Yaratmak kelimesini kullanmak caiz mi?

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
Yaratmak kelimesini kullanmak caiz mi?
İslama göre şu işi yaratacağız veya biz bu işi yarattık demek günah mıdır?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Halk etmek ve yaratmak gibi kelimeleri kula isnad etmenin caiz olup olmadığı hususunda ihtilaf vardır. Ehlisünnet vel cemaate göre kulla Hâlik ve Yaratıcı kelimelerini isnat etmek caiz değildir çünkü her şeyin Haliki Cenabı Allah'tır. Halk ta Cenabı Allah'ın sıfatıdır. başkasına isnat etmek caiz değildir. Fakat Mutezile'ye göre Allahü Teala Hâlik ise kul da Hâlik fit. Kendi fiilini halk eder ve icat eder. Bunun için halk ve yaratma fiili kulla isnat edilebilir diyorlar.


Binaenaleyh Ehlis Sünnet Vel Cemaate mensup olan kimse, halk Ve yaratma kelimelerini kula isnat etmekten sakınmalıdır. Çünkü Cenabı Allah Saffât süresi 96. Ayetinde " Allah, sizi ve yaptıklarınızı yaratmıştır" buyuruyor.


Biz Müslümanlar olarak günlük hayatta kullandığımız kelimelere çok dikkat etmeliyiz. Özellikle Yaratıcılık kelimesin de çok süisti'mâl var. Her önüne gelen normal meselelerde bile yaratmak kelimesini rahatça kullanabiliyor. Bu gibi durumlarda kendim çevremdekileri direk ikaz ediyorum. Ve o kelimeyi değiştirmesini söylüyorum. Sizlerde böyle bir kelimeyi kullanmamaya dikkat edin ve kullananları ikaz etmekten çekinmeyin.
 
Üst