çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!

çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!
çocuklara yapılan aşılar bebeklere yapılan özel aşılar çocuklara yapılması gereken aşı adları bebeklerde özel
- Hepatit A aşısı inaktive (ölü) bir aşıdır.

- 2 yaşından büyük çocuk ve erişkinlere 6-12 ay ara ile iki doz olarak uygulanması önerilmektedir.

- İlk doz Hepatit A aşısından 2 hafta sonra aşılanan kişilerin %95’i koruyucu antikor geliştirir, aşıdan 1 ay sonra ise aşılananların yaklaşık %100’ü antikor geliştirmektedir.

- Kronik karaciğer hastalıkları olanların (Hepatit B taşıyıcıları ve hepatit C) hepatit A aşısı olmaları gerekmektedir.

- Her biyolojik üründe olduğu gibi hepatit A aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.
 

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Ce: çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!

- Su çiçeği aşısı Varisella Zoster virüsünün kullanıldığı canlı zayıflatılmış bir aşıdır.
- Su çiçeği aşısı hastalığı geçirmemiş ve aşı yaptırmasında sakınca olmayan 12 aylıktan büyük çocuk ve erişkinlere önerilmektedir.

- Tek doz su çiçeği aşısından sonra 12 aylıktan 13 yaşına kadar olan çocukların %97’si koruyucu antikor geliştirirler.

- Su çiçeği aşısının etkinliği ciddi ve ağır suçiçeği enfeksiyonuna karşı %97’dir.

- 13 yaşından büyüklere su çiçeği aşısı en az 1 ay ara ile olmak üzere 2 doz olarak önerilmektedir.

- Su çiçeği aşısı cilt altına uygulanmalıdır.

- Su çiçeği aşısı kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı ile aynı günde farklı bölgelerden güvenle uygulanabilmektedir. Ancak aynı gün uygulanmazlarsa her iki aşı arasında en az 4 haftalık bir süre bırakılması gerekmektedir.

- Su çiçeği aşısı bu hastalığı geçirmemiş ve hastalığa yakalanma ihtimali yüksek çocuk ve erişkinlere önerilmektedir. Kreş giden çocuklar, öğretmenler ve burada çalışan diğer personel, bakım veren ünitelerde çalışan kişiler, askeri personel, doğurganlık çağında olan ve su çiçeği geçirmemiş kadınlar (hamilelere uygulanmamalıdır!), sık yolculuk yapan kişiler, bağışıklık sistemi yetmezliği olan kişiler gibi su çiçeği geçirmesi riskli olan kişilere bakım veren sağlık personeli ve bu kişilerle aynı evde yaşayanlar su çiçeği aşısı uygulanması gereken gruplar içindedir.

- Su çiçeği geçiren bir kişiyle karşılaşma sonrasında hastalığın bulaşma ihtimali %90’ın üzerindedir. Hasta kişi ile karşılaşma sonrası ilk 3 gün içinde (5 güne kadar uygulanabilmektedir) su çiçeği aşısı uygulanması hastalıktan koruyabilmekte veya hastalığa yakalanılsa bile daha hafif geçirilmesini sağlayabilmektedir.

- Su çiçeği aşısı bağışıklık sistemi yetmezliği bulunan kişilere ve hamilelere uygulanmamalıdır
 

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Ce: çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!

Kabakulak Aşisi - Ülkemizde kabakulak aşısı tek kabakulak aşısı şeklinde bulunmamakta; kızamık, kızamıkçık, kabakulak üçlü aşısı şeklinde bulunmaktadır.

- Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı çocuklarda 12. aylıktan itibaren başlamak üzere iki doz olarak önerilmektedir. İkinci doz 4-6 yaşlarında uygulanmalıdır.

- Kızamık, kızamıkçık, kabakulak üçlü aşısı erişkin yaşta da güvenle uygulanabilmektedir. Bu hastalıklardan herhangi birini geçirmiş olmak bu aşının uygulanması açısından bir engel oluşturmamaktadır.

- Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı hamilelere uygulanmamalıdır! Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı yapılan kadınların en az bir ay süreyle hamile kalmamaları önerilmektedir
 

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Ce: çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!

- Kızamıkçık aşısı canlı zayıflatılmış bir aşıdır.

- Kızamıkçık aşısı uygulanan kişilerin burun ve boğazlarından alınan örneklerde virüs bulunmasına rağmen aşı ile verilen virüs bulaşıcı değildir.

- Tek doz kızamıkçık aşısından sonra aşılanan çocukların %95’inden fazlası kızamıkçığa karşı koruyucu antikorlar geliştirmektedir.

