kabul edilebilmesine rağmen, ikincisi daha incelikli olma eğilimindedir. Fiziksel veya cinsel istismarın tanımlanması daha kolay olabilir, çünkü sıklıkla fiziksel kanıtları ve referans vermek için açık bir olayı vardır. Duygusal istismar, çoğu zaman, tanımlanması zor olabilen zaman içinde davranışlar ya da desen koleksiyonlarıyla karakterize edilir.


duygusal-istismar-jpg.83808,Duygusal istismar nedir ?


Duygusal istismar, mağdurun kendini ve kişisel güvenini, kendine ve başkalarına duyduğu güven duygusunu yavaş yavaş aşındıran bir durumdur. Duygusal istismar ayrıca uzmanlar tarafından psikolojik istismar veya kronik sözel saldırganlık olarak tanımlanır.. Duygusal istismardan muzdarip olan insanlar , benlik saygısı çok düşüktür , kişilik değişiklikleri gösterir ve hatta depresif, endişeli veya intihara meyilli olabilirler. Çoğu zaman, duygusal istismar diğer istismar biçimlerine eşlik eder. En sık görülen belirtileri düşük benlik saygısı, kaygı, sık ağlama, korkma ve diğerlerinin arasında çaresiz hissetmedir. Duygusal istismar, kişinin psikolojisini etkileyen her davranış olarak tanımlanabilir.Çocuklarda duygusal istismar veya kötü muamele, gelişimlerini bilişsel, sosyal ve psikolojik davranış açısından olumsuz etkileyebilir. Gerçekten de, çocuk istismarı etkileri zararlı ve uzun ömürlüdür. Uzun süreli duygusal istismarın etkileri , mağdurda depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu da dahil olmak üzere şiddetli duygusal travmaya neden olabilir .Duygusal istismar olarak sınıflandırılabilecek çeşitli davranış türleri vardır. Bunlar şunları içerir:
Sindirme ve tehditler. Bu, bağırmak, saldırmak ya da genellikle korktuğunu hissettirmek gibi şeyler olabilir. Bu genellikle bir kişinin kendini küçük hissetmesini sağlar.

Eleştiri. Bu, adlandırma veya hoş olmayan veya alaycı yorumlar yapma gibi şeyler olabilir. Bu, bir kişinin öz saygısını ve kendine güvenini gerçekten düşürebilir.

Karşı çıkmak: Bu, fikrinizi reddetmek gibi şeyler içerebilir kendi fikrinizden şüphe duymanızı da sağlayabilir. .

Kendini suçlu hissetmek. Bu, sürekli duygusal şantajdan kaynaklanır.

Yukarıdaki örnekler net olduğu için, duygusal istismar genellikle kontrol ile ilgilidir. Bazen bu açıktır.


Duygusal Taciz Türleri


Bazı yaygın türler ihmal reddetme, tecrit etme, istismar beklentileri (talepler, eleştiri), görmezden gelme, sürekli kaos, sömürme, saldırganlık (suçlama, komuta etme, tehdit etme), duygusal şantaj (tehdit) baskın, sözlü saldırı ve öngörülemeyen davranışlar (duygudurum değişiklikleri, duygusal patlamalar).

Bu durumlar, oldukça normal oldukları varsayımıyla gözden kaçar veya ihmal edilir. Ancak, fiziksel istismarın aksine, duygusal istismarın ruh sağlığı üzerindeki etkileri uzun vadelidir ve zamanla ele geçirilmesi zordur.
Duygusal İstismarın BelirtileriHer insan için, ister fiziksel ister psikolojik olsun, istismar belirtilerini tanımlamak, problemi durdurmaya ve normal yaşama yol açmaya kesinlikle yardımcı olacaktır. Aşağıda duygusal istismar belirtileri bulunmaktadır.


Depresyon hissi

Sosyal etkileşimlerden çekilme

Arkadaşlardan ve aileden izolasyon

Kendine güven eksikliği

Artan kaygı

Suçlu hissetmek

Utanc hissi

Ruh hali dalgalanmaları

Asabiyet

Başkalarını sık sık suçlama

Ktümser davranış

Madde bağımlılığı

Yalan söyleme

Göz temasından kaçma

Agresif davranış

Duygusal istikrarsızlık

İntihar girişimleri


Duygusal istismarın nihai sonucu, acı çeken kişinin yalnız kalmaktan korkmasıdır.Duygusal istismar kontrolsüz kalırsa, semptomları kötüleştirebilir ve ciddi duygusal ve psikolojik bozukluklara yol açabilir. Duygusal istismarın önlenmesinin en iyi yolu, kişisel farkındalıktır ve hak ve görevleri anlamaktır. Duygusal istismarın genellikle göz ardı edilmesinin temel nedeni, varlığını kanıtlamak için fiziksel işaret veya işaretlerin bulunmamasıdır. Bununla birlikte, duygusal istismar, zarar verici ve belki de daha da yıkıcı olabilir, zira hasar, alıcı taraftaki kişinin ruhunun derinliklerine girer. Psikolojik travma, en kötü duygusal istismar vakalarında olası bir sonuçtur. İstismar, anksiyete ve kronik depresyon dan ve hatta travma sonrası stres bozukluğuna neden olabilir.


