İslami rüya yorumu rüyada yılan görmek

İslami rüya yorumu rüyada yılan görmek
RÜYADA YILAN: Rüyada yılan görmek hilekar ve düzenbaz bir düşmanla tabir edilir. Evinde yılan görmek düşmanın evde olduğuna, dışarıda yılan görmek düşmanın dışarıda olduğuna tabir edilip, yorumlanır.

İslami Tabirleri: Yılan rüyası; hile düşünen ve sinsi düşmana, hile yapan hadsiz bir kimseye delalet eder. Rüyada yılan İslami tabiri ile şöyle simgelenir. Yılanı boğmak, ezmek ve ona galip gelmek düşmanı yenmek demektir.

Diyanet Yorumları: Yılan rüyada görmek; hayır ve hasenat sahibi bir kimse için, saflığa ve hileye uğramasına ve gizli saklı bir düşmanı olduğuna delalet eder.

İmamı Nablusi (r.a) diyor ki: Yılan sokması, düşmanı tarafından zarara uğramasına ve bir sıkıntıya düşmeye yorumlanır. İslami tabirleri ile rüyanızı bu sayfamızda okuyun. ‘Rüyada yılan’ görmenin tüm ayrıntıları anlamlı ve manalı hayırlı yorumlanmıştır.
5.jpg
Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki: Yılan rüyası on türlü tabir edilir: Gizli düşmanlık, gelir, rahat bir hayat, saltanat, emirlik, devlet, eş, çocuk, ölüm, sel ile yorumlanabilir.

Rüyada Yılan Görmek
Rüyada Yılan Görmek; hileye, düşmanlığa yorumlanır. Diğer rüya tabircilerin görüşüne göre yılanı öldürmek iyilik, yılanı kovalamak, güzellik ve hayırlı olacağına ve rüyada yılanı ezmek, düşmana galip gelmeye, yılan yemek ve yutmak, düşmanınızın malından faydalanmaya ve bolluğa nail olmaya işarettir.

Rüyada Kanatlı Yılan Görmek
Rüyada Kanatlı Yılan Görmek; Kanatlı bir yılan gören, ve onu istediği gibi idare eden servet ve paraya nail olur, şansı yaver gider, güç ve yetki, sahibi olur.

Rüyada Ayaklı Yılan Görmek
Rüyada Ayaklı Yılan Görmek; düşmanın kuvvetine tabir edilip, yorumlanır. Ayaklı yılan görmek, eğer yılanlar etrafında toplanmışsa akrabalarının kendine düşman olduklarına yorumlanır.

Rüyada Ölü Yılan Görmek
Rüyada Ölü Yılan Görmek; Bir yılanı öldürmek yada Ölü yılan görmek, herkese düşmanını yenerek mahvü perişan eder, mal ve mülküne el koyar.

Rüyada Yılan Öldürmek
Rüyada Yılan Öldürmek; Bir yılan öldürdüğünü rüyada gören, düşmanına zafer bulur. Yılanın eti, derisi, kanı ve kemiği düşmanın malına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Tutmak
Rüyada Yılan Tutmak; Yılanın kendisine itaat ettiğini ve onu istediği gibi tuttuğunu ve kullandığını görmek güç, makam ve yetki sahibi olup Dünya nimetleri emrinde olmaya, mal ve mülkü artmaya tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Sevmek
Rüyada Yılan Sevmek; Yılanın kendisine kötü söz söylediğini gören, düşmanı ile kavga eder veya düşmanının yaptığı işlerin sonunda zarara uğrar. Rüyada Yılanı sevmek, düşmanı tarafına ilgi duymaya işaret eder.

Rüyada Yılanla Konuşmak
Rüyada Yılanla Konuşmak; Yılanın kendisine güzel bir sözle hitap edip söylediğini gören, düşmanı ile barışır. Diğer rüya tabircilerin görüşüne göre iyilik, güzellik ve hayırlı olacağına ve faydalanmaya nail olur.

Rüyada Yılandan Korkmak
Rüyada yılandan korkmak; düşmanı tarafından bir zulme uğramaya ve biz zarar göreceğine, bir yılan görüp korktuğunu görmek bazı tabircilere göre; büyük hayırlara tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılandan Korkmadığını Görmek
Rüyada Yılandan korkmak ve korkmadığını görmek; Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur. Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, sıkıntı veya üzüntüye düşer.

