Sorumluluk Nedir?

 • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
sorumluluk nedir sorumluluk ne demektir ne demek sorumluluklarımız nelerdir
Merhaba meleklerim, sorumluluğun ne olduğu çocuklar ile ilgili sorumluluk durumlarını anlatan bir güzel bir yazı arkadaşlarım.

Sorumluluk kısaca, ""Bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi"" olarak tanımlanmaktadır.

Sorumluluk sahibi çocuklar;
Kendi kararlarını verebilen, karar alırken ellerindeki kaynakları kullanabilen, değer yargılarını gözeten, bağımsız davranabilen, kendine güvenli, başkalarının haklarını çiğnemeden kendi ihtiyaçlarının karşılayabilen çocuklardır. Yaptığı işi sonuna kadar götüren ve yapmakta olduğu bir davranışın olası sonuçlarına katlanmayı göze alan çocuğa sorumlu çocuk olarak bakabiliriz.

SORUMLULUK DUYGUSUNUN GELİŞİMİ

Sorumluluğu öğrenmek de tıpkı diğer becerileri öğrenmek gibidir. Çocuk ne kadar çok denerse bu konuda o kadar çok başarılı olur. Çocuğun kendi kendini yöneten, yüksek benlik saygısına sahip, doyumlu bir birey olarak gelişmesi, büyük ölçüde ona sağlanan fırsatlara ve ebeveyn yaklaşımına bağlıdır.

Koruyucu ebeveyn yaklaşımı, çocuğun bağımsızlık ve sorumluluk hissetmesini engeller. Ebeveynler iyi niyetle yaklaştıklarını düşünerek çocukları için her şeyi yapmaları gerektiğine inanırlar ve onların bütün yaptıklarından kendilerini sorumlu hissederler. Yemeğinden giyimine, ev ödevlerinden hobi ve arkadaş seçimlerine kadar, çocuk adına her şeye karar verirler. Çünkü onlara göre çocukların davranışları kendi anne babalıklarının yeterliliğini yansıtır. Fakat çocuklarını bütün sonuçlardan korudukları için onların öz güvenlerini ve bağımsızlıklarını yok edebilirler.

Bir başka aile tutumu olan destekleyici yaklaşım, çocuğun sınırlar içinde karar vermesine ve bu kararların sorumluluğunu taşımasına olanak tanır. Bu yöntem, sorumluluk almayı içeren bir yaklaşımdır. Aynı zamanda öz disiplini, yani kendi kendini yönlendirme yeteneğini geliştirir. Bu tutumu benimseyen aileler, evdeki işler konusunda çocuktan yardım beklediklerini açıkça belirtirler. Böylece başlangıçta çocuğun acemice yapacağı bu işler, daha sonra deneyime ve sorumluluğa dönüşecektir. Bu nedenle iki buçuk yaşından başlayarak döke saça da olsa çocuğun çorbasını kendi başına içmesine fırsat vermek, kendi odasında kendi yatağında yatmasına ortam hazırlamak, sofra hazırlama, alışveriş, araba temizliği gibi konularda onun yardımını beklemek, ""sorumluluk"" konusunda çocuğu cesaretlendirici ve destekleyici bir ortam sağlar. Bu ortam, çocuğun kendi kendine yetmesine ve kendini yönetmesine fırsat vereceğinden onun kendine olan güvenini de artıracaktır.

