İngilizce Test Çözme İpuçları

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
ingilizce test çöz ingilizce testi cöz testleri çöz test çözme teknikleri soru çözme teknikleri
  • Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun.
  • Soru tümcesini okurken, tümcenin temel unsurlarını (Ö+Y+N ve ana tümce ile yan tümce) belirlemeye çalışın. Bunlar dışında kalan ve tümcenin uzunluğuna katkı sağlamaktan başka bir işlevi olmayan unsurları ayıklayın.

1. Ö+Y+N yapılı tümcede eksik unsur.
¨ Basit tümcede:
Tümcenin Ö+Y+N yapısını kontrol edin. Basit tümce zannettiğiniz bir yapı bileşik tümce olabilir.

A. Eksik olan özne ise:
Yüklemin tekil ya da çoğul olmasından yola çıkarak tekil ya da çoğul özne arayın;


..... is an animal of great concern to scientists.
A) That the giraffe
B) The giraffe
C) These giraffes
D) Giraffes
E) Those giraffes


Nesnedeki it(s), his her, him, them.. sözcükleri yolu ile özneyi saptamaya çalışın;


..... will always be remembered for its sinking on her maiden voyage.
A) This ship
B) That the ship
C) These ships
D) Ships
E) Those ships


Tümcede, özneyi niteleyen unsurları göz önünde bulundurun:


Determiner: Article (a, an, the), demonstrative (this, that, these, those), possessive adjective (my, our, your, his, her, its, their)


Adjective: Common (old, yellow, ..), participal (interesting, bored, ..), nominal (plactic, glass, ..)


Quantifier: Cardinal number (one, two, ..), ordinal number (first, second, ..), indefinite quantifier (some, many, few, ..)


Adverb: Adverb of approximation (almost, about, nearly, ..), adverb of strength and intensity (completely, extremely, quite, rather, very, ..)

B. Eksik olan nesne ise:

Öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre it(s), his,her, him, them, .. arayın;
Tüm tümce bağlamını inceleyin ve tamamen saçma gözüken seçenekleri eleyin;
Yukarıda değinilen (a) adı nitelendiren yapılara dikkat edin.

C. Eksik olan yüklem ise:

Öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre yüklemi saptamaya çalışın;
Öznenin animate (canlı) ya da inanimate (cansız) olmasına göre yüklemin etken mi yoksa edilgen mi olması gerektiğini belirleyin;
Tümce içindeki zaman gösteren yapılar yardımı ile yüklemin hangi zamanda olması gerektiğini saptayın.


¨ Bileşik tümcede


2. Tümcede clause marker eksik.

He was terribly disappointed with the decision of the committee, ..... he gave in his resignation.
A) since
B) however
C) yet
D) in case
E) so


Bileşik tümce yapıları çok iyi tanımanız gerekmekte.
Seçenekleri yok varsayarak tümcenin anlamını çıkarmaya çalışın. Tümcenin zaman, neden, sonuç, kıyas gibi bileşik tümce yapılardan hangisine ait olduğunu bulun.

Seçenekler içinde, saptadığınız bileşik tümce türüne ait yapıları arayın.
Seçenekler içinde uygun olan birden fazla yapı varsa (although ve despite gibi), yan tümceyi inceleyin. Seçeneklerden hangisinin yan tümceye uygun olduğunu belirleyin.


3. Tümcede phrase oluşturan yapı eksik

..... acute shortages of food in many countries, the delegates voted to increase programmes and services in weather reporting and research needed for greater production of foodstuffs.
A) By way of
B) Contrary to
C) According to
D) In view of
E) As far as


Ana tümce ile yan tümce arasında ne tür bir ilişki olduğunu belirleyin: karşıtlık, neden, sonuç, ..
Seçenekleri eleyin.
Birden fazla seçenek kalırsa, önce yapı, sonra da anlam açısından uygunluğunu denetleyin.


4. Paralel yapıda eksik unsur.

..... you can get the experiments completed ..... you can get the report written up.
A) As soon/as soon
B) The sooner/the sooner
C) The sooner/sooner
D) As soon/The sooner
E) Sooner/the soonest


Tümcenin bir bileşik tümce olduğundan emin olun. Bunun için de bileşik tümce yapıları çok iyi tanımanız gerekmekte.

Bu tür sorularda seçenekler her ne kadar birbirlerine çok benzer gibi görünse de, bazıları tümceye oturtulması dilbilgisi açısından hatalı olmaktadır. Bu şekilde seçenekleri eleyin.

Uygun seçeneği bulmakta zorlanırsanız, seçenekleri tümcenin genel anlamına uygunlukları, ana ve yan tümcelerin her birine uygunlukları açısından sınayın.


5. Tümcede tag question eksik

Prior to taking up this appointment, he used to work for the government, .....?
A) wasn't he
B) did he use
C) didn't he
D) did he
E) didn't he use


Tümcenin ana yükleminin hangi zaman yapısını ya da yardımcı yüklemi içerdiğini saptayın.
Tümcenin öznesinin tekil mi yoksa çoğul mu olduğunu saptayın.


Some of the articles in the Criminal Code will have to be amended, .....?
A) will they
B) won't they
C) haven't they
D) won't it
E) will it


Tümcenin, tag question açısından istisna oluşturacak yapıları içerip içermediğini inceleyin.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Cevap: İngilizce Test Çözme İpuçları

6. Diğer yapılar
a. Zamanlar

At tomorrow's concert the orchestra ..... by Carl von Braun.
A) will have conducted
B) will conduct
C) has been conducted
D) will be conducted
E) is going to conduct

Zaman belirten yapılara dikkat edin (örnek soruda tomorrow sözcüğü).

Bileşik tümcede zaman uyumuna dikkat edin.

Tümcenin etken/edilgen yapısını inceleyin (örnek soruda by sözcüğü edilgen olması gerektiğini göstermekte.)

b. Edilgen

You ..... pleased to learn that Mr Lawson ..... chairman.
A) have been/appointed
B) will be/has been appointed
C) are/is appointing
D) have been/was appointed
E) were/appointed


c. Ettirgen

Do you think you will be able to ..... him to lend his car?
A) get
B) have
C) let
D) permit
E) allow

Dilbilgisi Açıklamaları
içinde işlenen ettirgen yapıları iyi bilmeniz gerekmekte.
Bu tür sorularda ettirgen yapının geçmekte olduğunu hemen farketmek her zaman için kolay olmamakta. Tümcede esas yüklem dışındaki eylem yapıların (örnek tümcede lend) past participle (V3) ya da infinitive (to+V) şeklinde kullanılmaları söz konusu ise, dikkatli olun! Karşınızda bir ettirgen yapı bulunabilir.
 
sevkar06

sevkar06

Yeni Üye
Üye
ben ingilizce ögrenmek istiyorum nerden başlamam lazım bana yardım cı olurmusunuz teşekkürler
 
Konuyu Başlatan Benzer Konular Forum Cevaplar
B İngilizce Genel 6
üni-melek İngilizce Genel 7
Bilge Gökçen İngilizce Genel 1
Bilge Gökçen İngilizce Genel 1
Bilge Gökçen İngilizce Genel 1
Bilge Gökçen İngilizce Genel 1
Bilge Gökçen İngilizce Genel 1
Bilge Gökçen İngilizce Genel 1

Benzer Konular


Üst