Rüyada Yılandan Kaçmak
Rüyada Yılandan kaçmak düşmanın şerrinden emin olmak demektir. Rüyada Önünde giden bir yılanı tutup onunla oynayan korktuğu düşmandan kurtulur.

Rüyada Uçan Yılan Görmek
Rüyada Uçan Yılan görmek; Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını görmek işlerinin verimliliği, ilişkilerinin güzelliği ile mutlu bir hayata tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Dolu Yer Görmek
Yılan dolu bir yer görmek Müslümanlara düşmanlık etmeye delildir. Rüyada yılan dolu yer bir çok kişinin düşmanlık görmesine tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Sokakta Gezen Yılanlar Görmek
Rüyada Sokakta gezen yılanlar görmek; düşmanının rahatça dışarıda gezdiğine ve zulme uğraması durumu olduğuna ve daha dikkatli olması gerektiğine rüyanız yorumlanır.

Rüyada Yılan Yumurtası Görmek
Rüyada Yılan Yumurtası görmek; Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir edilir. Genelde ender rastlanan bir rüyalardan olan bu rüyayı gören kimse eğer bir yılana ait yumurta görse düşmanını hafife almadan zayıf olduğunu anlaması gereklidir denilmiştir.

Rüyada Yılan Isırması
Rüyada yılan ısırması; zarar uğramak ve düşmanından laf duymak yada bir söze kırılmak ile tabir edilir. Rüyada yılanın ısırdığını görmek, üzüntü ve kederdir. Rüyada yılanın ısırmaya çalıştığını görmek korkularından emin olmak ile tabir edilir.

Rüyada Yatağında Yılan Görmek
Rüyada yatağından yılan çıkması, hanede sıkıntıya düşmeye ve evinde olan bir düşmanlığa, Rüyada yatağında yılan gören düşmanı olduğuna ve daha dikkatli hareket etmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Avret Yerinden Yılan Çıkması
Rüyada Avret Yerinden Yılan Çıkması; Câbir’ulMağribi (r.a) demiştir ki: Rüyada burnundan, memesinden, cinsi organından yılan çıktığını veya çıkardığını görenin evladı kendisine düşman olur.

Rüyada Yavru Yılan Görmek
Rüyada yavru yılan görmek; düşmanlarının çoğalmasına şuan düşmanlarının pasif olduğuna delalettir. Bazı tabircilere göre bu rüya bir başarıya delalet eder.

Rüyada Evde Yılan Görmek
Rüyada evde yılan görmek; rüya sahibinin hanesinde düşmanları olduğuna ve evine giren çıkan bir düşmana ve art niyetli bir kadına delalet eder.

Rüyada Su Yılanı Görmek
Rüyada Su yılanı görmek; su yılanı rüyada görmek hatırı sayılan değerli bir kişiyle sohbete, ejderha görmek dahi kuvvetin çok fazla olmasına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Yemek
Rüyada Yılan Yemek; Düşmanına galip gelmeye ve onun malından faydalanmaya işaret eder. Rüyada Yılan yemek İslami tabirlere göre, Yılanın eti, derisi, kanı ve kemiği düşmanın malına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Sokması
Rüyada Yılan Sokması Görmek; yılanların kendini soktuğunu görmek onlardan zarar göreceğine, Rüyada yılan sokması görmek, sokmamaları zararlarının dokunmayacağına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Oturan Yılan Görmek
Rüyada oturan yılan görmek; mal sahibi edecek kazanca, beklediği gibi işlerinin yolunda gitmesine hatta düşmanlarını imrendirecek kazanç ile tabir edilir.

Rüyada Havadan Yılan Düşmesi
Rüyada Havadan Yılan Düşmesi ve yılan yağdığını görmek; Bir yere havadan bir yılan ölüsünün düştüğünü görmek o memleket yöneticisinin vefatına tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Çiğnemek
Rüyada Yılan Çiğnemek; düşmanına galip gelen bir adama delalet eder. Rüyada Yılan çiğnediğini yediğini ağzında çiğnediğini görmek; düşmanının malını yemeye ona zarar vermeye delalet eder.

Rüyada Yılan Avlamak
Rüyada yılan avlamak; bir işte başarı sağlamak ve insanlar tarafından taktir edilmek ile rüyanız yorumlanır.

Rüyada Yılan Almak
Rüyada yılan almak; Bir yılana sahip olup ondan korkmadığını görenin halk içinde değeri artar. Rüyada yılan aldığını görmek, düşman sahibi olmaya da yorumlanabilir.

