Ba- Kız İsimleri

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Ba- Kız İsimleri
prenses isimleri ırak kız isimleri osmanlı prenses ıraklı ıraklı kadın
Bacı: abla

Bacım: benim kız kardeşim

Bağcan: varlığı zorunlu olan

Bağdagül: bağda yetişen yabani gül

Bağdat: irak' ın başkenti olan tarihsel kent

Bağdathatun: özel isim

Bade: aşk, kutsal sevgi

içki, şarap
Badegül: gül renkli şarap

Badem: gülgillerden ülkemizin her bölgesinde yetişen ağaç

bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesi
Bağı: sihir, büyü

Bağlan: deste, demet

Badiye: çöl, kır

Bahanur: değerli ışık

Bahar: yazla kış arasında olan mevsim

güzellik, gençlik çağı
Bahargül: bahar gülü

Baharnaz: genç ve nazlı

Baharnur: gençliğini yansıtan

Bahariye: divan edebiyatında bahar tasvirleriyle başlayan kaside

Bahriye: donanma ve denizle ilgili

Bahtıay: ay kadar güzel olması temenni edilen

Bahtıgül: bahtı açık

Bahtınur: talihi, şansı, kaderiyle çevresine ışık saçan

Bahtıser: şanslı

Bahtışen: talihi açık olan kimse

Bahtiser: talihli, şanslı, iyi yazgılı, işleri başından beri iyi giden

Bahtişen: talihi, kaderi, kısmeti şen

Bahira: kulağı yarık dişi deve veya koyun. hayvan yavru doğurduğunda veya 5 yavru dişi olduğu zaman hayvanın kulağı kesilerek belirtildi. kur'an-ı kerim, bu adetleri kaldırmıştır

Bahire: ışıklı, ışık saçan

Bahise: söz eden, bahseden

Bakyazı: sevilen bir olaydan sonra verilen ziyafet

Bakinaz: nazlılığı geçmişinden gelen

Bakiye: ağlayan kadın, hüzünlü kadın

Balahanım: küçük hanım

Balahatun: üstün, asil kanlı. değerli soy mensubu

Balahun: osmanlı imparatorluğu' nun kurucusu osman gazi' nin ikinci karısının adı

Balca: bala benzer, baldan bir parça

Balcan: bal gibi can, tatlı can

Baldan: bal gibi tatlı, baldan yapılmış

Balgın: bal' a doymuş

çok tatlı, bal gibi
Balhan: hazar denizi sahilinde anuderyanın eski yatağının denize vardığı yerde bir dağ silsilesi

Balın: sevgili, yar

Balkı: şimşek, ışık, parlayış

Balkın: pırıldayan, parlak

bal kadar tatlı kız
Balkıs: sevimli kız

Balkız: bal kadar tatlı kız

sevimliliği ve güzelliği ile bilinen
Balnur: güzelliği ile ışık saçan

Balsarı: bal renginde olan

Balin: yar, sevgili

Banu: prenses

yeni evli gelin
gül şişesi
Banugül: kadın hatun, hanım

kraliçe, prenses
gelin
şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi
yusuf ve zeliha öyküsünün kadın kahramanı
Banuhan: hatun hükümdar

Barçın: süslü ipek kumaş

Türkleri yöneten yedi kadın hakandan üçüncüsünün ismi
Baria: ideal güzellikte ve mükemmellikte olan

Barik: ışık, parlayış

Barika: şimşek, yıldırım

Basıra: gören, görücü

Basriye: iyi görüş sahibi

Basire: kültür

Basiret: uzağı görme, ihtiyatlı davranma

Batıgül: batı' da açan, yetişen gül

Bayın: kız çocuğu

Başak: tahılların tanelerinin bulunduğu kısım

arpa, buğday gibi ürünlerin tanelerini taşıyan koçanları
Başay: ayın yuvarlak hali

Başbağ: sevgili

Başgöze: akarsuyun çıktığı yer
 
Üst