- Ülkemizde kızamıkçık aşısı tek kızamıkçık aşısı şeklinde bulunmamakta; kızamık, kızamıkçık, kabakulak üçlü aşısı şeklinde bulunmaktadır.

- Kızamık, kızamıkçık, kabakulak üçlü aşısı 12. aydan itibaren önerilmekte ve erişkin yaşta da güvenle uygulanabilmektedir. Bu hastalıklardan herhangi birini geçirmiş olmak bu aşının uygulanması açısından bir engel oluşturmamaktadır.

- Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı hamilelere uygulanmamalıdır! Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı yapılan kadınların en az bir ay süreyle hamile kalmamaları önerilmektedir.

- Her biyolojik üründe olduğu gibi kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.
 

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Ce: çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!

- Kızamık aşısı canlı zayıflatılmış bir aşıdır.

- Kızamık aşısı hem inaktive hem canlı aşı olarak üretilmeye başlanmış ancak daha sonra inaktive aşının yeterli bağışıklık sağlamadığı görülüp bu aşı kullanımdan kalkmıştır. Günümüzde sadece canlı zayıflatılmış kızamık aşıları kullanılmaktadır.

- Kızamık aşısı diğer canlı zayıflatılmış aşılarda (su çiçeği, kızamıkçık, kabakulak) olduğu gibi çok hafif, belirsiz ve bulaşıcı olmayan bir enfeksiyon oluşturarak vücudun bağışıklık sisteminin virüsü tanımasını sağlar.

- Tek doz kızamık aşısının uygulanmasından sonra %95-98 koruyucu antikorlar gelişir. Bu oranın arttırılması için en az iki doz kızamık aşısı ile aşılama önerilmektedir. Kızamık aşısı ile oluşturulan bağışıklığın ömür boyu koruyucu olduğu düşünülmektedir.

- Kızamık aşısı tek kızamık aşısı veya üçlü kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı şeklinde bulunmaktadır.

- Kızamık hastalığının yoğun görüldüğü ve salgın yaptığı ülkelerde kızamık aşısına bebek 9 aylıkken başlanması önerilmektedir. 9 aylıkken tek kızamık aşısı yapılmış olan çocuklara 15 aylık olduklarında kızamık, kızamıkçık, kabakulak üçlü aşısı önerilmektedir.

- 9 aylıkken tek kızamık aşısı yapılmamış olan çocuklara 12. ayda kızamık, kızamıkçık, kabakulak üçlü aşısı uygulanabilir.

- Kızamık, kızamıkçık, kabakulak üçlü aşısı 12. aydan itibaren önerilmekte ve erişkin yaşta da güvenle uygulanabilmektedir. Bu hastalıklardan herhangi birini geçirmiş olmak bu aşının uygulanması açısından bir engel oluşturmamaktadır.

- Kızamık aşısı, kızamık geçiren kişi ile temastan sonraki ilk 3 gün içinde uygulanırsa hastalığın oluşmasını önleyebilmektedir.

- Tek kızamık aşısı yada kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı hamilelere uygulanmamalıdır! Tek kızamık aşısı yada kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı yapılan kadınların en az bir ay süreyle hamile kalmamaları önerilmektedir.

- Her biyolojik üründe olduğu gibi tek kızamık aşısı yada kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.
 

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Ce: çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!

HİB (MENENJİT) AŞILARI

- Hib aşısı inaktive (ölü) bir aşıdır.

- Hib aşıları ilk kez 1985 yılında Amerika’da “saf polisakkarid aşı” olarak ruhsat almıştır ancak bu aşılar 18 aylıktan küçük çocuklarda etkin olmadığı ve ciddi Hib hastalıkları en yoğun 2 yaş altındaki çocuklarda görüldüğü için yerini küçük çocuklarda etkin bağışıklık sağlayan Hib konjuge aşılarına bırakmıştır.

- 1990 yılından itibaren küçük çocuklarda kullanılmak üzere “Hib konjuge aşısı” ruhsat almıştır. Hib aşıları ile 2-3 doz aşılama sonrasında çocukların %95’inden fazlası koruyucu antikorlar elde etmektedir.

- Hib aşılarının hastalıktan korumadaki etkinlikleri %95-100 olarak tahmin edilmektedir.