Rüyada Yılan Ezmek
Rüyada yılan ezmek; Bir ölü yılan gören, düşmanın şerrinden korunur. Bir yılanı öldürüp parçaladığını gören, düşmanına galebe edip ondan hakkını alır.

Rüyada Yılan Eti Yemek
Rüyada yılan eti yemek; düşmanı rezil etmek ve ona galip gelmek mal ve mülk sahibi olmak ve fakir için zenginlik demektir.

Rüyada Yılanın Erkeğe Dönüşmesi
Rüyada Yılanın erkeğe dönüşmesini görmek; erkek bir düşman edindiğine ve yeni düşmana rüyanız yorumlanır.

Rüyada Kavga Eden Yılan Görmek
Rüyada Kavga eden yılanlar görmek; düşmanlarının birbirine düşmesine ve kavga etmelerine ve düşmanlarından emin olmaya rüyanız tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Zehiri Görmek
Rüyada Yılan zehri görmek; düşmanının yaptığı bir çok şeyden haberdar olmaya ve bir konun açığa çıkmasına ve zarara uğrayıp telafisi zor olacak bir sıkıntıya düşmeye rüyanız yorumlanır.

Rüyada Yılan Zehirlemesi
Rüyada Yılan zehirlemesi görmek; eğer kendi zehirlenmiş ise düşmanından bir zarar ve kayba uğramaya rüyanız yorumlanır.

Rüyada Yılan ve Köpek Görmek
Rüyada Yılan ve köpek görmek; ikisi de her ne kadar düşman olarak yorumlansa da, köpeğin sadakati rüyayı bozuyor ve rüyanız düşmanlarınızın size dost olmasıyla yorumlanıyor.

Rüyada Yılan ve Kedi Görmek
Rüyada Yılan ve kedi görmek; ikisi de her ne kadar düşman olarak yorumlansa da, kedinin nankörlüğü ve sahip tanımazlığı rüyayı bozuyor ve rüyanızın bir birine düşmesine ve güzlü düşmanınızı tanımanıza yorumlanıyor.

Rüyada Yılan Boğmak
Rüyada yılan boğmak; ümidi olunmayan yerden rızka, düşmana galip gelmeye ve onu üzecek bir şeye sahip olmaya tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılan Başı Kesmek
Rüyada yılan başı kesmek; çıkarının bittiği yerde dostluğu bitiren bir kişi ile tabir edilir. Bu rüya düşmanı için büyük bir felakete delildir.

Rüyada Yılan Balığı Görmek
Rüyada Yılan balığı görmek; bela geleceğine veya bir daha geri dönemeyeceği bir yolculuğa gitmesine, güzel ahlaklılar için güzel ve dindar bir kadınla evliliğe.

Rüyada Yılan Beslemek
Rüyada Yılan Beslemek iyilik ile ve Allâhü Teâlâ tarafından rahmet ile tabir olunur. Rüyada yılan beslediğini görmek; düşmanlarının kendisine hizmet etmesine işaret eder.

Rüyada Yılan Başı Görmek
Rüyada Yılan Başı Görmek; bu rüyayı görenin, bünyesi sağlam halk arasında sevilip sayılan dürüst bir adam ile tabir olunur.

Rüyada Yılan Ağzı Görmek
Rüyada Yılan Ağzı Görmek; çok ibadet eden kendi fikir ve görüşlerini benimseyip kimsenin fikir ve görüşünü kabul etmeyen fakat doğru yoldan ayrılmış olan lider bir kişiye işaret eder.

Rüyada Yılan Okşamak
Rüyada Yılan okşamak; Bir yılanla uğraştığını gören, düşmandan zarar görür. Rüyada yılanı okşadığını görmek, düşmanına yardım etmek ve onun yaptığı bir işi sevimli görmek demektir.

Rüyada Kara Yılan Görmek
Rüyada kara yılan görmek; bu rüyayı gören kimse bir sırra vakıf olur bir kimse hakkında yada düşmanı hakkında bir sır öğrenir denilmiştir. Ebû Sâid’ül Vaâz (r.a) demiştir ki: Rüyada kara yılan görmek mal sahibi edecek kazanca

Rüyada Sarı Yılan Görmek
Rüyada Sarı yılan görmek; bu rüyayı gören kimsenin düşmanı ve çekemeyen haset eden bir kimsesi varsa, hastalanır. Rüyada Sarı yılan görmek, hastalıklı ve zayıf düşmana işaret eder.

