Uygurların Türk Tarihine Katkıları

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
uygurların türk tarihine katkıları uygurların tarihe katkıları türk medeniyetine medeniyete uygur medeniyeti
Göçebe yaşantıyı terkederek ilk yerleşik hayata geçen Türk örgütlenmesidir
Göktanrı inancını bırakarak başka bir dine geçmişlerdir. (Mani ve Budacılık)
Türkler arasında sulu tarımın yaygınlaşması gerçekleşmiştir
Matbaanın geliştirilmesinde Uygurların da katkısı olduğu görülür
Yeni giysi dokuma aletleri bulmuşlardır
Moğolların Türkleşmesine neden olmuşlardır
Bilim, edebiyat ve sanatta diğer Türk devletlerine göre oldukça ilerlemiştir
Savaşçılık faaliyetleri azalmıştır
İl yerleşik Türk medeniyet örneklerini vermişlerdir
Uygur alfabesini geliştirmişlerdir
Uygur lehçesinde birçok kitap bırakmışlardır
Uygur lehçesi, Çağatay lehçesinin temelini oluşturur
 
Üst