Karaciğer kanseri ve Tümörü hakkında herşey

handanca

handanca

Daimi Üye
Üye
karaciğer kanseri yaşam süresi çocuklarda karaciğer kanseri kanserinde yaşam süresi hakkında bilgi kanserinde beslenmeEn sık görülen timörlerden biri malesef Karaciğer kanseri..
Yaşam tarzınız ve alışkanlıklarınızın etkisiyle dahada kötü bir hal alan bu kanseri tanıyalım.

Karaciğer Kanseri
Karaciğerin kendisine özel malign (kötü huylu) tümörleri, farklı söyleyişle karaciğer kanserleri şunlardır: Hepatosellüler karsinom, intrahepatik kolanjiosellüler karsinom, hepatokolanjiokarsinom, hepatoblastom, anjiosarkom, epiteloid hemanjioepitelioma ile diğer sarkomlar (leiomyosarkom, rabdomyosarkom, indiferansiye embriyonel sarkom). Karaciğer kanserleri nin tamamına yakınını hepatosellüler karsinom (HSK) ve intrahepatik kolanjiosellüler karsinom ile olur.

1- Hepatosellüler Karsinom (HSK) :
Karaciğer kanseri en sık (%75) görülen primer tümörüdür de.Farklı adı hepatomadır.Primer tümörü erkeklerde kadınlardan 5 kat daha sıklıkla gözlenir.En çok 40 ile 60 yaşlar arasında görülür.Özet olarak en çok orta yaş erkeklerde gözlenir. Dünyada en çokta Güneydoğu Asya ile Güney Afrika kıtalarında görülür. ABD?de ise seyrektir; bütün kanserlerin ancak %2,5 udur.
Etyolojisi bilinmemektedir. Fakat HSK bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Siroz HSK?li olguların çoğunluğunda (%75 ile 95 inde) risk faktörüdür. Hepatit B enfeksiyonu siroza sebep olarak tüm ülkelerdeki en önemli HSK sebebidir.
Hepatit B enfeksiyonu olanlarda olmayanlara göre 20-200 kat daha yüksek HSK meydana getirir karaciğer de. Aynı zamanda siroz yapan tüm rahatsızlıklar, hepatit C enfeksiyonu, alkol kullanımı gibi hastalıklar HSK?a ve kanser e yol açabilir.
Postnekrotik sirozlar, alkolik sirozlar, hemokromatosis, alfa-1-antitripsin ihtiyacında kanser bulaşma karaciğer riski yüksektir. Primer bilier siroz, kardiak siroz, Wilson rahatsızlığında da normal derecede risk bulunmaktadır. Aspergillus flavus isimli mantar bakımından üretilen Aflatoksin ile kontamine meydana getirmiş tahıl ile yer fıstığı yeme neticesinde Aflatoksin alınmasıyla HSK gelişme riski karaciğer de vardır üzerine. Uzun zamanlı androjen kullanımında da HSK sıktır. Şistozomiazis ve klonorşiazis adlı parazit hastalıklarının fazla gözlenmesi karaciğer kanseri nde risk faktörüdür.

Karaciğer Kanseri için Klinik bulgular:
Hepatomegali (karaciğer boyutunun büyümesi) Karaciğer içinde üfürüm ve frotman bulunması Assit (karında sıvı toplanması). Assit hastaların çoğunda kanlıdır. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı (her 3 hastadan birinde) Sirozlu stabil hastada kliniğin birden bozulması ile ALP artışı Karında kitle bulunması aynı zamanda karın da sağ üst kadranda ağrı ise karaciğer kanseri nde en sık doktora başvurma nedenleridir.

Karaciğer Kanseri Tedavi
Karaciğer Kanseri için etkin bir tedavi yoktur.Karaciğer kanseri tanımayı takiben yaklaşık yaşam süresi 6 aydır. Tümör karaciğer in bir lobunu tutmuşsa o lob ameliyatla çıkartılır. Karaciğer Kanseri hastalarının %10?u ortalama 5 yıl yaşama şansı bulur. Lezyon bir odağa lokalize ve 3 cm?den küçükse tümör den kurtulduktan sonra hastaların yarısında Karaciğer kanseri tekrer gözünmez.Karaciğer Kanserin de Ana damarlarda tutulum yoksa karaciğer nakli ve kemoterapi uygulanabilir. Karaciğer kanserinde (HSK) radyoterapi ve kemoterapi tedavisi ile çoğunlukla başarılı sonuçlar alınamaz. Bazı karaciğer kanseri hastalarında radyoaktif işaretli transferin tedavisi yararlı olmaktadir.

Metastaz :Karaciğer Kanserinde % 50 olguda metastaz (tümörün farklı dokuda büyümesi ile) olur. En çok hiler lenf ganglionlarına ve akciğere metastaz yapar.
Tanı : Ultrason, BT, ALP artışı ve biopsi (patolojik tanı).
Tedavi ve prognoz: Hastaların çoğu tanı konulduktan sonra en fazla 1 yıl yaşar. Tümör çıkartılırsa bu süre biraz daha uzayabilir.
Çocuklarda en sık görülen karaciğer primer tümörüdür.Genellikle 3 yaşından önce oluşur. Erkeklerde kızlardan 2 misli daha fazladır. Doğuştan anomaliler ve hemidistrofi ile ilişkilidir.
En sık belirtiler (hepatomegali nedeniyle) karında kitle, büyüme geriliği ve kusmadır. Serum AFP değeri olguların %85?inde yükselir ve oldukça yüksek değerlere ulaşır.
 

Üst