- Hib hastalığı en çok iki yaşından küçük çocuklarda görüldüğü ve bağışıklık sistemi henüz güçlenmemiş olan çocuklarda ciddi seyredebildiği için prematüre bebekler de dahil olmak üzere, çocuklara 2 aylıktan itibaren bir yada ikişer ay ara ile 3 doz Hib aşısı uygulanması önerilmektedir. Üç dozluk bu primer bağışıklamanın sonrasında bebek 18. aylık olduğunda tekrar dozu yapılmalıdır.

- İlk defa Hib aşısı uygulanacak olan 6 aylıktan büyük bebeklere bir yada iki ay ara ile iki doz Hib aşısı ve 18 aylıkken tekrar doz uygulanması önerilmektedir.

- İlk defa Hib aşısı uygulanacak bir yaşından büyük bebeklere tek doz Hib aşısı uygulanması yeterli olacaktır.

- Hib konjuge aşıları tek başına olabildiği gibi difteri, tetanoz, boğmaca aşısı ile beraber dörtlü aşı şeklinde veya difteri, tetanoz, boğmaca, inaktive çocuk felci ile beraber beşli kombine aşı şeklinde bulunabilmektedir.

- Hib aşısı diğer çocukluk çağı aşıları ile birlikte güvenle uygulanabilmektedir. 5 yaşından büyük çocuklara rutin olarak Hib aşısı önerilmemektedir.

- Erişkinlerde Hib aşısı invazif Hib hastalıkları açısından yüksek risk altında bulunan orak hücreli anemi, lösemi, HIV enfeksiyonu, immün yetmezlik, kanser kemoterapisi alanlar ve dalağın alınması gibi durumlarda tek doz olarak uygulanmalıdır
 

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Ce: çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!

POLİOVİRÜS AŞILARI

- Polio (çocuk felci) aşısı canlı aşı veya inaktive (ölü) aşı şeklinde bulunmaktadır. Canlı çocuk felci aşısı ağızdan (oral) damla şeklinde uygulanmakta, ölü çocuk felci aşısı ise kombine aşılar içinde bulunmakta ve enjeksiyon şeklinde kas içine uygulanmaktadır.

- İnaktive ve oral poliovirüs aşıları çocuk felcinden korumak ve bağışıklık sağlamak açısından yüksek etkinliğe sahip bir aşılardır.

- İnaktive poliovirüs aşısı difteri, tetanoz, boğmaca ile beraber dörtlü kombine aşı veya difteri, tetanoz, boğmaca ve Hib aşıları ile beraber beşli kombine aşı şeklinde bulunmaktadır.

- İnaktive veya oral polio aşıları ile primer bağışıklama, bebek 2 aylıkken başlamak üzere 2, 4 ve 6. aylarda üç doz (bir veya iki ay ara ile 3 doz) ve üçüncü dozdan 12 ay sonra (18. ayda) bir tekrar doz aşılama olarak toplam 4 doz önerilmektedir.

- Çocuklara beşinci doz aşılama okula başlamadan önce 4-6 yaşlarında yapılmalıdır.

- 18 yaşından büyüklere rutin polio aşısı önerilmemektedir ancak polionun yaygın olarak görüldüğü ülkelere yolculuk yapacak kişiler ve sağlık personeli gibi polio virüsü ile karşılaşma ihtimali yüksek olan kişilere uygulanabilmektedir.

- Her biyolojik üründe olduğu gibi inaktive polio aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir
 

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Ce: çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!

BOĞMACA AŞILARI

Tüm Hücre Boğmaca Aşıları:

- Tüm hücre boğmaca aşıları, içerisinde Bordotella pertussis bakterisinin tümünü içeren inaktive (ölü) aşılardır.

- Tüm hücre boğmaca aşısının etkinliği yapılan çalışmalarla %70-90 bulunmuştur.

- Tüm hücre boğmaca aşısına bağlı aşı yerinde kızarıklık, şişlik ve ağrı, ateş ve huzursuzluk gibi yan etkiler görülebilmektedir.

Asellüler Boğmaca Aşıları:

- Asellüler boğmaca aşıları inaktive (ölü) aşılardır.

- Tüm hücre boğmaca aşılarında görülen yan etkilerin azaltılması amacıyla hazırlanmış aşılardır. Boğmaca bakterisinin tamamını değil aktif olmayan bazı parçalarını içerir.

- Asellüler boğmaca aşılarının yan etkileri, tüm hücre boğmaca aşılarının yan etkilerinden yarı yarıya daha azdır.

- Asellüler boğmaca aşıları 1996 yılında çocukluk çağının primer aşılamasında kullanılmak üzere ruhsat almıştır. Asellüler boğmaca aşılarının, tüm hücre boğmaca aşıları kadar etkin oldukları gösterilmiştir.

