Kandil geceleri uydurma mı?

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
Kandil geceleri uydurma mı?
Kandil geceleri adı ile bilinen geceler Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib ve yine bu ayın 27. gecesi olan Mirac, Şaban ayının 15. gecesi Berat ve Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir geceleridir.


kandil gecesi.jpg


Osmanlı döneminde, tam olarak, padişah II Selim'in iktidar yıllarından itibaren bu geceler minarelerde kandiller yakılarak ilan edilirdi.
Kur'an'da bu gecelerden biri olan Kadir gecesi ile ilgili müstakil bir sure vardır. Kur'an'ın 97. suresi olan bu surede Allah Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu söylüyor.Fakat bu gecenin Ramazan ayının 27. gecesi olduğuna dair net ve kesin bir kanıt yoktur. Kadir gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında ise malum olur ki, Peygamberimiz Hz Muhammed (sas) müslümanlara Kadir gecesini Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde aramayı tavsiye etmiştir.

Buradan da şöyle bir sonuç çıkıyor ki, bu gece Ramazan'ın 21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerinden herhangi biri olabilir. Dolayısıyla, Kadir gecesi günümüzde Müslümanlar tarafından canlandırılmaya gayret edildiği gibi herkes tarafından bilinen bir gece olmamış, aksine, gizlenmiştir. Hazret-i Âişe (ra) dedi ki, peygamber (sas) Ramazan ayında diğer aylarda olmayan bir ruh halinde olurdu. Bu ayın son on gününde ise geceleri ihya eder, ailesini de (gecenin ihya etmek için) uykudan uyandırır ve itikafa girerdi diye belirtmiştir.

Beraat gecesinin fazileti ile ilgili olarak da Peygamberimizden (sas) nakledilen birkaç hadis var.Bu hadislerden birinde denir ki, Allah bu gecede dünya semasına tecelli edip Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısı kadar insanı bağışlayacak ve Ona yapılan tüm duaları kabul edecektir.

Kandil gecesi yoktur diyenler

Muhakkak ki, biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik
Alimlerin büyük çoğunluğu düşünüyor ki, Duhan suresinde belirtilen mübarek gece Kadir gecesidir.Recep ayında bulunan Regaib ve Miraç kandilleri ve faziletleri hakkında da herhangi bir delil yoktur. Ancak Recep ve Şaban ayları hakkında bir kaç nokta belirtilmelidir: Receb ayı dört haram aydan biridir. Diğer haram aylar Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Bu aylarda savaşmak haram buyuruldu. Bu yüzden de bu ayların diğer aylara oranla bir fazileti var. Âlimler bu aylarda oruç tutmanın müstehap olduğunu söylemişlerdir. Fakat peygamber (sas) ve sahabesinden özellikle bu ayda oruç tutmanın fazileti ile ilgili herhangi sahih bir rivayet nakledilmemiştir.

Sonuç olarak şunları söylemek mümkündür: Bugün geniş halk kitleleri tarafından kaydedilen kandil gecelerine ne Kur'an'da, ne de Sünnet'te işaret var. Mübarek kabul edilen bu geceler Peygamberimiz (sas) döneminden çok çok sonra - Mısır ve Kudüs'te kaydedilmeye başlanmıştır . Bu törenler kesinlikle İslam dininin bir buyruğu veya tavsiyesi değildir. Bunlar İslam toplumları tarafından meydana çıkarılmış ve gelenek haline gelmiştir. Osmanlı padişahı II Selim'in döneminden itibaren "kandil" olarak adlandırılan bu geceler miraciye, regabbiye ve mevlit gibi çeşitli törenlerle ihya edilmiştir. Kandil gecelerini kutlayan her toplum da sırayla onlara kendi kültüründen bir şeyler eklemiş ve böylece bu gecelerin anılması meselesi gelenek halini almıştır.
Selam ve dua ile..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kandil geceleri uydurma değildir

Mübarek ay, gün ve geceler, senenin içine dağılmış vaziyette bulunmaktadır.Sevgili Peygamberimiz (sas)’in hicretini esas alan ay takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan ayları öncelikli olan kutsal aylardır. Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir.Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. Her yıl, Berat gecesinde, o yılda olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.

Recep ayının ilk Cuma gecesine tevafuk eden regaip kandili insanların semavî mevhibelere eriştiği bir gecedir. Ramazanı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gece Kadir gecesidir. Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece mirac gecesidir. Mirac gecesini ibadetle gündüzünü de oruçla geçirmelidir. Bu kıymetli geceler uydurma değildir. Bu kutlu geceler hayır mevsimleri ve karı bol olan gecelerdir. Bu geceleri hakkıyla ihya etmeli gaflete düşmemelidir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Ramazan ayı, Kadir gecesi, cuma günü ve üç aylar gibi özel zamanlar insanın bağışlanma dilemesi, af ve mağfireti için bir vesiledir. Şaban ayı Resulullah'ın Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu aydır.Beraat borç, hastalık, suç ve cezadan kurtulmak demektir. Beraat gecesi Şaban ayının 15. gecesidir. Beraat gecesi, Ramazan ayına hazırlanmak için fırsat sayılabilir.


Beraat gecesi yapılabilecek ibadetler

Bu geceye mahsus Peygamberimizden (sav) rivayet edilen bir ibadet şekli yoktur. Ancak bu gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için Kur'an okunabilir, istiğfar, zikir, salâvat çekilebilir. Ayrıca gece namazı veya teheccüd namazı gibi nafile namazlar kılınabilir. Özellikle bugün dünyanın dört bir tarafında zulme uğrayan, birçok mahrumiyetler yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için dua ederek en azından vefa ve bağlılığımızı gösterebiliriz.
 

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
Doğum günlerini kutlayınca bir şey olmuyorda böyle kutsal geceleri kutlayıncamı oluyor anlamıyorum.Bu önemli geceleri fırsat bilmeli bol dua ve tövbe etmeliyiz . Günahlarımız diz boyu böyle günlerde dua ve tövbe etmemek büyük gaflet .Allah kandil geceleri uydurmadır diyenleri cehenneme direk etsin inşallah. Paylaşım için teşekkürler hocam
 

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Kandil gecesi uydurma diyenler asıl uyduruyor. İnsanlara islam hakkında yanlış yalan bilgileri empoze edenleri Allah kahretsin.Böyle önemli günlerde ibadet ve tövbe etmek bizler için bir nimet ve fırsattır. Böyle geceleri iyi değerlendirmek lazım.Paylaşım için teşekkürler hocam.
 
Üst