Rüyada Yeşil Yılan Görmek
Rüyada yeşil yılan görmek; Yeşil yılan din düşmanıdır. Rüyada kırmızı yılan görmek ise, taraftar ve akrabası çok olan kuvvetli düşmana tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Siyah Yılan Görmek
Rüyada Siyah yılan görmek; bir kimse rüyasında siyah yılan görse, eğer gördüğü bu yılan siyah renkli olup yanında küçük yılanlar varsa hizmetçileri ve yardımcıları çok olur, küçük yılanlar yoksa zenginliği artar, tutumlu olur denilmiştir. Rüyada siyah yılan görmek mal ve itibar demektir.

Rüyada Beyaz Yılan Görmek
Rüyada beyaz yılan görmek; Kirmâni (r.a) demiştir ki: Rüyada beyaz bir yılan görüp bunu tuttuğunu gören, halk içinde değeri artar, hatırı sayılır.

Rüyada Renkli Yılan Görmek
Rüyada Renkli Yılan görmek; Başının üzerinde yılan görenin hükumet adamlarının yanında kıymeti artar, Rüyada renkli yılan gören şan ve şöhrete nail olur.

Rüyada Suda Yılan Görmek
Rüyada Suda yılan görmek; eline ummadığı bir işten para geçer. Bazen bu rüyayı gören, bir belaya düşer denilmiştir.

Rüyada Küçük Yılan Görmek
Rüyada küçük yılan görmek; bu rüya görenin sıkıntılardan kurtulup rahatlığa kavuşmaya yada fakirleştikten sonra zenginliğe kavuşacağına işarettir.

Rüyada Büyük Yılan Görmek
Rüyada büyük yılan görmek; bir hastalık veya felaket yüzünden malını harcamak mecburiyetinde kalmaya rüyanız yorumlanmaktadır.

Rüyada Zehirsiz Yılan Görmek
Rüyada Zehirsiz yılan görmek; Geniş yetki ve rızka kavuşmak, ihtiyacın giderilmesi, güç ve değerinin artması, maksadına ermek.

Rüyada Altından Yılan Görmek
Rüyada altından yılan görmek; büyük bir makama kavuşacağına işarettir. Genelde bu rüyayı gören kimsenin büyük bir mevkiye erişeceğine işarettir.

Rüyada Çıngıraklı Yılan Görmek
Rüyada Çıngıraklı yılan görmek; ya tek olarak veya arkadaşlarıyla bir yolculuğa gider veya eşi başka bir yerde kalır.

Rüyada Kobra Yılanı Görmek
Rüyada Kobra Yılanı görmek; bu rüyayı görenin, Ömrü uzun, rızkı bol, rahmete müstahak ve Allah’ın rahmetiyle günahları affolur.

Rüyada Boğa Yılanı Görmek
Rüyada Boğa Yılanı görmek; Bazıları sevinç ve feraha, bazıları da isminin ve şanının duyulmasına ve bir işte takdir edilmesine yorumlanır.

Rüyada Engerek Yılanı Görmek
Rüyada Engerek Yılanı görmek; Dünyada ise halk nazarında hürmet ve itibarını yitirmeye tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Boynuzlu Yılan Görmek
Rüyada boynuzlu yılan görmek; tırnaklı, pençeleri ve boynuzları olan yılan görmek gayet şerli, kıskanç ve büyük bir düşmana tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yılanla Boğuşmak
Rüyada Yılanla Boğuşmak; Düşmanla münakaşa etmek ve savaşma eğer yılana galip gelirse düşmanına karşı muzaffer olunur denilmiştir.

Rüyada Ağzından Yılan Girmesi
Rüyada Ağzından Yılan Girmesi; Sıkıntı ve hastalık demektir. Boğazından yılan çıkması ve sonra çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin geldiğine tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Ağzına Yılan Girdiğini Görmek
Rüyada ağzına yılan girdiğini gören, büyük ilme kavuşur, elde eder. Eğer ilim tahsil eden biriyse ilmi artar ve halk arasında sevilir.

Rüyada Ağzından Yılan Çıkması
Rüyada Ağzından yılan çıktığını görmek; kötü ve ağır bir söz söyler ve ondan zarar görür. Bu rüyayı gören kişi düşmanıyla tartışır ve düşmanına kötü laf söyler denilmiştir.

