İşe geç gelme halinde düzenlenecek tutanak

İşe geç gelme halinde düzenlenecek tutanak
tutanak çeşitleri işe geç kalma tutanağı işe geç kalma tutanağı örneği tutanak örneği gelen işçi için
İŞE GEÇ GELME TUTANAĞITUTANAKTIR

İŞVERENİN ;
Adı Soyadı-Unvanı............ :..................................................................................
Adresi.............................. :..................................................................................
SSK İşyeri Sicil Numarası.. :..................................................................................

Yukarıda Adı Soyadı/Unvanı adresi yazılı ..................................................... … Bölge Çalışma Müdürlüğü....................................................... işyeri sicil numarası ile kayıtlı işyerimizde çalışan sigorta sicil numaralı işçimiz; … / … / ……. tarihinde iznimiz ve bilgimiz olmaksızın mazeretsiz olarak mesaisine geç gelmiştir.

Bu tutanak....... /......./......... tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş ve okunmuştur.

İşveren / Vekili.............................Şahit..............................Şahit
Adı Soyadı/Unvanı..................Adı Soyadı/Unvanı...........Adı Soyadı/Unvanı
imza............................................imza.................................imza
 
Üst