Çocuğunuzun öncelikle evde bazı sorumluluklar üstlenerek sorumluluk bilincinin gelişmesi, onun okul ile ilgili sorumluluklarını da daha kolay üstlenmesine ve karşılaşabileceği sorunlarla baş edebilmesine yardımcı olacaktır. </B>Çocuğun yaşı ne olursa olsun sorumluluk almayı öğrenmenin anlamı, şu üç alanda kabul edilebilir davranışlar gösterebilmektir:

 • Kurallara uymak,
 • Sağduyu kullanmak,
 • Tercihlerin ya da seçimlerin sonucuna katlanmak
Ancak sorumluluk, başkalarının söylediği her şeyi yerine getirme olarak düşünülmemelidir. Ebeveyninin, öğretmeninin ya da çevrenizdeki herhangi birinin söylediklerini yerine getiren çocuğa sorumlu çocuk gözüyle bakamayız. Bu şekilde davranan çocuk, gerektiğinde öncelik vermesi gereken konuların ayrımını yapamaz. Örn: Ertesi gün dersi varken, arkadaşı çağırdı diye gezmeye giden çocuk sorumlu değildir.

Çocukta Sorumluluk Bilinci Nasıl Kazandırılır?

Çocuğumuzdan beklentilerimizin gerçekleşmesi durumuna göre onun sorumluluklarını öğrendiğini ya da öğrenmediğini düşünürüz. Her ebeveynin farklı beklentileri olacaktır. Her çocuk aynı zamanda, aynı sorumluluğu alamaz. Çocukların kişilik özellikleri, fiziksel yapıları dikkate alınmalıdır. Burada önemli olan çocukların kendi işini yaparken engellenmemesidir.

Koruyucu anne-babalar bebeklikten itibaren ""O yiyemez, çocuktur"", ""O giyemez çocuktur"" deyip çocuğun her işini kendileri yaparlar, ilköğretim çağına gelindiğinde okul çantasını hazırlama işi bile annenin görevidir. Bazılarının bunu abartarak ev ödevlerini bile yaptığı görülür. Sık sık görürüz; bir soru sorulduğunda çocuğun yerine cevap vermeye kalkan anne-babaları. İşte bu ve benzeri davranışlar çocukta sorumluluk duygusu ve kişilik gelişimini olumsuz etkileyen ebeveyn tutumlarıdır.

Her ihtiyacı anne-baba tarafından karşılanan, devamlı neyi nerede ve nasıl yapacağı kendisine hatırlatılan, yanlış yaptığında azarlanan ve kınanan çocuklar, gölge bir kişiliğe sahiptir. Anne babaya sormadan bir iş yapmayı tercih etmezler, kendilerine güvenlerini kaybedebilirler. Karşılaştıkları bir problemi çözmekte güçlük çekebilirler. Böyle çocuklarda okul korkusu çok yaygındır, okula uyum sağlamakta zorluk çekebilirler. Duygularını, tepkilerini rahatça ifade etmesine, gerektiğinde ‘hayır’ demesine izin verilmeyen çocuklarda bağımsız bir kişilik gelişmediği için sorumluluk duygusu kazanmakta da zorlanırlar.

""O daha çocuk, kendi başına karar veremez.", ""Onun için doğru olanı yapıyoruz."", ""Hayır, öyle demek istemiyorsun."", ""O zayıf alıyor, ben üzülüyorum."" cümleleri sıklıkla kaçınılması gereken cümlelerdir.

