Or- Kız İsimleri

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Orakçı: ücret karşılığı ekin biçen kimse

Orgül: ateş kırmızısı gül

Orkide: salepgillerden güzel çiçekli birtakım bitki türlerinin ortak adı

az bulunup zor yetiştirilen değerli bir çiçek
Orman: ağaçlarla kaplı geniş alan

Ortanca: ortada olan çocuk

Orus: talih, baht

Oruz: düşünce
 
Üst