Eğitsel Tanılama Nedir?

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
tanılama nedir eğitsel tanılama nedir eğitsel başarı konular
Eğitsel Tanılama
Eğitsel tanılama yetersizlikten etkilendiği tespit edilen bireyin, gelişim ya da disiplin alanlarında yapabildiklerinin, yani yeterliliklerinin belirlenerek gereksinimlerinin ortaya çıkarılmasıdır.
Eğitsel tanılamada, mutlak testler ve gözlemlerden yararlanılır. Bireylerin birbirleriyle karşılaştırılmasından çok, gelişim ya da disiplin alanlarında kendi içinde güçlü ve zayıf yanlarının ortaya çıkarılmasında, mutlak test ve gözlemlerden yararlanmak daha işlevseldir.
Eğitsel tanılama , öğrencilerle eğitim ve öğretime nereden başlanacağına yönelik bireylerin disiplin alanlarındaki varolan performanslarının belirlenmesine hizmet etmektedir.
Eğitsel tanılama modelinde çocuğun davranışları, performans düzeyine ilişkin elde edilen verilere göre değerlendirilmekte ve bu veriler Özel eğitim gerektiren birey için nasıl ve nerede eğitim ortamı oluşturulacağına, hangi araçların kullanılabileceğine ve ne tür bir eğitim programına alınması gerektiğine hizmet edebilmektedir.( Varol, 1992)

Eğitsel tanılama ve eğitsel tanılama bilgilerinin kaydedildiği çizelge bireyin;
• Akademik başarı düzeyini,
• İletişim becerilerini,
• Dil ve konuşma gelişimini,
• Uyum davranışları ve özbakım becerilerini de içeren sosyal-duygusal gelişimini,
• Görme ve işitmeyi de içeren algı ve duyusal-motor becerilerini,
• Motor gelişimini,
• Mesleki ilgi ve becerilerini belirlemeyi içerir.

Eğitsel Değerlendirme Aşamaları
• Tarama:
• Kaba Değerlendirme:
• Ayrıntılı Değerlendirme:
• İlerlemelerin Değerlendirilmesi:

Eğitsel Değerlendirme Araçları
• Tarama Araçları:
• Kaba Değerlendirme Araçları:
Görüşme
Gözlem
Kontrol Listesi
…..
• Ayrıntılı Değerlendirme:
Ö.B.T.
Gözlem

Kaba Değerlendirme Araçları :
- Görüşme, Gözlem :
Gözlem yaparken, çocuğun doğal ortamında eğitsel değerlendirmesini yapacağımız davranışlarını gözleriz. Görüşme aile ile yapılır. Çocuk okul çağında ise aile ve öğretmenle yapılır.
Görüşmede sorulan sorular açık uçlu olmalıdır. Değerlendirilmesi yapılcak alanla ilgili olmalıdır.
- Kontrol Listesi :
Gelişim alanlarıyla ilgili beceriler ve akademik konular basitten zora doğru aşamalı bir şekilde hazırlanan araçlardır.
Ayrıntılı Değerlendirme :
- Ölçüt bağımlı testler (ÖBT)
Belli bir özelliği ölçmek amacıyla belirlenmiş bir ölçüte göre değerlendirme yapılması için hazırlanan araçtır.
 
Konuyu Başlatan Benzer Konular Forum Cevaplar Tarih
T Engelliler dünyası 0
Bilge Gökçen Engelliler dünyası 0
Bilge Gökçen Engelliler dünyası 0
Bilge Gökçen Engelliler dünyası 0
Bilge Gökçen Engelliler dünyası 0
Bilge Gökçen Engelliler dünyası 0
Bilge Gökçen Engelliler dünyası 1
Bilge Gökçen Engelliler dünyası 1

Benzer Konular


Üst