KesİŞen Kuvvetlerİn BİleŞkesİnİn İncelenmesİ

KesİŞen Kuvvetlerİn BİleŞkesİnİn İncelenmesİ
kesişen kuvvetlerin bileşkesi kuvvetlerin bileşkelerinin bulunması bileşke kuvvetin bulunması bileşkesinin bileşkesi deneyi
DENEYİN AMACI: Kesişen kuvvetlerin bileşkesini deney yaparak hesaplama.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Bir cisme farklı doğrultuda ve yönde kuvvetler uygulandığında cismin hareket doğrultusu ve yönü hakkında ne söylenebilir?
2-Cismin hareket doğrultusu uygulanan kuvvetin büyüklüğüne bağlı mıdır? Tartışınız.

1-statif çubuk 4 adet
4-saplı makara
7-dinamometre 2 adet
2-üç ayak 3 adet
5-bağlama parçası 7 adet
8-yarıklı ağırlık takımı
3-optik daire
6-küçük bunzen kıskacı 2 adet
9-saplı makara 2 adet
DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Dinamometreleri kullanacağınız konumda ayarlayınız.
2-Yukarıdaki şekil düzeneğini oluşturunuz.
3-Optik daire üzerinden kesişen kuvvetler arasındaki açıyı okuyunuz.
4-Bir kağıt üzerinde ölçekli bir şekilde kuvvet diyagramını çizerek paralel kenar yöntemiyle veya kosinüs teoremiyle bileşke kuvveti hesaplayarak, yarıklı ağırlıktaki değerle karşılaştırınız.
DENEYİN SONUCU:
Bu deneyde yarıklı ağırlık bileşke kuvveti dengeleyen kuvvettir. Bileşke kuvvet, dengeleyen kuvvetle aynı doğrultuda, aynı büyüklükte, fakat zıt yöndedir.
TEORİK BİLGİ:
Uzantıları birbirini kesen ve aralarında açı bulunan kuvvetlere kesişen kuvvetler denir. Kesişen kuvvetlerin bileşkesini üç yolla bulmak mümkündür.
1-Paralel kenar metodu: Aralarında açı bulunan kuvvetler bir paralel kenara tamamlanır. Bu kuvvetlerin uygulama noktasından geçen köşegen büyüklüğü bileşke kuvveti verir.
2-Uç uca ekleme metodu: Bileşenlerden birinin bitim noktasından diğerinin başlangıç noktasına gelecek şekilde paralel kaydırılarak uç uca eklenir. İlk başlangıç noktası ile son bitim noktasını birleştiren vektör bileşke kuvveti verir.
3-Dik bileşenlerine ayırma metodu:Kuvvetler ayrı ayrı dik bileşenlerine ayrılarak, yatay ( X ) ve düşey (Y ) bileşenleri ayrı ayrı toplanır. Toplam yatay ve düşey bileşenlerin kesiştiği nokta ile uygulama noktasını birleştiren vektör bileşke kuvveti verir.
 
Üst