- Asellüler boğmaca aşısı difteri ve tetanoz aşısı ile birlikte üçlü karma, difteri, tetanoz, inaktive çocuk felci ve Hib aşısı ile birlikte beşli kombine aşı şeklinde bulunabilmektedir.

- Asellüler boğmaca aşısı ile primer bağışıklama bebek 2 aylıkken başlamak üzere 2, 4 ve 6. aylarda üç doz (bir veya iki ay ara ile 3 doz) ve üçüncü dozdan 12 ay sonra (18. ayda) bir tekrar doz aşılama olarak toplam 4 doz önerilmektedir.

- Çocuklara beşinci doz aşılama okula başlamadan önce 4-6 yaşlarında yapılmalıdır. Bu doz ile koruyucu antikor düzeyi arttırılarak okul döneminde çocuğun hastalığı, küçük ve bağışıklaması henüz tam olarak sağlanmamış çocuklara taşıması önlenmiş olur.

- 7 yaşından büyük çocuklara boğmaca aşısı önerilmemektedir.

- Her biyolojik üründe olduğu gibi boğmaca aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir
 

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Ce: çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!

TETANOZ AŞISI

- Tetanoz aşısı tek başına veya çocuklarda kullanılan difteri, tetanoz ve boğmaca aşılarının içerisinde veya yine difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci ve Hib içeren beşli karma aşıların içerisinde olmak üzere kombine olarak bulunabilmektedir.

- 7 yaşından sonra çocuklar erişkin tip difteri, tetanoz aşısı veya tek tetanoz aşısı olmalıdır. Erişkin tip difteri, tetanoz aşısının tetanoz içeriği çocuklarda olanla aynıdır ancak difteri miktarı azaltılmıştır.

- Diğer inaktive aşılarda da olduğu gibi tetanoz aşısına karşı koruyucu düzeyde ve kalıcı cevabın oluşması için birden fazla doz aşı uygulanması gerekmektedir. Tetanoz aşısını uygun aralıklarla 7 yaşına kadar olan çocuklarda 4 doz , 7 yaşından sonra 3 doz olarak alan kişilerin tamamı koruyucu antikor düzeyini sağlar.

- Aşıyla sağlanan bağışıklık zamanla azalmaktadır. Bu yüzden başlangıç seri aşılama yapılıp koruyucu antikor düzeylerine ulaşıldıktan sonra, herhangi yaralanma olmasa bile her 10 yılda bir tekrar aşılama yapılmalıdır.

- Primer bağışıklama genellikle çocukluk çağında ve kombine difteri, tetanoz, boğmaca veya difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci ve Hib beşli aşı şeklinde bebek 2 aylıkken başlayarak 2, 4 ve 6. aylarda üç doz (bir veya iki ay ara ile üç doz) ve üçüncü dozdan 12 ay sonra (18. ayda) bir tekrar doz olarak toplam dört doz olarak uygulanmaktadır. Daha sonra 10 yılda bir hatırlatma dozu uygulanmalıdır.

- 7 yaşından büyük kişilerde tetanoz aşısı daha önce uygulanmamış veya eksik uygulanmış ise bir ay ara ile iki doz tetanoz aşısını takiben ikinci aşıdan 6-12 ay sonra uygulanan üçüncü doz ile primer seri tamamlanır. Daha sonra 10 yılda bir hatırlatma dozu uygulanmalıdır.

- Tetanoz hastalığını geçirmiş olmak ömür boyu koruma sağlamaz. Hastalık geçirilmiş olsa bile mutlaka tetanoz aşısı uygulanmalıdır.

- Herhangi bir yaralanma durumunda aşı ve immünglobulin uygulanması gerekip gerekmediğine yaralanmanın değerlendirilmesiyle birlikte, daha önce tetanoz aşısı uygulanıp uygulanmadığı ve son dozun hangi tarihte uygulandığı göz önünde bulundurularak doktorunuz tarafından karar verilmelidir.

- Her biyolojik üründe olduğu gibi tetanoz aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir..
 

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Ce: çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!

DİFTERİ AŞISI

- Tek başına difteri aşısı bulunmamaktadır. Erişkin formda veya çocuk formunda olmak üzere tetanoz toksoidi ile ikili aşı veya boğmacanın da beraber olduğu üçlü (karma) aşı şeklinde kullanılmaktadır. Yine çocukluk çağında uygulanmak üzere difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci ve Hib’e karşı koruyan beşli kombine aşılar şeklinde de bulunmaktadır.

