Kafir çocukları cennete girecek mi ?

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
Kafir çocukları cennete girecek mi ?
Kafir olan kimselerin erinliğe girmeden ölen çocukları cennete girecekler mi. Yoksa onlar da anne babaları gibi cehennemlik mi.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Müslüman olan kimselerin akıl baliğ olmadan Ölmüş çocukları icma ile cennetliktirler. Fakat kâfirlerin çocukları hakkında dört görüş vardır.


1-Birinci görüş cennetliktirler. Muhakkik ve araştırmacı alimlerde bu görüşü teyit etmektedirler. Kuranıkerim şöyle buyurur: Peygamber göndermedikçe azap verici değiliz. (İsra, 15)

Malum olduğu gibi, çocuk ve deli olan kimseler mükellef olmadıkları için, peygamberlere muhatap da olmazlar. Başka bir ayette de şöyle buyurulur: hiçbir kimse bir başkasının günahına yüklenmez.

Bir kimse bir cinayet işlerse oğlu cinayetinden sorumlu olmadığı gibi, kafir olan kimsenin oğlu da küfüründen sorumlu değildir. En kuvvetli görüş budur.

2-İkinci görüş, babalarıyla birlikte cehennemliktirler. Ancak bu görüş zayıftır.

3-Üçüncü görüş, Çekimserdir, hiçbir görüş beyan etmiyor ve işi Allah'a bırakıyor.

4-dördüncü görüş Allah'ın şaki olarak bildiği kimseler cehenneme Said olarak bilinen kimselerde cennete gireceklerdir.

Bu görüşlerle beraber, fazla dillendirilmeyen bir görüş daha vardır ki oda kafir çocukları hayvanat gibi toprak olacaklardır.
 
Üst