Rüyada Boğazdan Yılan Çıkması
Rüyada Boğazından Yılan Çıkması; Yılanın kulağından, göbeğinden ve boğazından çıktığını görmek ailesinin rüya sahibine düşman olduğuna tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yolda Yılan Görmek
Rüyada Yolda Yılan Görmek; düşmanının dışarıda olduğuna ve bir konuyla ilgili onla karşılaşacağına ve daha dikkatli öfkesine hakim olması gerektiğine delalet eder.

Rüyada Cebinden Yılan Çıkması
Halid’ül-Isfahanî diyor ki: Rüyada Cebinden yılan çıktığını görmek, bu rüyayı gören oğlu kendisine düşman olur. Yastığı veya yatağı üzerinde bir yılan öldürdüğünü görenin eşi vefat eder.

Rüyada Yılan gibi Ejderha Görmek
Rüyada ejderha görmek; Bir ejderhaya sahip olduğunu gören, bir makama geçer, ejderha rüya sahibinin cinsi organını yutarsa eşi yabancı birisi ile haram olan cinsel ilişkide bulunur.

Rüyada Burnundan Yılan Çıkması
Rüyada burnundan yılan çıkması; mal, mülk ve paraya tabir edilir. Bu rüyayı gören kişi borçlu ise borçlarından kurtulmasına delalet eder.

Rüyada Göğsünden Yılan Çıkması
Rüyada Göğsünden yılan çıkması; hasta için şifa bulmaya, düşmanı olan için düşmanının güç kazanmasına, düşmanı olmayan için geçici bir sıkıntıya düşmek ile tabir edilir.

Rüyada Yılan Görmenin Psikolojik Anlamı
Rüyada yılan görmek ve yılanın kendisini ısırdığını görmek, gizli ve herkesten saklanan bir takım sırların olmasına ve bunların açığa çıkmasına bundan dolayı endişe duymaya delalet eder. Aslında bu rüyayı görenler için her şey yolunda gidiyormuş gibi görünse de, aniden bu rüyanın psikolojik etkisiyle bir takım şeyler ters gitmeye başlar. Rüyada yılan görmek bir çok manada anlam ve önemle yorumlanır.

Bu rüya genelde her kese anlatılmaz ve alim kimseler tarafından yorumlanmalıdır. Sebebine gelince rüyada yılan gören kimse bir takım olumsuzlukların etkisine girmiştir. Bunu yersiz yorumlar ve anlamsız yorumlar ile süsleyen kimselere yorum tabir ettirmek, tabir ettirdiğiniz kişinin ‘Yılan rüyası’ hakkında olumlu veya olumsuz anlamsız etkilerine maruz kalmaya ve kötü nazarlarını almaya sebep verebilir.

Modern Rüya Tabirlerine Göre Yılan Görmek
Rüyada yılan Olumlu bir sembol olarak nitelendirilir, ama bu neye göre önem kazanır, onu kısaca belirtelim. Rüyada yılan gören kişi eğer yılana üstünlük ve başarı sağlıyorsa, bu rüya anlam ve önem bakımından rüyayı görene olumlu mana kazandırır.

Rüyada yılanlar görmek modern rüya tabirlerine göre şifa, dönüşüm, bilgi ve bilgeliği temsil ederler. Bu kendini yenileme ve olumlu bir değişimin göstergesi olarak görülebilir.

Rüyada Yılan Gören nelere dikkat etmelidir?
Rüyada yılan görmeyen yok denecek kadar az olduğunu düşündüğümüzde bunun ne kadar büyük bir önem taşıdığını anlamış oluruz. Yılan rüyası Alternatif olarak İslami Kaynaklara göre şu şekilde anlam kazanıyor, yılan günahları, tehlikeli ve yasak cinsel ilişkileri, hırs ve öfkeyi temsil eder ve gücü iktidarı ve gizliliği simgeler.

Rüyada evde veya özellikle yatak üzerinde bulunan bir yılan görmek, mahrem korkularınızla veya mahrem yakınlaşmalar ile neticelenir. Bu özel mahrem hayatınız ve yaşantınızdaki korkular öz güven eksikliği veya karşı tarafla ilgili olabilmektedir.

İslami Rüya tabirleri yorumlarına göre; Eğer rüyanızda yılandan korkuyorsanız korku ve dürtüleriniz olduğuna ve baskın bir hayat altında çevrenizde sizi olumlu yada olumsuz etkilen insanlar olduğuna işaret etmektedir.
 
B

bengisu 1134

Forum Okuru
rüyada yeşil pencerenin önünde up uzun bir yılan var ve tutup penceredten atıyordum sonrada kapatıyordum pencereyi
 
Üst