- Çocukluk çağı aşılarındaki difteri içeriği erişkin tipteki difteri aşısında bulunan difteri içeriğinden daha fazladır.

- 7 yaşından büyük çocuklara erişkin tip difteri tetanoz aşısı uygulanmalıdır.

- Erişkinde üç doz, çocuklarda dört doz aşıdan sonra difteri aşısının hastalıktan koruyucu etkinliği %97’dir.

- Difteri aşısı çocuklara; difteri, tetanoz, boğmaca (karma aşı) veya difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci, Hib beşli kombine aşısı şeklinde çocuk 2 aylıkken başlamak üzere 2, 4 ve 6. aylarda üç doz (bir veya iki ay ara ile üç doz) ve bunu takiben üçüncü dozdan 12 ay sonra (18. ayda) yapılan bir tekrar dozu ile toplam dört doz olarak uygulanmaktadır.

- 7 yaşından büyük çocuklar ve erişkinler için primer aşılama bir ay ara ile 2 doz ve ikinci dozdan 6-12 ay sonra uygulanacak tekrar dozu ile toplam 3 doz olarak önerilmektedir.

- Difteri aşısı ile sağlanan koruyucu antikor titreleri zamanla azalacağı için her 10 yılda bir erişkin tip difteri tetanoz aşısı ile tekrar doz uygulanmalıdır.

- Difteri hastalığını geçirmek hastalığa karşı ömür boyu koruma sağlamayabilir. Bu yüzden difteri hastalığını geçiren kişiler de aşılanmalıdır.

- Her biyolojik üründe olduğu gibi difteri aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir
 

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Ce: çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!

HEPATİT B AŞISI

- Hepatit B aşısı inaktive (ölü) bir aşıdır ve doğumdan itibaren her yaşta güvenle uygulanabilmektedir.

- Ülkemizde rutin aşılama programı içinde tüm çocuklara 0. aydan itibaren uygulanmaktadır.

- Hepatit B taşıyıcısı annelerden veya taşıyıcı olup olmadığı bilinmeyen annelerden doğan bebeklere doğumdan hemen sonra uygulanması önerilmektedir.

- Hepatit B aşısı 0, 1, 6 şemasına göre uygulanmaktadır. 0. gün ilk aşının uygulandığı gün olmak üzere ilk aşıdan 1 ay sonra 2. doz ve yine ilk aşıdan 6 ay sonra (ikinci aşıdan 5 ay sonra) 3. doz uygulanmalıdır.

- Bulaşma riskinin yüksek olduğu durumlarda 0, 1, 2, 12 hızlı şeması da uygulanabilmektedir.

- Üç doz hepatit B aşısı sonrası sağlıklı erişkinlerin %90’ından fazlası ve çocukların %95’inden fazlası koruyucu antikor geliştirmektedir.

- Hepatit B aşısı için rutin tekrar dozlar önerilmemektedir.

- Hepatit B aşısı tüm yeni doğan bebeklere, çok eşlilere, hemodiyaliz hastalarına, hepatit B virüsü taşıyan kişilerin aileleri ve aynı evde yaşayan kişilere, uyuşturucu bağımlılarına, eşcinsellere, sağlık personeline önerilmektedir.

- Her biyolojik üründe olduğu gibi hepatit B aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir. Bu nedenle çocuğunuzun aşılarını her zaman doktor kontrolünde uygulatmanızı öneriyoruz.
Arkadaşlar devamı gelecek her gün bir aşı hakkında bilgi vereceğim lütfen çocuklarınızın aşılarına dikkat edin
"ÇÜNKÜ ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"
 

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Ce: çocuklara yapılması gereken tüm aşılar!!!

zatürre aşısı
- Pnömokok polisakkarid aşısı; pnömokokların 23 alt tipine karşı inaktive (ölü) bir aşıdır.

- 2 yaşından büyük her yaştaki kişiye uygulanabilmektedir.

- Pnömokok aşısı 1983’te ruhsat almıştır ve bakteriyemik pnömokokal hastalıkların %88’ine neden olan 23 tip pnömokokal bakteriyi içerir.

- Pnömokok aşısı intramuskuler (kas içi) veya subkutan (cilt altı) uygulanabilir.

- Pnömokok aşısı ağır ve sık alt solunum yolu veya orta kulak infeksiyonu geçiren çocuklara önerilmektedir.

- Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde tek doz aşı yeterlidir 5 senede bir rutin tekrar aşılama gerekli değildir.

- Her biyolojik üründe olduğu gibi pnömokok aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.
 
Üst