Değişik Yaş Gruplarındaki Çocukların Alabilecekleri Sorumluluklar

İki ve Üç Yaş Çocuklarının Alabilecekleri Sorumluluklar
 • Oyuncakları toplamak ve onları yerlerine koymak,
 • Kitap ve dergileri gerekli yerlere koymak,
 • Peçete, tabak ve çatal kaşıkları sofraya koymak (ama istenen biçimde olmayabilir),
 • Bir şeyler yedikten sonra kendi kirli tabaklarını kaldırmak,
 • Kendisiyle ilgili bazı durumlarla ilgili seçme imkanının sunulması sonucunda karar verme yeteneğinin gelişmesi,
 • Sofranın toplanmasına yardımcı olmak,
 • Yardımla giyinmek ve soyunmak.
Dört Yaş Çocuklarının Alabilecekleri Sorumluluklar
 • Sofrayı kurmak,
 • Oyun oynadıktan sonra oyuncaklarını veya kendine ait eşyaları yerlerine kaldırmak,
 • Oyun oynarken nerede olacağını anne babasına söylemek,
 • Toz alma gibi basit ev işlerinde yardımcı olmak,
 • Bulaşık makinesinin doldurulmasına yardım etmek,
 • Alışveriş dönüşü malzemelerin yerleştirilmesine yardımcı olmak,
 • Alışveriş sırasında malzemelerin raflardan alınmasına yardımcı olmak,
 • Basit bazı yiyeceklerin hazırlanmasına yardım etmek.
Beş Yaş Çocuklarının Alabilecekleri Sorumluluklar
 • Sofrayı, her şeyi yerli yerine koyarak hazırlamak,
 • Yatakları düzeltmek ve odasını temizlemek,
 • Basit bir kahvaltıyı hazırlamak,
 • Yedikten sonra kirlilerini kendi başına kaldırmak,
 • Giyeceklerini önerileri dikkate alarak seçmek ve kendi başına giyinmek,
 • Kirli giyeceklerini sepete atmak,
 • Telefona gerektiği şekilde cevap vermek,
 • Ayakkabılarını bağlamayı öğrenmek,
 • Kendi kendine hazırlanmak (saçını tarama).
SORUMLULUK KAZANDIRMADA ANNE BABAYA DÜŞEN GÖREVLER
 • Çocuğunuz sizinle işbirliği yapsa da yapmasa da koşulsuz sevgi ve onay gösterin. Çocuğunuz her ne yaparsa yapsın ona değer verdiğinizi ve kabul ettiğinizi bilmesini sağlayın.
 • Çocuğunuzun size bağımlı olduğunu düşünüyorsanız koruyucu tutumunuzu değiştirin.
 • Sürekli sorumsuz davranan çocuklar anne babaları tarafından sorumlu davranmalarına izin verilmeyen çocuklardır.
 • Çocuğunuzun kendi davranışlarının sorumluluğunu almasına ve iyi gitmeyen davranışlarını değiştirmesine fırsat verin.
 • Çocuğunuzun yaşına uygun sorumluluklar listesi hazırlayın. Sorumluluğunu üstlenmek istediği işleri bu listeden seçmesine fırsat verin ve onun doğru kararlar verebileceğine olan güveninizi koruyun. Bu listeden seçim yapması konusunda onu zorlarsanız ya da yapacağı işleri siz seçerseniz sorumluluk duygusunu geliştirmeniz zorlaşır.
 • Ev ile ilgili sorumlulukları çocuklarınız arasında paylaştırırken adil olun. Bunun en iyi yolu işlerin sırayla yapılmasıdır.
 • Çocuğun kırıp dökmesinin ve yaşadığı olumsuz deneyimlerin öğrenmenin gerekli şartı olduğunu unutmayın.
 • Çocuğunuzun yaptığı yanlış seçimlerin (hayatını tehlikeye atmadıkça) sonuçlarını yaşamasına izin verin ki onlardan bazı dersler çıkarabilsin.
 • Çocuğunuza yardım edeyim derken, onun sorumluluğunun gelişmesini engelleyebileceğinizi unutmayın. Eğer işin nasıl yapılabileceğini bilmiyorsa ona işin nasıl yapılacağını gösterin.
 • Çocuğunuza uygun model oluşturun. Çünkü sorumluluk kazandırmak istediğiniz halde sizin sorumluluklarınızı yerine getirmemeniz onu olumsuz etkileyecektir. İşe yaramayan davranış, inanç ve tutumlarınızı değiştirmeye istekli olun.
 • Çocuğunuz sorumluluklarını yerine getirmediği zaman ne gibi ceza veya yaptırımlarla karşılaşabileceğini söylemek yerine işini bitirdiğinde onu manevi yönden destekleyerek (aferin, çok güzel oldu, teşekkür ederim gibi) güven duygusunun ve sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlayın.
Çocuğunuzdan hiçbir zaman sizin kadar sorumlu olmasını beklemeyin.

