VUK göre tebliğ usullerini sayınız? Bunlardan Memur Vasıtası ile tebliğ usulünü anlat

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
vuk 93 vuk tebligat tebliğ usulleri tebliğ nedir hukuk vergi tebliği nedir
VUK göre tebliğ usullerini sayınız? Bunlardan Memur Vasıtası ile tebliğ usulünü anlatınız?
1- Posta Yolu ile tebliğ (VUK 99-100-101-102 mad.)
2- İlan yolu ile tebliğ ( VUK 103-104-105-106 mad.)
3- Memur vasıtası ile tebliğ (VUK 107)
4- Dairede ve Komisyonda tebliğ (VUK mad. 93/2)
Memur Vasıtasıyla Tebliğ
Madde 107 - Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırtmaya yetkilidir.
Bu madde hükmünün uygulanmasında da bu kısımdaki tebliğ esaslarına uyulur.
 

Üst