Su Erkek İsimleri

  • Konbuyu başlatan *jellibon*
*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
su isimleri su ile ilgili isimler ile isimler ilgili erkek isimleri suyla erkek
Sualp: asker, yiğit

Suat: mutlu, mutlulukla ilgili

Suat (d): mutlu, mutlulukla ilgili

Suavi: değişmeyen

kanıtlanmış
zorluklara dayanan
yardımsever
Suay: suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı

Subahi: sabah vakti, şafak ile ilgili

Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
Subay: zabit

Subaşı: güvenlik memuru

Subhi: sabah vakti

Subutay: cengiz han' ın ünlü generalinin adı

Suca: uzun, düzgün boy

Sucu: şarap

Sudeka: doğru, hakiki dostlar

Sudur: göğüsler

sadrazamlar
kazasker
sadır olma, meydana gelme
Sudi: faydalı, yararlı

Suergin: olgun asker

Sufi: tasavvuf erbabı, mutasavvıf

Suhan: suyun hakimi, su kaynaklarının yönetimini elinde bulunduran

Suheyb: arkadaş, dost

rasulullah' ın azatlısının adı
Suheyp: sahabenin tekili

Suhulet: kolaylık

yumuşaklık, mülayemet
uygunluk, elverişlilik
Suka: kara ve münbit toprak

Sukat: hediye, armağan

Sulbi: birinin sulbünden gelme, kendi evladı, oğlu

Sulhi: barışla ilgili

Sumerhan: bileşik isim

Sunal: sunuş, sunma

Sunalp: sunulan yiğit

Sunaltan: bileşik isim

Sunaltay: bileşik isim

Sunel: sunulan el

Suner: sunulan yiğit

Sungu: ihsan etme

Sungun: bağış, ihsan

kabiliyet
Sunguralp: yırtıcı yiğit

Sungurbay: yırtıcı ve saygın

Sungurtekin: bileşik isim

Sunka: özel isim

Suntay: bileşik isim

Suntaş: bileşik isim

Sunuhi: hatırlayan, gönül alan, kolay anlayan

Sunullah: Allah' ın kudreti

Suphi: sabahla, aydınlıkla ilgili

Suran: bileşik isim

Sururi: sevinçli, neşeli

Susak: susamış, susuz

Susan: susuzluk

Suud: kutsal sayılan yıldızlar

yukarı çıkma, yükselme
Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Suudi: kutsal yıldızlar

Suut: yukarı çıkma, yükseliş

Suyurgal: ihsan, bağış, hükümdarca bağışlanan dirlik

Suyurgamış: lütufta, ihsanda bulunan, bağış yapan kimse

acıyan, merhamet eden
Suyurgan: lütufta, ihsanda bulunan, bağış yapan kimse

acıyan, merhamet eden
Suzi: yakan, yakıcı
 
Konuyu Başlatan Benzer Konular Forum Cevaplar
*jellibon* s-Erkek İsimleri 0
*jellibon* s-Erkek İsimleri 0
*jellibon* s-Erkek İsimleri 0
*jellibon* s-Erkek İsimleri 0
*jellibon* s-Erkek İsimleri 0
*jellibon* s-Erkek İsimleri 0
*jellibon* s-Erkek İsimleri 0
*jellibon* s-Erkek İsimleri 0

Benzer Konular


Üst