Kaşifler Biyografiler

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

James Cook (d. 27 Ekim 1728 - ö. 14 Şubat 1779) İngiliz denizcisi ve kaşifidir. Özellikle Büyük Okyanus'da yaptığı seyirleri ve bu seyirlerde yaptığı ada keşifleri ile ünlüdür.
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Sir John Barrow (d. 19 Haziran 1764 Dragley Beck, Ulverston, Cumbria - ö. 23 Kasım 1848) bir İngiliz devlet memuru ve tarihçi.
Amiralliğin ikinci sekreteri olarak, Napolyon'a karşı elde edilen zaferden sonra işsiz kalan deniz subaylarına meşguliyet bulmak için 19. yüzyılın ilk yarısı boyunca, Afrika 'dan Kuzey Denizi'ne kadar Dünya'nın çeşitli bölgelerine çok sayıda başarısız keşif gezileri organize etmiştir
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Robert Falcon Scott, (d. 6 Haziran 1868, Davenport yakınları - ö. 29 Mart 1912) İngiliz denizcisi ve kaşifi.
Güney kutbuna Roald Amundsen'den bir ay sonra 17 Ocak 1912 günü ulaşan ikinci kişidir. Tahsilini tamamladıktan sonra bahriye subayı olarak İngiliz donanmasının muhtelif gemilerinde görev yapmaya başladı. 1900 senesinde, Antarktika kıtasında araştırmalar yapması için, Discovery gemisinin komutanı olarak görevlendirildi. 1904 senesine kadar, yaptığı çalışmalarla iyi bir komutan, idareci ve ilmi araştırıcı olduğunu kabul ettirdi. 1909 senesine kadar, Victorious Essex ve Bulwark gibi donanmanın büyük gemilerinde albay rütbesiyle görevine devam etti. 1909 senesinde güney kutbuna ulaşması için Discovery'de ikinci defa komutanlık yaptı. Güney kutbuna vardığında kendisinden önce ulaşıldığını gördü. Hava şartları çok zor olduğu için dönüşte iki araştırmacı ile birlikte, 29 Mart 1912 günü donarak öldüler. Sekiz ay sonra öldükleri yer bulunabildi
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Hernán Cortés (1485–2 Aralık, 1547), İspanya adına Meksika'yı fetheden denizcidir. Hernando veya Fernando olarak da bilinir, ancak tüm mektuplarını Hernán Cortés ismiyle imzalamıştır.
Bugünkü Peru olan İnka topraklarını fetheden Francisco Pizarro'nun ikinci dereceden kuzenidir. Küba'nın İspanyollarca fethedilmesinde görev almış ve başarısı buradan geniş bir arazi ve yerli köleler ile ödüllendirilmiştir.
Yeni Dünya'nın zenginliğini anlamış, Küba valisinden anakıtaya sefer yapmak için yardım istemiştir. Vali, kıtayı kendisi fethetmek istediği için sadece ticaret yapmasına ve keşif yapmasına izin vermiş, ancak Cortes valiyi kandırarak Meksika'yı fethetmiştir.
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Francisco Vásquez de Coronado (1510 - 1554) İspanyol kaşif, Kuzey Amerika'nın güneybatısında yaptığı gezilerde, aralarında Büyük Kanyon'un da bulunduğu pek çok önemli coğrafi bölgeyi keşfetmiştir.
1535'te İspanyol genel valisi Antonio de Mendoza'yla birlikte, bir bölümü bugün Meksika sınırları içinde kalan Nueva Espana'ya gitti.Yerlilerle çatışmaya girmeden anlaşma sağlamasıyla kısa sürede kendini gösterdi.1538'de Nueva Galicia valiliğine atandı.1539'da Mendoza tarafından bir keşif gezisi için kuzeye gönderilen Fray Marcos de Niza, Cibola'nın Yedi Altın Kenti'nde büyük hazineler bulunduğu yolunda haberlerle geri döndü.Bu bölge aslında, bugün New Mexico sınırları içinde kalan Zuni Puebloları'ydı.Mendoza Hazine bulma tutkusuyla bölgeye bir keşif seferi düzenledi.Sefere, 300 kadar İspanyol; yüzlerce Yerli ve bölge halkından köle, atlar, koyun, domuz ve sığır sürüleri, ayrıca Hernando de Alarcon komutasında iki gemi katılıyordu.Alarcon daha önce, 26 Ağustos 1540'ta, Colorado Irmağının denize döküldüğü yeri bulmak amacıyla California Körfezine yelken açmıştı.Bu arada bir de yan sefer düzenledi ve Garcia Lopez de Cardenas, bugün Arizona sınırları içinde bulunan ve Colorado Irmağının aktığı Büyük Kanyon'u gören ilk Avrupalı oldu.
Şubat 1540'ta Coronado önderliğindeki ana keşif gücü Compostela'dan ayrıldı ve Meksika'nın batı kıyısını izleyerek Culiacan'a ulaştı.Buradan yola çıkarak kuzeye yönelen küçük bir grup, Temmuz 1540'ta Zuni Puebloları'nı ele geçirdi; ama umulduğu gibi bir zenginlik veya hazineyle karşılaşmadı.İki grup buluşarak kışı Rio Grande üzerindeki Kuana'da geçirdi.Burada birkaç Yerli topluluğu onlara saldırdıysa da, ağır bir misillemeyle karşılaşarak geri çekilmek zorunda kaldılar.

