Hadis-i Şeriflerden Seçmeler2

Hadis-i Şeriflerden Seçmeler2
sıcaklık duaları kötülükle ilgili hadisler sıcaklık duası kulluk ile ilgili hadisler kötü davranışlarla
Hastalık bir kamçıdır. Allah onunla yer yüzünde kullarını terbiye eder
Hadis-i Şerif (Camiüssağir) İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek... İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü�minin ahlakında yer alamaz.
Hadis (Taberani). Üç kişiyi Allah sevmez.
1- harab olmuş, yıkılması söz konusu olan evde konaklayan kişi
2- sel yolunda konaklayan kişi
3- Hayvanını başıboş salıp da sonra onu koruması için Allaha dua eden kişi.

Hadis-i Şerif Kul bir günah işler. Ama onunla cennete girer. Bu şöyle olur: İşlediği günah devamlı hatırındadır. Ondan her hatırladıkça tövbe edip kaçınır. Böylece o günah sebebiyle Cennete girer.
Hadis (İbn-i Mübarek). Cehennem ateşinin sıcaklığı (adam öldürenler için) yetmiş cüz�dür. Altmış dokuzu, öldürmeyi emredenin, bir cüz�ü de katilin (tetikçinin) dir.
Hadis (Taberani). Mü�min, kulluk elbisesi günahlarla yprandığında, onu tövbe iğnesiyle yamayandır. Talihli kişi, tövbesi üzerine ölendir.
Hadis-i Şerif (Bezzar). Şüphesiz ben sizin, günah işlemenizden korkmuyorum. Dikkat edin! Şükredilmeyen nimetler, öldürücü ve yok edicidir.
Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir). İki Müslüman birbiri ile karşılaşıp birisi diğerine selam verdiğinde Allah�a en çok sevimli olanı, arkadaşına daha çok güler yüz gösterendir. Birbirleri ile samimiyet içinde tokalaştıklarında ise, Allah, onların üzerine ilk elini uzatana 90, diğerinede 10 rahmet olmak üzere 100 rahmet indirir.
Hadis-i Şerif (Hakim) Allah Resulü, bir gün ashabına sordu: Size en sevimsiz ve en yararsız insanın kim olduğunu söyleyeyim mi? Ashap: Söyle ya Resulallah! dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: Kendisinden Allah için yardım istenildiğinde vermeyen (yok diyen cimri) kimsedir.
Hadis (İbn-i Ebi�d-Dünya). İyiliği yap, kötülükten de sakın. Yanlarından kalktığında, halkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanacağın şeyleri gözet ve onları yerine getir. Yanlarından kalktığında halkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanmayacağın şeylere ise, dikkat et ve onları yapmaktan da sakın.
Hadisi Şerif ( Beyhaki ) Hz. Peygamber, öylesine tane tane konuşurdu ki, kelimelerini saymak isteyen saya bilirdi.
Hadis-i Şerif (Buhari). Geçimini sağlamakla yükümlü olduğu insanları ihmal etmek, kişiye günah olarak yeter.
Hadis (Ebu Davud). Kinden (düşmanlıktan) uzak durun. Zira bu, öldürücüdür.
Hadis (Ramuz). Kişinin parmakla gösterilir olması, kötülük olarak ona yeter.
Hadis (Taberani). Bir kul Kur�anı baştan sona okuyup hatmederse, 60 bin melek, onun için dua eder.
Hadis (Deylemi). Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İnsanlar onları ne zaman tanıyacak? Onların kötü eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlar
Hadis (Beyhaki). Din kardeşinin yüzüne gülümsemen senin için bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman, bir sadakadır.Yolunu kaybetmiş kişiye doğru yol göstermen bir sadakadır.İnsanların gelip geçtiği yoldan, taşı, dikeni, kemiği, (eziyet verici her türlü nesneyi) kaldırman bir sadakadır. Kuyudan kova ile çektiğin sudan,din kardeşinin kovasına su dökmen, yine senin için bir sadakadır.
Hadis-i Şerif (Kütüb-ü Sitte). Biriniz elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse, diksin.
Hadis-i Şerif (Müsned). Ağır duyana, söz işittirmek sadakadır.
Hadis-i Şerif (Hatib). Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi cömertler köşküdür
Hadis_i Şerif (Taberani). Allahın yasakladığı ( belli ) büyük günahlardan sonra kulun sakınması gereken en büyük günah: ardında borcunu ödemek için hiçbir mal bırakmadan borçlu olarak ölmesidir.
hadis-i şerif ( Ebu Davut ) En üstün sadaka, aç bir canlıyı doyurmaktır.(Beyhaki).En üstün sadaka, iki kişinin arasını düzeltmektir.(Beyhaki). En üstün sadaka, dili (yalan, gıybet, iftiradan) korumaktır.(Deylemi).En üstün sadaka, fakire gizlice verilen sadakadır.