Travma kolayca tedavi edilemeyen veya iyileştirilemeyen bir şeydir ve genellikle bir kişinin tamamen üstesinden gelebilmesi zaman alır. Bir çoğu için, kontrol altına alabilecek olsalar bile, tamamen ortadan kalkmaz.Duygusal istismara sürekli maruz kalmanın getirdiği stres ve travma, insan vücuduna zarar verir ve çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir.Çocuklarda duygusal istismar


Duygusal istismar,psikolojik taciz olarak adlandırılır ve çocuğun duygusal sağlığına ve gelişimine ciddi zarar verebilir.Duygusal istismar, kasıtlı olarak bir çocuğu korkutmaya veya küçük düşürmeye ya da onları izole etmeye ya da görmezden gelmeye çalışmayı içerebilir.Duygusal olarak istismar edilen çocuklar , aynı anda başka bir istismar veya ihmal türüne maruz kalmaktadırlar - ancak bu her zaman geçerli değildir.Çocuğun duygusal istismara maruz kalması şiddetli ve kalıcı yan etkilere neden olabilir. Çocuklarda gelişimsel olarak uygun olmayan beklentilere neden olabilir. Çocuklarda duygusal ve psikolojik taciz, çocuğun hayatı üzerinde olumsuz zihinsel bir etkiye sahip olmaktadır.


Cinsel taciz nedir ? Çocuklar da cinsel taciz belirtileri.

Bir kadın fiziksel olarak zarar görmeden istismar ve şiddet yaşayabilir. Duygusal istismar fiziksel yara izleri bırakmaz, ancak kadının ruh sağlığı ve refahı üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Duygusal istismar yaşayan kadınlar endişeli, depresif ve hatta intihara meyilli hissedebilirler.Duygusal istismarın failleri, bir kişinin bağımsızlığını, özgüvenini ortadan kaldırmak için stratejiler uygular.Bu, failin ilişkide gücü ve kontrolü sürdürmesine yardımcı olur. Duygusal istismar fiziksel işaretler içermediğinden tanımlanması güç olabilir.Kadınlara yönelik şiddete dayalı şiddet bağlamında duygusal istismar şunları içerir: ilişkideki tüm problemlerde kadını suçlamak, Bir kadının kendi kendine saygısını ve öz-değerini zayıflatmak için sürekli olarak bir kadınla karşılaştırma yapılması, kadına bağırmak, hakaret etmek veya küfür etmek, kadının ekonomik özgürlüğünü kısıtlamak gibi..


Duygusal istismara maruz kalan bir kadın, failin onun hakkında söylediği şeylerin doğru olduğuna inanmaya başlayabilir. Aptal, çirkin veya şişman olduğunu düşünmeye başlayabilir . Sürekli eleştiriler, bir kadının kendine güvenini sarsabilir. Duygusal istismara tanıklık eden ya da deneyimleyen çocuklar da acı çekerler. Direkt ya da dolaylı olsun, duygusal istismara maruz kalmak çocuğun kaygı, depresyon, öfke ya da düşük öz-saygı belirtileri göstermesine neden olabilir.Duygusal istismar, istismarcıya kurbanı üzerinde etkili bir kontrol sağlar, çünkü kendini zayıf hissetmesine ve savunmasız bırakmasına neden olur . Duygusal istismara sürekli maruz kalmak güveniniz, benlik saygısı ve duygusal esenliğiniz üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilir.Bu durumda bir uzman dan yardım almanızı tavsiye ediyoruz.
 
Melis ank

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Çoğu kadın duygusal ve sözlü istismara maruz kalıyor. Bu istismarı kişinin kocası, sevgilisi, daha çok yapıyor. İstismar sonucu kadının öz güveni ölüyor. Kendini dışlanmış ve kötü hissediyor. Bana göre bu istismar türü dayaktan beter acı veriyor. Ayrıca kişide anksiyeteye ve depresyona neden olabiliyor. Bu travmanın uzun süreli olumsuz etkileri olabiliyor.Bu nedenle bu istismara maruz kalanlar istismarı yapandan şikayetçi olsun , evli ise ayrılsın ve mutlaka psikolojik destek görsün..
 
Üst