Meleklerin yaratılış gayesi.

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
Meleklerin yaratılış gayesi.
Allah'ın melekleri yaratması onlara ihtiyacı olduğu için değil. Sebepler dairesi de devletin yürütme organları hükmündedir ki, yukarıdan gelen emirlerin propagandası o daireden yapılıyor. Ama icraatçıları değillerdir ki, saltanat ve idareye ortak olsunlar. O memurların görevi, sadece, o Sultan'ın kudretini, icraatlarını ilan etmektir. Atomdan kainata kadar bitkilerin, hayvanların, dağların ve yıldızların ayrı ayrı, farklı farklı zikirleri, tesbihleri vardır. Melekler bilinçsiz varlıkların ibadetlerini bilinçli bir şekilde Allah'a takdim ederler.


meleklerin yaratılış gayesi.jpgAllah'ın meleklere ihtiyacı var mı?

Şüphesiz ki, büyük meleklerin oluşturulmasında bir çok hikmetler vardır. Birincisi, büyük melekler cansız varlıklarda bir anlamda ruhun görevini yürütüyorlar. Örneğin, ağaca bakan melek vardır. Bu melek ağacın hal lisanı ile Allah'ı gösterdiğini tesbih eder ve onun tesbihatini Allah'a ulaştırır. Bazı melekler de Dünya'ya bakıyor. Bu melekler yeryüzünden Allah'a yükselen bütün güzel kelimeleri ve salih amelleri temsil ediyor, onları alkışlıyor ve Allah'a takdim ederler. Eşya cansız olduğundan görevini bilinçsiz şekilde yerine getiriyor. Melekler bu çalışmaları bilinç libasında Allah'a takdim ederler.


İkincisi, oluşturulan her bir varlık için ayrı ayrı Allah'a aynalık eder. Allah Teâlâ: Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım buyurur. Cin ve insanların görevi de Allah'ı tanımak ve göstermek, tanıma ve görüntüleme yeteneği oranında da tesbih ve takdis etmektir. Yani her şey kendi ruhu ve yeteneği ile Allah'a ayna olmalıdır. Fakat cismanîlik başkadır, nuraniyyet başka.

Cinlerle melekler farklı farklı şeylerden (cinler ateşten, melekler nurdan) halk edilmiştir. Bunların her biri kendi aleminin diliyle Allah'ı gösterirler. Bu anlamda insan melekten farklıdır. Öyle ki, o yiyor, içiyor, evleniyor. Evet, insanda meleğe özgü Meleklik yönü vardır. Fakat o, imal edilmemiş ham cevher gibidir. Burada gereksiz maddelerden temizlenmeli ve ahiret yurduna pak halde gitmelidir.

Melek, artık maddelerden arınmış saf ve halis altın gibidir. Bu nedenle Allah'ın isimleri o zaman farklı tecelli ediyor. İnsan bu özelliği ile Allah'ın isimlerini donuk, mat ve kesif, melekler ise varlığın hakikatine ait yönleri ile çok saf ve duru aksettirirler. İnsan Yüce Yaratıcı'yı gösteren ve tanıtan bir kitap olduğu gibi, büyük melekler de bir kitap ve her biri kendi diliyle Onu gösteriyor. Selam ve dua ile.
 
Üst