Pe erkek isimleri

  • Konbuyu başlatan esena
esena

esena

Aktif Üye
Üye
az bilinen erkek isimleri
Peçene: özel isim

Pedük: ulu, yüce

Pehlevi: şehir

kahraman yiğit
Pehlivan: güreşçi

iri gövdeli, sağlam yapılı kimse
Pek: sert kuvvetli, katı, sıkı

Pekak: sağlam, dayanıklı ve temiz kişi

Pekal: sağlam ol

Pekalp: sağlam ve dayanıklı kahraman

Pekart: sağlam dönülmez yemin

pek ant
Pekay: çok aydınlık, ay gibi ışıklı

Pekbaş: bileşik isim

Pekcan: çok can, çok cana yakın

cennette ölümsüzlüğe kavuşan
Pekçetin: yaman kişi

Pekdeğer: çok değerli, çok kıymetli

Pekdemir: sert, sağlam demir

Pekel: sağlam, güçlü el

Peker: güçlü yiğit, çok sağlam

Pekergin: olgun kimse

Pekkan: sağlam bir soydan gelen

Pekkoç: sağlıklı olan

Pekkurt: çok kurnaz olan

Pekol: sağlıklı ve sağlam ol temennisi

Peksan: bileşik isim

Peksoy: çok soylu, çok güçlü bir aileden gelen

Peksu: çok su

Pektan: bileşik isim

Pektay: oldukça genç

Pektaş: granitten daha sert bir tür taş

Pektaşı: güçlü, sert taş

PekTürk: sağlam Türk

Pekin: doğruluğu kesinlikle bilinen

gücüyle şöhret sağlamış kişi
Pekün: tanınmış güçlü isim

Pekiner: pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit

kesinlikle bilinen
Peküstün: nitelikleriyle çoğu kişiden üstün olan

Peköz: özü manevi, sağlığı sağlam
cesur, yiğit

Pelit: meşe ağacının meyvesi

Penah: sığınma

Pençe: yırtıcı hayvanların ayak tırnakları

Perçin: iki veya daha çok şeyi birbirine tutturmak

Perdah: cila, parlaklık, parlama

parlatma, parlaklık verme
budanmış asmadan yeni süren çubuk
Perek: uç, kenar

Perk: muhkem kuvvetli

Perkel: güçlü el

Perker: beyaz ay, dolunay

güçlü kimse
Perkok: bileşik isim

Perkin: gücü ve kuvveti çok üstün olan

Persin: sonraki, en son

Pertav: uzağa giden ok

Pertev: dürüst, güvenilir

bir cisimden yansıyan aydınlık
Perva: korku

çekingenlik
ilgi, bağ
Perinçek: fedakar, sadakatli

Periz: bağırma, haykırma

su kenarında yetişen yeşil saz, ot
Pesin: sonraki, en son

Peyam: mutlu, sevinçli gün

haber
Peyami: haberle ilgili, haber veren

Peyda: belli, açık, ortaya çıkmak, oluşmak

Peygamber: Allah tarafından kullarına haber götürmekle görevlendirilmiş seçkin insan

nebi, rasul
yalnız peygamberlere mahsus bir isimdir
Peykan: beyaz taç, gelin tacı

başak
Peyman: and, yemin

aydınlık gece
Peymane: büyük kadeh, bardak

Peyrev: ardı sıra giden, arkasından giden

Peşrev: Türk müziğinin en meşhur saz eseri formu

güreşten önce güreşçilerin yaptıkları gösteri
Peşin: keykubat' ın üçüncü oğlu
 
Konuyu Başlatan Benzer Konular Forum Cevaplar
esena p-Erkek İsimleri 0
esena p-Erkek İsimleri 0
esena p-Erkek İsimleri 0
esena p-Erkek İsimleri 0
esena p-Erkek İsimleri 0

Benzer Konular


Üst