1541 baharında keşif gücü Teksas'taki Palo Duro Canyon'a ulaştı.Coronado, adamlarının çoğunu burada bırakarak atlı 30 adamıyla kuzeye doğru Kansas'taki Quivira'ya ilerledi.Burada da efsanevi zenginlikte bir ülke yerine yalnızca yarı göçebe bir yerli topluluğunun yaşadığı bir köyle karşılaştı.
Keşif seferinden sonra olağan olarak yapılan residenciada (görev dönemi sonunda yapılan yargısal denetim) Coronado sefer sırasındaki davranışları dolaysıyla suçlandı.Ama Meksika audiencia sı (krallık yasalarını uygulayan mahkeme) Şubat 1546'da onu suçsuz buldu.Coronado, valiliğe atanmasından sonra yapılan residenciada gene suçlandı ve bu kez hem para cezasına çarptırıldı, hem de encomiendasının önemli bir bölümü elinden alındı.Bununla birlikte ölünceye kadar Mexico Kent Meclisi üyeliğini korudu
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

İspanyol fetihci (conquistador) Juan Ponce de León (c. 1460 – Temmuz 1521) Santervás de Campos’da (Valladolid) doğdu. Gençlik döneminde Granada’yı fethetme savaşına katıldı. Ponce de León, Kristof Kolomb’un yeni dünayaya ikinci yolculuğunda yanındaydı. İspanya kraliyeti tarafından Puerto Riko’nun ilk valiliğine atandı. 1513 yılında Florida’yı keşfetmesiyle, Kuzey Amerika kıtasında bugünün Amerika Birleşik Devletleri topraklarına ilk ayak basan Avrupalı olduğu düşünülüyor.
 

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Kaşifler Biyografiler

Vasco Nûnez de Balbao (d. 1475 - ö. 1519), İspanyol kâşif ve serüvencidir.
Büyük Okyanus'u gören ilk Avrupalıdır. Balboa, 26 yaşındayken Amerika’ya doğru yelken açtı. Hispaniola'ya (bugünkü Haiti) yerleşerek büyük bir çiftlik kurdu. Borca girip bu işte başarısız olunca, San Sabestian Kolonisi'ne doğru yolan çıkan bir gemiye gizlice binerek kaçtı. Birlikte gittiği denizcileri ikna ederek, bugünkü Panama Darien'de bir koloni kurdu. 1511'de İspanya kralınca, Darien geçici valiliğine ve komutanlığına atandı. Bir keşif gezisinde yerlilerden güneyde, dağların ve altın ülkesi Peru'nun öte yanında büyük bir denizin bulunduğunu öğrendi. 1513'te 190 İspanyol ve 1. 000 Yerliyle birlikte yola çıktı. Zorlu bir yolculuk sonunda Orta ve Güney Amerika'yı birleştiren dar kara parçasını, yani Panama Kıstağı'nı aştı ve bir dağın doruğundan Büyük Okyanus’u gördü. Bu keşfin ardından Balboa İspanya kralı tarafından Büyük Okyanus amirliğine atandı. Ama Darien’e geri dönünce kralın kendisinin yerine Pedro Arias de Avila’yı Darien valiliğine atadığını gördü. Kısa sürede yeni valiyle arası açıldı. Balboa'nın başarılarını kıskanan de Avila, düzmece suçlamayla Balboa'yı tutuklattı ve Darien’de idam ettirdi.
 
