Kitvak

  • Konbuyu başlatan sky35
sky35

sky35

Yeni Üye
Üye
kitvak
KİT NEDİR?
Kanser hastalığının insan yaşamını nasıl etkilediği iyi bilinmektedir. Günümüzde, teşhis ve tedavilerdeki hızlı ilerlemeler sayesinde artık bazı kanser türlerinde tam iyileşme sağlanabilmekte veya sorunsuz uzun yaşam süreleri elde edilmektedir. Kemik iliği transplantasyonu ülkemizde son 10 yılda yerleşmeye başlamıştır. Habis hastalıkta "Kemik İliği Transplantasyonu" ile tam düzelme olmakta ve yaşam kalitesinde belirgin bir artma sağlanmaktadır. Ayrıca, KİT' nün kanser dışında bir başka uygulama alam ise çocukluk çağı doğmalık hastalıkları olup, uygulama sahaları da giderek genişlemektedir.

Ülkemizde 9'u pediatrik olmak üzere 28 KİT Merkezi bulunmaktadır. İzmir'de şu anda organize ve tam teşekküllü "Kemik İliği ve Kök Hücre" transplant merkezi bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi olarak Avrupa Transplant Birliği'nden (EBMT) uluslararası akreditasyon alınmıştır. Türkiye'de İzmir ve Antalya olmak üzere 2 pediatrik akredite KİT ünitesi bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi bünyesindeki KİT'unun her türde nakilleri için gerekli Ön hazırlıklar tamamlanmış ve aktif transplantasyon işlemleri başlamış olup ünitelerin bir yıllık transplantasyon kontenjanı şimdiden dolmuş bulunmaktadır.

Kemik iliği nakil sonrası iyileşme oranaları yaklaşık olarak çocuklarda %75, erişkinlerde %50'dir.

Günümüzde, maliyn hastalıkların tedavisinde konvansiyonel kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerinin hızla gelişmesiyle daha uzun yaşam süreleri ve daha iyi yaşam kalitesi elde edilmektedir. Bir yandan daha etkin sağaltım özlemi, diğer yandan bu tedavilerin sebeb olduğu kemik iliği baskılanmasının düzeltilmesi düşüncesi ile “Kemik İliği Transplantasyonu (KİT)” fikri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, KİT' nun bir başka uygulama nedeni ise hastalıklı Kİ hücrelerinin sağlıklı olanlarla değiştirilmesidir . Hastanın kendinden kendine (otolog) veya doku gurupları tam uygun kardeşten (allojenik) yapılan bu kemik iliği nakilleri, son 10 yılda otolog türde %85 oranında, allojenik türde ise %45-50 oranında periferik kan kök hücre nakline dönüşmüştür. Doku gurupları tam uygun kardeş verici bulmakta çekilen sıkıntılar, akraba olmayan tam uygun vericilerin kullanılması dışında, plasental kanın da (göbek kordonu kanı) bir kök hücre kaynağı olarak değerlendirilmesini sağlamıştır. 1995 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118-R Yönetim Çevresi Kulüplerinden Atakent Lions Kulübü, duyarlı olduğu bu konuda, bir hastanenin topluma kazandırılması çalışmasını dönem programına alarak, KİT-DER'e İşbirliği talebini iletmiştir.

Dünyada son 30 yıldır giderek olgunlaşan ve yayılan, ülkemizde ise son 10-15 yılda yerleşmeye başlayan, “Kan ve Kök Hücre Nakli” olarak ifade edebileceğimiz bu tedavi şekli, çocukluk yaş guruplarında da geniş olarak uygulanmaktadır. Kemik İliği Transplantasyonu (KİT), kemoterapötik ilaçları, çok yüksek dozlarda, çoğu zaman radyoterapi ile birlikte hastaya vermek ve böylece çok yüksek antitümör etki veya eradikasyonu sağlayıp, oluşan kemik iliği baskılanmasını da transplantasyonla desteklemek esasına dayanan bir uygulamadır. Ayrıca yöntemin maliyn (habis) olmayan bazı kan ve metabolizma hastalıkları gibi doğmalık hatalarda artan sayılarda uygulanması, kord kanı ve kemik iliği bankalarının kurulması ile uygun ürüne daha kolay ulaşılması ve periferik kan kök hücre elde etmede metod ve prensiplerin yerleşmesi de bu konuda yeni ufuklar açmaktadır. Otolog kemik iliği – kök hücre transplantasyonu’ nda, hastanın kendisinin maliyn hücrelerle bulaşmamış hücreleri dondurulup saklanır ve normal kemoterapi kürlerinden çok daha etkili olan, yüksek dozlu kemoterapi kürleri verilerek asıl hastalıkta kür (tam iyilik) sağlamak amaçlanır.

AMACIMIZ
*Kemik İliği Transplantasyonu ( KİT ) ve Onkoloji Merkezi, Dal Merkezi,Tanı ve Tedavi Merkezleri kurulmasını sağlamak.
* ( KİT ) adayı olarak saptanan hastalarla, onkoloji hastalarının ailelerine sosyal ve gerekirse ekonomik destek sağlamak.
*( KİT ) ve Onkolojide çağdaş yöntemlerin uygulanabilmesi için yurtiçi ve yurtdışı yardım kuruluşları ile meslek odaları ve birlikleri ile ilişkiler kurmak.
*Yurt için ve Yurtdışında (KİT) ve KANSER Tedavisi konusunda gelişmiş merkezlerden uzmanlar davet etmek ve o merkezlere eğitim amacı ile eleman göndermek.
Vakfa gelir sağlaması amacıyla çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlemek, Ticari Faaliyetlerde bulunmak.
* (KİT) ve Onkoloji Bilimi’nin gerektirdiği Laboratuvar koşullarını sağlamak.
*(KİT) ve KANSER tedavisi yapacak onkoloji ve hemotoloji bölümü olan sağlık kuruluşlarına yardımda bulunmak, onlarla işbirliği sağlamak.
*(KİT) öncesi ve sonrası gerekecek olan kan ve kan ürünleri ile diğer tıbbi ilaçları sağlamak.
*Hastalığın teşhis ve tedavisi için hasta ve ailelerine gerektiği taktirde yurtiçi ve yurtdışı sosyal ve ekonomik destek sağlamaktır.
*Her türlü hastalığın teşhis ve tedavisine yardımcı olmak amacıyla ticari ve sosyal faaliyetlerde bulunmak, yardım faaliyetleri yürütmek.

Kemik İliği Transplantasyonu ve Onkoloji Merkezi Kurma Ve Geliştirme Vakfı
 
Üst