Ul-erkek isimleri

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
türkmen isimleri türkmenistan kız isimleri türkmenistan turkmen türkmençe isimler
Ula: birinci

şan ve şeref sahibi kimse
Ulaç: bağlayıcı, bağlaç

cennette ölümsüzlüğe kavuşan
Ulaçhan: sınır hanı

Ulağ: ulak

Ulak: haber götürücü

Ulakbey: postacı

Ulakçı: ulaştıran

Ulaklı: erişmiş olan

Ulam: selam

Ulay: olay, hadise

Ulaş: varmak, ardından koşup yetiştirmek

çok övülmüş, methedilmiş
komşu, yakın, elde etmek, varmak
Ulcan: oğul can

Ulu: çok büyük erdemleri olan, yüce

büyük
Ulualp: yüce yiğit, ulu yiğit

Uluant: kutsal, büyük yemin

Ulubay: yüce ve zengin kimse

Ulubaş: yüce, saygın kimse

Ulubek: saygınlığı olan bey

Uluberk: saygın kişilikli yiğit

Ulubey: erdemleri bakımından çok büyük saygı gören erkek kişi; büyük Türk bilgini ve gökbilimcisi uluğbey

Uluç: selçuklularda Türkmen beylerine verilen ad

ünlü Türk denizcisi kılıç ali paşa'nın adı
Uluca: büyük amir

Uluçağ: hayırlı, uğurlu dönem

Uluçam: ulu çam

Ulucan: erdemli, saygın, yüce kişi

Uluçhan: bileşik isim

Uluçkan: uluç kan

Uluğ: büyük, yüce
ulu, büyük

Uludağ: çok büyük, yüce dağ

Uludoğan: doğuştan yüce, uğurlu kimse

Uluer: saygın, uğurlu, yüce kimse

Uluerkan: saygın, yüce, soylu kimse

Uluhan: yüce kağan

Ulukaan: büyük, saygın hükümdar

Ulukan: soylu yüce kandan gelen

Ulukut: çok uğurlu, kutlu kimse

Ulum: ululuk, haşmet, büyük gösteriş

Uluman: ulu, yüksek, saygın kimse

Ulumeriç: ulu meriç

Ulun: ucunda temreni olmayan ok

Ulunay: dürüst, güvenilir

Ulusal: millete mensup

Ulusan: adı yüce tanınmış kimse

Ulutan: ulu tan

Ulutay: ulu tay

Ulutaş: değerli taş

Ulutekin: yüksek şahsiyetli ve sakin kişilikli

UluTürk: yüce Türk

Uluöz: özü yüce, saygın kimse

Uluş: cemaat, soy, nesil

Ulvi: yüce, yüksek
 

Benzer Konular


Üst