Hz.Ali Hakkındaki hadisler!

Hz.Ali Hakkındaki hadisler!
hz ali hakkında hadisler hz ali hakkındaki hadisler ile ilgili hadisleri hzali ile ilgili
HZ.ALİ (R.A.)

*Eshabı Kiram'ın büyüklerinden olup Peygamber Efendimiz'in damadı olmakla da şereflenmiştir. Hiç puta tapmadan müslüman olduğu için *Kerremallahü Vecheh*; kahramanlığı ve çok cesur olması sebebiyle *Kerrar* ve *Esedüllah-il-Galib* ünvanlarını almıştır. Ayrıca takdiri ilahiyyeye gösterdiği rızadan dolayı da *Mürteza* ünvanı verilmiştir.

*Hz.Ali (R.A.), Hicri 35 (M.656) senesinde Eshabı Kiram'ın ittifakıyla halife seçildi.

*Hz.Ali fevkalade beliğ ve fesih konuşurdu. Peygamber Efendimizden sonra onun derecesinde beliğ.ve fesih hutbe okuyacak bir başkası yok idi. Arap lisanının ilk kaidelerini koyan odur. Bu sebeble Kur'an-ı Kerimin lisanına herkesten çok aşina idi. Devamlı Peygamber Efendimiz'in yanında bulunması ve O'nun feyizli nurlarına ilk kavuşanlardan olması sebebiyle Kur'an'ın hükümlerini en iyi bilen o idi. Tefsire dair birçok rivayetler bildirmiştir. Bilhassa ayetlerin iniş sebebleri konusunda birçok rivayetleri vardı. Bu konuda buyuruyor ki; "Vallahi bir ayet yoktur ki ben onun gecede mi, güzdüzde mi, kırda mı, dağda mı nazil olduğunu bilmeyeyim."

*Hz. Ali ehl-i beytten olması sebebiyle Peygamber Efendimizin sünnetine herkesten daha fazla vakıftı. Bu hususta herkesin müracaat kapısı idi. Hz. Ali Eshab-ı Kiram'ın en büyük fıkıh alimlerindendi. Halledilemeyen mevzular ona havale edilirdi. Hatta Hz. Ömer buyuruyor ki; "Şayet Hz. Ali olmasaydı Ömer helak olurdu."

Hz.Ali, dört sene sekiz ay onbir gün halifelik yaptı. Hicri 40 (M.660) senesinde Ramazanı Şerif'in 17. cuma günü, sabah namazına giderken İbni Mülcem adlı bir harici tarafından başına kılıçla vurularak şehid edildi.

*Hz.Ali (R.A.)'ın yerine büyük oğlu Hz.Hasan geçti. Ancak, altı ay sonra, yerini babası zamanında Şam valisi olan Hz.Muaviye'ye bırakarak çekildi. Böylece İslamda "Hulefa-i Raşidin" devri sona erdi.

Hz.Ali'nin fazileti üstünlüğü hakkında birçok Hadisi Şerif vardır. Bunlardan bazıları;


***Ben ilmin şehriyim. O şehrin kapısı Ali'dir

***Ali'ye bakmak ibadettir. Ali'yi inciten beni incitmiş gibidir.

***Kızım Fatımayı Aliye vermeyi Rabbim bana emreyledi. Allahü Teala her peygamberin sülalesini kendinden, benim sülalemi de Ali'den halk etmiştir.

***Ehli beytim Nuh (A.S) nin gemisi gibidir. Onlara tabi olan selamet bulur, olmayan helak olur.
* * *

alıntı
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
***Ali'ye bakmak ibadettir. Ali'yi inciten beni incitmiş gibidir.

Bu hadis i şerife rağmen muaviyeye hz demek insafsızlıktır
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
kardeşim sahabeler hakkında kötü konuşmak iyi değil onlar kendi aralarında olan bir olaydır sonucta barış olmuş hepsi başımızda birer taçtır
Ey iman edenler !
Hz.Ali şüphesiz ilmin kapısıdır.. Resulallah Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) böyle buyurmuştur fakat; Hz.Ali için yapılan kısaltmalarda A.S yani aleyhisselam yazılamaz !
Bu tabir ancak ve ancak peygamberler ve büyük melekler için kullanılabilir. Yalnız Hz.Muhammed için; S.A.V yani Sallallahü Aleyhi Vesellem tabiri kullanılabilir !
Hz.Ali için ise en önemli kısaltma K.V dir yani kerimullahi Vechehu ( putlara hiç tapmamış olan)
lütfen dikkat edelim.. Hz.Ali peygamber değildir ki; her kim onun peygamber olduğunu iddia eder, vallahi kafirdir !
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
"Allah Allah! Aman ashabım hakkında söz söylemekten sakının! Allah Allah! Aman ashabım hakkında söz söylemekten sakının! Zinhâr, benden sonra onları hedef almayın! Onları seven, beni sevdiği için sever; onlara buğzeden, bana buğzettiği için buğzeder Onlara eziyet veren, bana eziyet vermiş, bana eziyet verense Allah'a eziyet etmiş sayılır Allah'a eziyet vereni de, Allah hemen cezalandırır" Tirmizî, Ahmed b Hanbel
Sözlerine dikkat et onlar sahabiler arasında bizlere söz söylemek düşmez. Sahabiler hakkındaki hadislere de bakmak lazım. Hz Muaviye İslam'ı nerelere taşımış İslam için neler yapmış bakmak lazım.
 
Üst