Zekanızı Kuvvetlendirmek İçin Okuyabileceğiniz Dua

Zekanızı Kuvvetlendirmek İçin Okuyabileceğiniz Dua
Bu konu; zekanın kuvvetlenmesi için okunacak dua ile ilgili bilgiler vermektedir.Sevgili melekler, zeka Allahü Teala'nın biz insanlara verdiği en büyük nimetlerden biri. Hayvanlardan farkımızı ortaya koyan zekamızı en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Tabi maneviyat hayatımızın her döneminde rol oynamalı. Bunun için de sık sık dua etmeli, Allah'tan yardım dilemeli, şükretmeliyiz. Şimdi sizlerle paylaşacağımız zekanın kuvvetlenmesi için dua bilgileri ise İmam-ı Gazali'den rivayetle geliyor...Zekanın Kuvvetlenmesi İçin Okunacak Dua
İmam-ı Gazali'nin İhyada zikrettiğine göre:

"Her kim uyuyacağı zaman, Bakara suresinden 163 ve 164. ayetleri okursa Allah(u Teala Hazretleri) o kişiye ku'an'dan ezberlediklerini unutturmaz..."

Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm(rahîmu). İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fîl bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahyâ bihil arda ba’de mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbe(dâbbetin), ve tasrîfir riyâhı ves sehâbil musahhari beynes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin ya’kılûn(ya’kılûne).
 
Üst