VUK göre hangi mükellefler işe başlamalarını Vergi dairesine bildirmek mecburiyetinde

  • Konbuyu başlatan *jellibon*
*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
1-VUK göre hangi mükellefler işe başlamalarını Vergi dairesine bildirmek mecburiyetindeler açıklayınız?
[FONT=&quot]İşe Başlamayı Bildirme[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 153 -[/FONT][FONT=&quot] Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:[/FONT]
[FONT=&quot]1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;[/FONT]
[FONT=&quot]2. Serbest meslek erbabı;[/FONT]
[FONT=&quot]3. Kurumlar vergisi mükellefleri;[/FONT]
[FONT=&quot]4. Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.[/FONT]
[FONT=&quot]Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır.[/FONT]
 

Üst