Gebelikte mega sisterna bebeğin kafasında su birikimi

Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
Sisterna magna beynin arka bölümünde bulunan serebellum (beyincik) ve medulla oblangata denen yapılar arasındaki sıvı dolu oluşumdur. Ultrason değerlendirmesinede bu bölgenin genişliğinin 10 mm'den geniş ölçülmesine mega (büyük) sisterna magna denir.

Tek başına olabileceği gibi eşlik eden başka anomalilerle birlikte de bulunabilir. Kromozomal anomeli eşlik edebilir. Tek başına mega sisterna magna genellikle problem yaratmaz ve klinik önemi yoktur, sık rastlanan bir durumdur (%1). Gebelik boyunca boyutlarının takip edilmesi gerekir. Ancak eşlik eden diğer anomaliler varsa ve kromozomal anomali varsa prognoz kötü olabilir.
s-jpg.49557 Gebelikte mega sisterna bebeğin kafasında su birikimi Melekler Mekanı Forum


Mega sisterna magna, sisterna magnanın 10 mm’den daha geniş ölçülmesidir. Dördüncü ventrikül normal bulunur ve serebeller hemisferler normal görünümdedir. Aynı şekilde serebeller vermis tamdır ve normal yapıdadır.

Tanı ultrasonografik değerlendirme ile konur. Ancak tanıda MR görüntülemesi zaman zaman ayırıcı tanı için gerekebilir. Özellikle Trizomi-18 ile birlikte olabilir. Bu nedenle mega sisterna magna tanısı alan olgular, ilave anomaliler açısından dikkatlice değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede koroid pleksus kisti, kalp anomalileri, omfalosel, el ve ayak özellikle anomalileri aranmalıdır.

Mega sisterna magna tanısı konulurken Dandy-wolker malformasyonu, normal erken beyin gelişimi, araknoid kist ve Galen ven malformasyonları ile ayırıcı tanısının yapılması gerekir.

İzole olgular (ek anomali içermeyen) dişi ve erkek fetuslarda eşit oranda görülür ve olumsuz klinik etkiye yol açmaz. Trizomi-18 ile birlikte görülen olgularda ise erkek fetuslarda rastlanma oranı daha fazladır.
 

Üst