Babalık Davası Nedir?

  • Konbuyu başlatan TİTAN
T

TİTAN

Forum Okuru
babalık davası, babalık karinesi, nedir, nasıl açılır, prosedür, ile ilgili bilgiler burada meleklerSevgili melekler,

Hukuk konularından babalık davası ile ilgili olarak sizlere bilgi vermek istiyoruz...

Evlilik dışında doğan çocuğu babası tanımak istemediği takdirde

a. Babanın mahkeme kararı ile belirlenmesi için dava açılır.
b. Babalık davası ana tarafından açlımışsa, çocuğun davada temsil edilmesi için mutlaka kayyım atanması gerekir.
c. Ana ayırt etme yeteneğinden yoksun halde ise, Babalık Davası’nın ana adına kanuni temsilcisi açar.
d. Çocuk da babalık davası açabilir.

Babalık davası kimlere bildirilir :
a. Cumhuriyet savcısına,
b. Hazineye,
c. Dava ana tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anaya dava ihbar edilir.

Babalık Davası Kime karşı açılır :
Babalık davası babaya karşı, eğer baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır

Babalık Davası Ne Zaman Açılır : Babalık davası , çocuk doğmadan önce veya çocuk doğduktan sonra açılabilir. Ananın dava açma hakkı, doğumdan başlayarak 1 yıl geçince düşer.

b. Doğum sonrası çocuğa kayyım atanmış ise, çocuk için 1 yıllık dava açma süresi , atamanın kayyıma tebliğ tarihinde , hiç kayyım atanmamış ise çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.

c. Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi mevcut ise, babalık davası açmak için 1 yıllık süre, soybağı ilişkisinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

d. Babalık davası açmak için 1 yıllık süre geçtikten sonra, gecikmeyi haklı kılan nedenler varsa, bu nedenlerin ortadan kalkmasından itibaren 1 ay içerisinde dava açılabilir.

Hangi durumlar Babalık Karinesidir :

a. Davalının, çocuğun doğumundan önceki 300’üncü gün ile 180’inci gün arasında (döllenme sürecinde) ana ile fiziksel birliktelikte bulunması babalık karinesidir.

b. Belirtilen süre dışında da olsa gebe kalma dönemi içerisinde davalı kişinin ana ile fiziksel birliktelikte bulunduğunun tespit edilmesi halinde babalık karinesi geçerlidir.

c. Dna testi neticesi çocuğun babası saptanabilir

Babalık Karinesi Nasıl Çürütülür :

a. Davalı kişi kendisinin baba olmasının imkansızlığını kanıtlarsa

b. Üçüncü kişinin baba olması ihtimalinin kendisinin baba olması ihtimalinden fazla olduğunu kanıtlarsa babalık karinesi çürütülmüş olur.

Babalık Davası Nerede Açılır

Babalık davası, taraflardan birisinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Aile Mahkemesi’nde açılır.

Babalık Davası Görülürken :

a. Davanın süresinde açılıp açılmadığına bakılır.

b. Deliler araştırılır

c. Babalık davasının tarafları ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesi için gerekli olan ve sağlıklarını tehlikeye atmayacak olan incelemeler ve araştırmalar yapılmasına müsaade etmek zorundadır.

d. Davalı kişi soybağının belirlenmesi için gerekli araştıma ve incelemelere müsaade etmez ise, hakim durum ve koşullar gereğince, araştırma ve incelemeden çıkacak sonucun, müsaade etmeyen kişinin aleyhinde olduğunu varsayabilir.

e. Fiziksel birliktelik her türlü delille ispat edilebilir

Babalık Davasında Ananın mali hakları nelerdir

Ana, babalık davası ile birlikte veya babalık davasından ayrı olarak taleple, baba ve mirasçılarından aşağıda sayılan giderlerinin karşılanmasını isteyebilir

a. Doğumdan kaynaklanan giderler

b. Doğumdan önceki 6 hafta ve doğumdan sonraki 6 haftalık geçinme giderleri

c. Gebelikten ve doğumdan kaynaklanan diğer giderler

Çocuk ölü doğmuş olsa dahi hakim sayılan giderlerin karşılanmasına karar verebilir.

Üçüncü kişiler tarafından veya sosyal güvenlik kuruluşları tarafından anaya yapılan yardımlar ve ödemeler, hakkaniyet şartları dahilinde , tazminattan indirilir.
 
Üst