Ha Kız İsimleri

  • Konbuyu başlatan *jellibon*
  • Başlangıç tarihi
Ha Kız İsimleri
musluman kiz isimleri müslüman kız isimleri müslüman kiz hayırlı kız
Habibe: sevgili, seven dost

Habide: uykucu, uykulu

Habike: açık gecelerde gökyüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi

Habile: hamile, gebe

Habinar: nar tanesi

Hacce: hacca giden kadın

Hacer: taş, kaya parçası, çakıl

Hacerunnur: kükürt ile demirin birleşmesinden meydana gelen altın sarısı renginde

Hacil: utancından yüzü kızarmış

Hadra: yeşil

Hadice: erken doğmuş kız çocuğu

Hadiye: hidayete eriştiren

Hafaza: insanın yaptığı işleri yazmakla görevli melekler

bekçiler
Hafıza: bir şeyi çabuk unutmama gücü

Hafsa: hz. ömer' in kızı

hz. peygamberin zevcelerinden, ümmü'l-mü'minin
Hafide: torun

Hafize: koruyucu, esirgeyici

Hakgüzar: haktan yana, hak yanlısı

Hakikat: bir işin doğrusu, gerçeği

Hakime: hükmeden, emreden

Hakimiyet: hakimlik, amirlik, üstünlük, egemenlik

sulta
Halay: halk oyunu

Hale: ayın çevresinde görülen ışıklı halka

Halenur: kutsal ışık

ayın ya da güneşin çevresindeki halkadan geçen ışık
ışıklı, aydınlık daire
Halet: hal, durum

Haletan: kutsal ışık

Halide: sürüp gelen, sürekli, geç yaşlanan

Halile: içten dost

zevce, nikahlı eş
Halime: sakin, sessiz

yumuşak huylu
Halise: saf, katıksız

Hamaset: yaradılıştan gelen cesaret

Hamdiye: tanrıyı övmek için söylenen söz

Hammade: çok hamdeden, çok şükür ve dua eden

Hamra: daha, pek çok kızıl, kırmızı

Hamide: şükredici, hamd edici

övülmeye değer
Hamiye: koruyucu

Hamiyet: insanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilik severlik

Hanbegüm: hanın eşi

Handan: güleç, sevinçli, şen şakrak

Hande: gülüş, gülme

açılma
alay etme, eğlenme
Handegül: gülün açması

Hanım: soylu kadın, bayan

han sözcüğünün dişisi
Hansa: arapların en büyük ünlü hanım şairi. müslüman olmuştur

Hanife: Allah' ın birliğine inanan

hz. muhammed zamanından önce tek tanrıya inanan
Hanzade: han soyundan gelen oğul

Hanzale: doğu arabistan' da bir arap kabilesi

Harem: yasak kılınmış mukaddes olan şey

evlerde yabancı erkeklerin girmesine izin verilmeyen, kadınlara ait bölüm
iç avlu
hicaz' da ihrama gidilen yerden ka'be'ye dek uzanan bölüm
mekke-medine' nin ismi
Harika: eşyanın tabiatı dışında, doğa üstü, garip şey, olağanüstü

sıradanlığın üstündeki nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran
Harise: muhafız, bekçi, gözcü

koruyan, koruyucu
son derece hırslı olan
yemen' de bir arap kabilesinin adı
Hasbinur: hayır sahibi, eli açık, cömert

değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın, şahsi meziyet sahibi
muhasebeci, sayman
Hasen: güzel, süslü

güzel işler, hayırlar
Hasene: iyi, hoş, güzel

Haseni: hasene ait

Hasgül: değerli, eşsiz gül

Hashanım: çıtıpıtı, ince narin kadın

bilge, değerli kadın
birleşik isim
Haskız: iyi nitelikleri kendinde toplanmış genç kız

Haslet: doğuştan gelen güzel huy

insanın yaradılışından gelen özellik
Hasna: güzel, iffetine düşkün kadın

Hasibe: değerli, soyca temiz, soylu

kişisel değeri olan, ünlü soydan gelen
Hasife: hasafetli, aklı başında olgun kişi

Hatay: il adı antakya olan kentimiz adı

özel isim
Hatıra: anı, andaç

geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz
Hatırnevaz: gönlü okşayan, hatırnaz

Hatun: evi idare edin kimse

kadın
Hatice: erken doğan kız çocuğu

hz. peygamber' in ilk eşinin adı
Hatife: sesi işitilip de kendisi görülmeyen kimse

Hatime: son

son söz
Hava: gökyüzü

Haver: güneşin doğduğu taraf

Haveri: doğu ile ilgili

Havle: etraf, çevre, güç, kuvvet

sahabe hanımlarından birisi
hakkında ayet inmiştir
Havva: Allah' ın yarattığı ilk kadın

Havin: haziran gecesi

Haya: utanma, sıkılma

ar, namus, edep
Allah' ın korkusu ile günahtan kaçınma
Hayal: varmış, olmuş gibi zihinde canlandırılan imge, görüntü

insanın beyninde kurduğu düşünceler, kesintiler, olaylar
Hayat: yaşam, doğumdan ölüme kadar geçen süre

canlıların yaşama hali
Hayatefza: hayat artıran

Hayatengiz: yaşatan, yaşamaya zorlayan

Hayme: çadır

Hayran: hayranlık duyan

Hayret: şaşkınlık

Hayrunnisa: kadınların hayırlısı

Hayrünisa: kadınların hayırlısı

Hayrünissa: kadınların hayırlısı

Hayriye: hayr' la, iyilikle ilgili

hayırlı insan
Hazal: haz duy, tad al anlamında

kuruyup dökülen ağaç yapraklarının güzelliği
Hazan: güz, sonbahar

Hazar: barış, güven

bir yerde oturma hali
Hazen: üzüntü, gam, keder

Hazer: deniz, büyük su

Hazmiye: sindirimle ilgili

Hazra: yeşil, sebze, hadra

gökyüzü
Türk musikisinde mürekkep bir makam
Hazime: tedbirli, akıllı

Hazin: acıklı, hüzün veren, dokunaklı

Hazine: altın, gümüş gibi değerli eşya yığını

Haziran: yılın altıncı ayı
 
Üst