YÜ Erkek İsİmlerİ

YÜ Erkek İsİmlerİ
Yücealp: büyük, ulu yiğit

Yücel: yüksel, yüce hale gel

yücelmiş olan
Yücelay: yüksek, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle

Yücelen: yükselen, yüce bir duruma gelen, ilerleyen

Yücesan: saygın bir adı olan

Yücesoy: saygın, ulu, soylu

Yücetekin: yüksek, büyük, ulu, bala

Yükselen: bulunduğu yerden daha yükseğe çıkan, ilerleyen

Yülük: birinin önünde saygıyla eğilen kimse

Yümni: uğurla, bereketle ilgili

Yümin: iyilik sever

Yürük: çok ve çabuk yürüyen

Yürüker: çabuk ve hızlı yürüyen

tarihte yeniçerilere katılan yaya asker
hızlı koşan at
Yüsr: kolaylık, rahat

zenginlik
Yüzey: bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın kısmı
 
Üst