KAYNAKLAR: MACKENZİE, Robert J. (2000) ""Çocuğunuza Sınır Koyma"", HYB Yayıncılık, Ankara SELÇUK, Ziya; GÜNER, Nedret (2000) ""Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları"", Pegem Yayıncılık, Ankara YAVUZER, Haluk(1996) ""Çocuk Eğitimi El Kitabı"", Remzi Kitabevi, İstanbul BLUESTEİN, Jane (2000) ""Ana Babaların Yapması ve Yapmaması Gerekenler"", HYB Yayıncılık, Ankara

alıntı
 
M

melek_im

Yeni Üye
Üye
teşekkür ederim

bu güzel site için teşekkürlerimi sunuyorum...ve ben 11 yasındayım ögretmenimizin verdiği ödevi burda bulmak çok güzel ayrı iyi bu siteye üye oldum..kusura bakmazsanız msn adresinizi istiyorum saygılarla...
 
M

Misafir Melek

Forum Okuru
teşekkür ederim

Çok güzel bilgiler çok tşkler...
 
B

beatiful_girl

Forum Okuru
teşekkür ederim

bu güzel site icin ..... sunuyorum...
 
M

Misafir Melek

Forum Okuru
tşk ederim

tşk ederim melekler ödevime yardım ettiniz bi kanatlarınız eksik oda var mı yok mu göremiyorum :D tekrar teşekkür ederim...:)
 
M

Misafir Melek

Forum Okuru
çok güzel

çok güzel bir siteymiş ben bu siteye üye ooldum ve her ödevim olduğunda bunun için hep bu siteye giriyorum sizlerde ödevi performans ödevi olunca da yardım ede bilir eğer bu siteyi sevdiyseniz ve size yardım ettiysse yada beyendiyseniz lütfen bencce üye olun ben oldum ve çok memnunum bu siteyi kim yaptıysa çok teşekkür ediyorum saygılarla çok teşekkür ediyorum görüşürüz :D
 
M

Misafir Melek

Forum Okuru
yok

Bu site gerçekten çok iyi bilgi verioyo.
kısacası ben buna bayıldım.
 
M

melisanurmelis

Forum Okuru
sağolun

ödevime yardımcı oldu bu bizim sosyalcide hep böyle araştırma ödevi verio neyseki evde internet var bu tür şeyleri araştırıyorum
 
M

Misafir Melek

Forum Okuru
gzl

gzl olmuş teşekkürler...işime yaramsa ble teşkr
 
M

Misafir Melek

Forum Okuru
merhaba melek

melek bana odevımde cok yardım ettın sana tesekkur ederım daha fazla bılgıde verdıgın ıcın de tesekkur ederım sımdı dahada mutluyum odevımı yaptıgım ıcın :)
 
M

Misafir Melek

Forum Okuru
teşekkür ederim

çok teşekkür ederim cevaplarınız çok işime yaradı
 
M

Misafir Melek

Forum Okuru
Çok teşekkürler tamda istediğim konuyu yazmışsınız
 
M

Misafir Melek ben pınar

Forum Okuru
sorumluklarımız

bencede herkez sorumluluklarını üstlenmelidir sorumsuz hayat olmaz
 
Konuyu Başlatan Benzer Konular Forum Cevaplar
SadmiN Aile, Evlilik ve Çocuklar 0
LaViNYaM Aile, Evlilik ve Çocuklar 0
LaViNYaM Aile, Evlilik ve Çocuklar 0
minel Aile, Evlilik ve Çocuklar 2
Young bride Aile, Evlilik ve Çocuklar 1
PeLiNiM Aile, Evlilik ve Çocuklar 1
*MeleK* Aile, Evlilik ve Çocuklar 1
mislinay Aile, Evlilik ve Çocuklar 3

Üst