Ceza Infaz Kurumlari Ile Tutukevleri Işyurtlari Kurumu Ve Işyurtlarinin Muhasebe Uygu

  • Konbuyu başlatan *jellibon*
*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
işyurtları işyurtları kurumu ceza infaz kurumu yönetmeliği
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARININ MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yönetmelik no :
MADDE 1 – 14/3/2006 tarihli ve 26108 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

27.02.2007 Tarihli Resmi Gazete
 

Üst