Hadis-i Şerif (Taberani). Allah Resulüne: Ya Resulallah! Bana insanların kötülükte en ileri olanlarını söyler misin? diye sordum. Allah Resulü: İyileri sor bana! Kötüleri sorma, dedi. Daha sonra da soruma şu cevabı verdi: İnsanların en kötüleri, ilmini kötüye kullanan alimler (üzerine düşen uyarı görevini yapmıyan aydınlar)dır.
Hadis Mü�min mü�minin kardeşidir. Hiçbir şekilde ona olan hayırlılığını (faydalı tavsiyelerini) elden bırakmaz.
Hadis-i Şerif (İbn-i-Mace). Üç kişi yolculuğa çıktığında, içlerinden birini başkan seçsinler.
Hadis-i Şerif (Ebu Davud). Sen bir ayakkabı aldığında iyisini al. Elbise aldığında da, iyisini al
Hadis(Taberani). İslam temizdir. Öyle ise temizleniniz.Çünkü cennete temiz olandan başkası giremez.
Hadis-i Şerif (Taberani). Allah kadınlarınz hakkında hayırlı olmanızı tavsiye eder. Çünkü onlar, anneleriniz, kızlarınız teyzelerinizdir.
Hadis-i Şerif (Taberani). Allah yumuşaktır. Yumuşaklığı sever. Ve yumuşaklık haline verdiğini, sertlik ve şiddet haline vermez.
Hadis-i Şerif (Ebu Davud). Allah buyuruyor ki: �Şüphesiz ben, yer yüzünde yaşayanların isyanlarından dolayı onlara ceza vermek istediğimde: Evlerim olan mescidleri maddi ve manevi onarıp şenlendirenlere; Sırf benim hoşnut olmam için birbirini çıkarsız sevenlere; Seherlerde gerek kendilerinin, gerek diğer insanların işledikleri günahlar için Allah�tan (bağışlanma) dileyenlere bakıyorum ve azabımı yeryüzünden (bunlar sebebiyle) çeviriyorum.
Hadis (Beyhaki). Mü�min mü�minin aynasıdır. Mü�min mü�minin kardeşidir. Mü�min mü�minin kaybettiği bir şeyini bulursa, onun için korumaya alır. Mü�min mü�mini arkasından savunur.
Hadis (Ebu Davud). İnsanlara layık oldukları değeri verin.
Hadis-i Şerif (Müslim). Allah Resülü: Tacirler (serbest meslek erbabı ve esnaflar), facirlerin (günahkarların) ta kendileridir, buyurdu. Ashap: Ey Allah�ın Resulü, Allah alış verişi helal kılmadı mı? Diye sordular. Allah�ın Resulü şu cevabı verdi: Evet, ama onlar sattıkları mallar hakkında konuşurlarken yalan konuşurlar. Yalan yere yemin ederler de günaha girerler. (Bu yüzden alış verişlerinin bereketi gider. Günahlara girerler).
Hadis (Ramuz). Sizi idare edenlere sövmeyiniz. Islah olmaları (yanlış kararlarını düzeltmeleri) için, Allah�a dua ediniz. Çünkü onların ıslah olmaları, sizin yararınızadır.
Hadis-i Şerif (Taberani). Sizden biriniz bir topluluğa vardığında selam versin. Ayrılırken de selam versin. Bu ikinci selam da, birincisi kadar önemlidir.
Hadis (Ebu Davud, Tirmizi). Resulüllah bir gün mescide girdi. Orada halka şeklinde oturmuş iki gurup Sahabe ile karşılaştı. Bunlardan bir grubu Kur�an okuyor ve Allah�a dua ediyordu. Diğerleri de, ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlardı. Resulüllah şöyle buyurdu: �Bunların hepsi hayır üzerindedirler: Şunlar Kur�an okuyorlar ve Allah�a dua ediyorlar.Bunlar da ilim öğreniyorlar. Ben de ancak bir muallim (öğretici, yol gösterici) olarak gönderildim.� Resulüllah bu sözlerinden sonra ilim öğrenenlerin yanına oturdu.
Hadis (İbn-i Mace). Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen en yalancı düşüncedir. İnsanların gizli ve özel hayatını araştırmayın. Ayıplarını öğrenmeye çalışmayın. Birbirinize karşı üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah�ın kulları! Kardeşler olun!
Hadis (Buhari). İyilikller cennetin kapılarından bir kapıdır. Kötü ölümünü önler
Hadis-i Şerif (Ebuşşeyh). Uğursuzluk düşüncesine kapılarak kendisini, ihtiyacı olan bir işi yapmaktan alı koyan kimse, Allah�a olan inancı zedeler.
Hadis-i Şerif (Müsned). Kişi, birinin yaptığı işten hoşlanırsa, o da onun gibidir.
Hadis-i Şerif (Taberani). İnsan yasaklanan şeylere karşı hırslıdır, aç gözlüdür.
Hadis (Deylemi). Bana 3 özellik verildi: Saflar halinde cemaatle namaz kılmak... Cennet halkına özel olan selamlaşmak... Harun Peygamberden başkasına verilmeyen (Amin) kelimesi... (Hz. Musa dua ettiğinde, Hz. Harun �Amin� derdi.)
Hadis
 
Üst