M

Misafir Melek

Forum Okuru
önemli

Zheng He Doğumdaki ismi Pinyin: ; Arapça ismi: حجّي محمود Hacı Mahmud) (1371-1433) ünlü Çinli denizci, amiral ve kaşif.

Hayatı
Modern Yunnan Eyaletinde 1371'de doğmuştur. Hui etnik kökenli Zheng He'nın asıl ismi Ma Sanbao (馬 三保) idi. İslamı benimsemiş Semur sınıfındandı. Yunnan'ın ünlü valisi, bugünkü Özbekistan sınırları içindeki Buhara'dan Seyyid Eclel Şems el-Din Ömer'in altıncı kuşaktan torunudur. Soyismi olan "Ma" Şems el-Din'in beşinci oğlu Masuh'dan gelmektedir. Hem babası Mir Tekin hem de dedesi Keramettin Mekke'ye hac yapmaya gitmiştir; onların bu uzak yerlere yaptıkları seyahatlerine dair anılarını dinlemiş olduğuna şüphe yoktur.
Zheng He daha küçükken, 1382 senesinde Moğol Yuan Hanedanlığı egemenliğindeki Yunnan Ming Hanedanlığı tarafından işgal edilmiştir. Tutsak alınıp, o dönemdeki diğer çocuk tutsaklara yapıldığı gibi, hadım edilmiş ve İmparatorluğun hizmetlilerinden birisi olmuştur. Nanjing Taixue'de (Merkezi İmparatorluk Koleji) eğitim görür, prens Zhu Di'nin hizmetinde görevlendirilir. Zhu Di'nin 1402 senesinde Yonglo İmparatoru olmasıyla sonuçlanan İmparator Jianwen'e karşı yapılan Yonglo ayaklanmasında önemli bir başarı yakalamıştır. Bu dönemdeki askeri başarılarından ötürü Zhu Di tarafından Zheng He ismi verilmiştir. Başarıları onu amiralliğe yükseltti.
Zheng 15. yüzyılda Malakka'ya seyahat etmiştir. 15. yüzyılın ortalarında Çin İmparatoru tarafından bir Çinli prenses, Hang Li Po (veya Hang Liu) Malakka Sultanı, Sultan Mansur Şah ile evlendirilmek üzere Malakka'ya gönderilmiştir. Prensesin beraberinde gelen yüzlerce kişi Malakka'da Bukit Cina'ya yerleşmiştir. Bu kişilerin soyundan gelenler bugün Peranakan olarak adlandırılmaktadır.
1424'te Yonglo İmparatoru öldü. Ardından imparator olan İmparator Hongxi tahtta sadece bir yıl kalabilmiştir. Zheng He İmparator Xuande'nin tahtta olduğu dönemde bir sefer daha yapmıştır. Fakat bundan sonra Çin hazine filosu sonlanmıştır. Zheng He hazine filosunun son yolculuğunda vefat etmiştir. Her ne kadar Çin'de bir mezarı olsa da bu mezar boştur, diğer ünlü amiraller gibi denize gömülmüştür.
alicevebella stardoll daki adım
 
Konuyu Başlatan Benzer Konular Forum Cevaplar Tarih
Bilge Gökçen Biyografi 17
Bilge Gökçen Biyografi 6
Bilge Gökçen Biyografi 7
Bilge Gökçen Biyografi 11

Benzer Konular


Üst