Ayrıntılı Ultrasonografide Alt Tarama

Ayrıntılı Ultrasonografide Alt Tarama
Her iki kolda kemik uzunlukları, üst kolda bir, alt kolda iki kemik ayrı ayrı görüntülenir. Parmaklar görüntülenir Her iki bacakta kemik uzunlukları, üst bacakta bir, alt bacakta iki kemik görüntülenir. Ayakla bacak arasındaki açısal ilişki gözden geçirilir.


Omurga kanalı hem uzunlamasına kesitte hem de yatay kesitte dilim dilim boyundan sakrum bölgesine (belin son kısmı) kadar incelenir.

Göğüs kafesi içinde yer alan akciğerlerin genel görünümleri incelenir. Kalp ayrı bir kesitte içindeki dört odacığın genel görünümü, odacıkları ayıran duvarların bütünlüğü, odacıklarla bağlantılı damarların özellikleri ve nihayet kalp atım sayısı ve düzeni açısından incelenir

Birinci düzey ultrasonografi, kalp kusurlarının yakalanmasında hassasiyeti en düşük incelemedir. Bu nedenle kalp hastalıklı bebek doğurma açısından yüksek risk altında olan anne adaylarının (anne adayının şeker hastalığı olması, daha önce kalp hastalığı olan bir bebek doğurmuş olma, nedeni belirlenememiş ölü doğum veya yeni doğan ölümü öyküsü gibi) ikinci düzey ultrasonografi için bir merkeze sevk edilmesi önemlidir.

Göğüs kafesi incelemesi göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran ve diyafram adı verilen kasın bütünlüğünün gözlenmesiyle tamamlanır
 
Üst