Thales Teoremlerini Biliyor musunuz ?

  • Konbuyu başlatan TİTAN
T

TİTAN

Forum Okuru
Thales Teoremleri


Thales Teoremleri Neler

Bugün liselerde, üniversite sınavlarında çember ve daire problemlerinin rahatça çözülmesini sağlayan o formüllerden bazıları ilim adamlarınca seneler önce teori olarak ortaya atılmış ve zaman içinde kabul görmüştür sevgili melekler. İşte onlardan biri olan matematikçi ve filozof Thales bu yazımızın konusu. İşte Thales Teoremleri...


Miletli Thales Sokrates öncesi dönemde yaşamış olan Anadolulu bir filozoftur. İlk filozoflardan olduğu için felsefenin ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır.

Thales’den, önce Yunanlılar doğayı ve dünyanın temel maddesini; mitoloji, Tanrılar ve kahramanlarla açıklıyorlardı. Yeryüzündeki doğa olayları, (depremler, rüzgar, vb.) tanrılarla bağdaştırılıyordu.

Thales hem suyu ana madde olarak düşünmesi hem de doğayı olguları birleştirerek açıklamaya çalışması bakımından önemli olmuştur. Doğa olaylarının nedenlerini insan biçimli Tanrılardan çok doğanın içinde aramıştır. Mitolojik açıklamalar ile ussal açıklamalar arasında bir köprü kurmuştur. Thales'den sonra öğrencileri Anaksimandros ve Anaksimenes de aynı çizgide ilerlemiştir.

Thales Teoremi AC çap ise, B dik açıdır

Thales Teoremi, birbirine benzer iki çokgen arasında kurulmuş bağıntıdır. Geometrinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Hatta trigonometri ile hesaplanmış ama ispatlanmamış bazı özel durumların ispatındada Thales Teoremi kullanılmıştır.Matematik alanında çığırlar açmış birisidir. Eski Yunan bilginlerinden Kallimakhos'un aktardığı bir düşünceye göre denizcilere kuzey takım yıldızlarından Büyükayı yerine Küçükayı'ya bakarak yön bulmalarını öğütlemiştir. Aynı zamanda Mısırlılardan geometriyi öğrenip Yunanlılara tanıtmıştır. Bulduğu bazı geometri teoremleri şunlardır:

Çap çemberi iki eşit parçaya böler.

Bir ikizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir.

Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu ters açılar birbirine eşittir.

Köşesi çember üzerinde olan ve çapı gören açı, dik açıdır.

Tabanı ve buna komşu iki açısı verilen üçgen çizilebilir.

Genelleştirilmiş 1959 Thales teoremine göre,E noktası AC doğru çizgisi üzerinde olmasa,içerde veya dışarda olsa bile CB/BA=(AB^t-BD^t)^(1/t)/ED vardır.(t=1) hali bilinen klasik Thales teoremidir.
 
Üst