Voleybol Oyun Yapısı; Kura, Dönüşler, Pozisyonlar

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
voleybol pozisyonları voleybol dönüşleri voleybolda pozisyonlar voleybolda dönüşler diziliş
OYUNUN YAPISI

KURA

Müsabakadan önce baş hakem birinci sette takımların sahalarını ve ilk servisi atacak takımı belirlemek için kura atışı yapar.

Eğer netice seti oynanacaksa, yeniden kura atışı yapılır.

Kura, iki takım kaptanının huzurunda atılır.

Kurayı kazananın seçenekleri:

YA

Servis atma veya karşılama hakkı

VEYA

Oyun alanının seçimi.

Kurayı kaybeden kalan seçenekleri alır.

Ayrı ayrı ısınma halinde ilk servisi atacak takım filede ilk ısınacak takımdır.


ISINMA DEVRESİ

Maç öncesinde takımlar başka bir sahada ısınma olanağı bulmuşlarsa her iki takım birlikte 6 dakika, bulamamışlarsa 10 dakika filede ısınabilirler.

Eğer takım kaptanları filede ayrı ayrı ısınmayı talep ederse, Kural 7.2.1’e göre her takım filede 3’er dakika veya 5’er dakika ısınabilir.

TAKIMIN BAŞLANGIÇ DİZİLİŞİ

Her takımın oyunda daima altı oyuncusu olmalıdır.

Oyun alanındaki oyuncuların dönme sırası, takımların başlangıç dizilişiyle belirlenir. Bu sıra set boyunca korunmalıdır.

Her setin başlamasından önce koç kendi takımının başlangıç dizilişini pozisyon kâğıdında göstermelidir. Bu kâğıt düzgün bir şekilde doldurulup imzalanarak yardımcı hakeme veya yazı hakemine verilir.

Bir setin başlangıç dizilişinde yer almayan oyuncular, o set için yedek oyunculardır (Libero hariç).


Pozisyon kağıdının yardımcı hakem veya yazı hakemine teslim edilmesinden sonra dizilişte, kurallara uygun oyuncu değişikliğinin dışında hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilmez.

Oyuncuların oyun alanındaki yerleri ile pozisyon kağıdı arasında çelişki varsa aşağıdaki işlemler yapılır ;

Set başlamadan önce oyuncuların oyun alanındaki yerleriyle pozisyon kağıdı arasında böyle bir çelişki görüldüğünde, oyuncular pozisyon kağıdında gösterilen yerlerine geçmelidirler. Bu durumda ceza verilmez.

Set başlamadan önce, oyun alanında pozisyon kağıdına yazılmamış bir oyuncu varsa, bu oyuncu pozisyon kağıdına göre değiştirilmelidir. Bu durumda ceza verilmez.

Bununla beraber eğer koç pozisyon kağıdına yazılmamış böyle oyuncu veya oyuncuları oyun alanında tutmak isterse, kurallara uygun oyuncu değişikliği talep etmelidir. Bu değişiklik(ler) müsabaka cetveline işlenecektir.

POZİSYONLAR

Servis atan oyuncunun topa vurduğu anda her takım kendi oyun alanında dönüş sırasına göre pozisyon almalıdır (servis atan oyuncu hariç).

Oyuncuların pozisyonları aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır:

Filenin önünde bulunan üç oyuncu ön hat oyuncusudur ve 4 (ön-sol), 3 (ön-orta), 2 (ön-sağ) numaralı pozisyonlarda dururlar.

Diğer üç oyuncu geri hat oyuncusudur ve 5 (geri-sol), 6 (geri-orta), 1 (geri-sağ) numaralı pozisyonlarda dururlar.

Oyuncular arasındaki pozisyon bağlantıları ;

Her geri hat oyuncusu, kendisiyle ilgili ön hat oyuncusuna göre orta çizginin daha gerisinde yer almalıdır.

Ön hat ve geri hat oyuncuları, Kural 7.4.1’de belirtilen sıraya göre birbirlerinin yanında durmalıdırlar.

Oyuncuların pozisyonları, yere temas eden ayaklarının pozisyonlarına göre ve aşağıda belirtilen şekilde tespit ve kontrol edilir.

Her ön hat oyuncusunun ayağının en azından bir kısmı, orta çizgiye kendisiyle ilgili geri hat oyuncusunun ayaklarından daha yakın olmalıdır.

Sağ (sol) tarafta bulunan her oyuncunun ayağının en azından bir kısmı sağ (sol) taraftaki yan çizgiye kendi sırasında ortada bulunan oyuncunun ayaklarından daha yakın olmalıdır.

Servis vuruşundan sonra, oyuncular her tarafa hareket edebilir ve kendi oyun alanlarında veya serbest bölgede herhangi bir pozisyon alabilirler.

POZİSYON HATASI

Eğer servis atan oyuncunun topa vurduğu anda herhangi bir oyuncu doğru pozisyonda değilse, takımı pozisyon hatası yapar.

Servis atan oyuncu topa vurduğu anda servis hatası yaparsa, bu hata pozisyon hatasından önce gelir.

Eğer topa vurulduktan sonra bir servis hatası olursa, cezalandırılacak olan pozisyon hatasıdır.

Bir pozisyon hatası aşağıdaki sonuçları doğurur:

Takım rally kaybıyla cezalandırılır,

Oyuncuların pozisyonları düzeltilir.

DÖNÜŞ

Dönüş sırası başlangıç dizilişiyle belirlenir ve set boyunca servis sırası ve oyuncuların pozisyonları ile kontrol edilir.

Servisi karşılayan takım servis atma hakkını kazandığı zaman bu takımın oyuncuları saat yönünde bir pozisyon dönerler: 2 no lu pozisyondaki oyuncu servis atmak için 1 no ya gider, 1 no lu pozisyondaki oyuncu 6 no ya geçer, vs...


DÖNÜŞ HATALARI

Dönüş hatası, SERVİS dönüş sırasına göre atılmadığı zaman yapılır. Bu durum aşağıdaki sonuçları doğurur:

Takım rally kaybıyla cezalandırılır;

Oyuncuların dönüş sırası düzeltilir.

Buna ilave olarak yazı hakemi hatanın yapıldığı anı tam olarak belirlemeli ve takımın hata yaptıktan sonra kazandığı bütün sayılar iptal edilmelidir. Rakip takımın sayıları aynen geçerli kalır.

Eğer hatanın yapıldığı an tespit edilemiyorsa, kazanılmış sayılar iptal edilmez. Bu durumda uygulanacak tek ceza, rally kaybıdır.

TVF Resmi Kurallar
voleybol.org
 

Benzer Konular


Üst