Gebelikde Genellikle istenilen testler:

Gebelikde Genellikle istenilen testler:
Genellikle istenilen testler:
* Rubella (kızamıkçık) ve Toksoplazma bağışıklığının incelenmesi,
* VDRL, HIV (Riskli guruplarda),
* Hepatit B (HBsAg),
* Tam kan sayımı,
* PAP Smear (bir yıl içinde yapılmamışsa),
* Kan grubu.
 
Üst