Evimizdeki Eşyalar Ne Kadar Elektrik Tüketiyorlar?

Evimizdeki Eşyalar Ne Kadar Elektrik Tüketiyorlar?
Bu sayfa; Evimizdeki Eşyalar Ne Kadar Elektrik Tüketiyorlar konusu hakkında bilgiler vermektedir.


Sevgili melekler, bilhassa kış ayları yakılan doğalgazın faturası da eklenince bütçeler hayli kabarıklaşır. Durum böyle olunca ev ekonomisi yapmak ve biraz kısıntı yapmak zorunluluğu olur. Bunun için de evde kullanılan hangi eşyanın ne kadar elektrik tüketildiğinin bilinmesi gerekir.

Bir ailede ev içi elektrik tüketiminde ilk sırayı yüzde 30'la buzdolabı alırken, onu yüzde 28 ile aydınlatma, yüzde 10 ile elektrikli fırınlar, yüzde 10 ile televizyon, yüzde 7 ile çamaşır makinesi, yüzde 6 ile bulaşık makinesi, yüzde 4 ile ütü, yüzde 3 ile elektrikli süpürge ve yüzde 2 ile saç kurutma makinesi takip ediyor.

EMO Samsun Şube Başkanı Ali Fikret Ergün, "Enerji Verimliliği ve Tasarrufu Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı. Günümüzde enerjiye ulaşmanın en doğal insani ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ergün, "Ekonomik, sosyal kalkınma ve insanca yaşam için güvenilir, ucuz ve temiz enerji arzı günümüzün en önemli sorunu haline gelmiştir. Dünyada halen 1,3 milyar insanın enerjiden yararlanma imkanına sahip olmadığı bilinmektedir. Enerji kaynakları dünyadaki en önemli savaş sebepleri arasındadır" diye konuştu.

Türkiye'de enerji kaynak çeşitliliği dikkate alındığında, özellikle 'fosil kaynaklı yakıtlar' denen petrol ve doğalgaz kaynakları açısından dışa bağımlı bir görüntü oluştuğunu belirten Ergün, "Özellikle elektrik enerjisi üretiminde son yıllarda doğalgaz yakıtlı termik santrallerde üretilen elektrik enerjisinin toplam üretim içerisindeki oranı yüzde ellilerin üzerine çıkmıştır. Enerji üretiminde dışa bağımlı bu görüntü enerji maliyetlerini de artırmaktadır. Bunun anlamı öz kaynaklarımızın dışa aktarımı demektir" şeklinde konuştu.

Her yıl ocak ayının ikinci pazartesi gününde başlayan "Enerji Tasarrufu Haftası" etkinlikleri kapsamında Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda vatandaşlar ve kamuoyunun dikkatini çekmek istediklerini kaydeden Ergün, şöyle konuştu:

"Enerji tasarrufu, enerjiyi kullanmamak yada kısıtlı kullanmak değil, enerjiyi verimli kullanmaktır. Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılarken, elektrikli ev aletlerini kullanırken, kısacası günlük yaşantımızın her safhasında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarımızdan kısıtlama yapmadan aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlamamız mümkündür."

ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMA

EMO Samsun Şube Başkanı Ali Fikret Ergün açıklamasını şöyle sürdürdü:

"En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtların dünyada bilinen rezervleri hızla tükenmektedir. Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasındadır. Kullandığımız enerjinin yüzde 70'ini yurt dışından döviz ödeyerek satın almaktayız. Evimizde ve ulaşımda tükettiğimiz enerjinin faturası aile bütçemizin en önemli kalemlerindendir. Enerji faturalarımızı düşürmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi verimli kullanmamız gerekmektedir.

Binalarımızda, evlerimizde, yaşam alanlarımızda alacağımız bazı önlemler ve enerji tüketim alışkanlıklarımızdaki küçük değişiklikler bizlere çok şeyler kazandıracaktır. Ortalama bir ailede ev içi elektrik tüketim paylarına bakıldığında, ilk sırayı yüzde 30 payla buzdolabı almaktadır. Buzdolabını yüzde 28 oranla aydınlatma takip ederken, yüzde 10 ile elektrikli fırınlar üçüncü sıraya yerleşiyor. Televizyon, ailenin elektrik tüketiminde yüzde 10, çamaşır makinesi yüzde 7, bulaşık makinesi yüzde 6, ütü yüzde 4, elektrikli süpürge yüzde 3 ve saç kurutma makinesi yüzde 2 paya sahiptir."

TASARRUF VE VERİMLİLİK

Elektrikli cihazları alırken mutlaka verimlilik ve standartlara uygunluk kriterlerine dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Ergün, önerilerini şöyle sıraladı:

"Cihazların seçiminde ihtiyaçlarımıza uygun güç ve kapasitede tercihler yapmalıyız. Cihazların kullanım alanlarına ve bakımlarına dikkat etmeliyiz. Fiyat değerlendirmesi yaparken cihazın fiyatı yanı sıra tüketeceği elektrik maliyeti de dikkate alınarak cihaz tercihi yapılmalıdır. Üreticisi, servisi, teknik desteği olmayan standart dışı cihazları satın almamalıyız. Kullanmadığımız elektrikli cihazları mutlaka enerji düğmelerinden kapatmalıyız. Aydınlatma seviyelerini ve alanlarını ihtiyacımıza göre belirlemeliyiz. Aydınlatma armatürlerini seçerken birim güçte aydınlatma miktarı daha yüksek olan tasarruf ampullerini tercih etmeliyiz.

Yaşam alanlarımızı düzenlerken olabildiğince güneş ışığından yararlanma yollarını tercih etmeliyiz. Enerji tasarrufu ve verimlilik bilincinin oluşturulması sürecinde öncelikle eğitim sistemimizde çocuklarımıza bu bilinci kazandırmalı ve yaşam boyu eğitim felsefesiyle 'tasarruf ve verimlilik' hayatımızın önemli bir sloganı olmalıdır. Unutmayalım ki en ucuz enerji, kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz ve verimlilik prensibiyle tasarruf ettiğimiz enerjidir."
 
Üst