Derin Endometriozis Nedir?

Derin Endometriozis Nedir?
endometriozis nedir,endometriozis belirtileri,endometriozis tedavisi,derin endometriozis nedir,endometriozis nasıl tedavi edilir,endometriozis hakkında bilgiler
d.jpg


Endometriosis, infertil kadın popülasyonunun %30-60’ında, menopoz öncesi kadınların yaklaşık %10’unda izlenen ve hayat kalitesini etkileyen bir durumdur. Endometriosis hastalarının yaklaşık %17-44’ünde çikolata kistleri mevcuttur. Endometriosis karın içinde yapışıklıklara yol açabildiği gibi, rahim, tüp veya yumurtalık anatomisini bozarak enfeksiyona, kistik oluşumlara ve tüplerde tıkanıklıklara neden olabilir.

Endometriosis alt grupları, karın zarında olan endometriosis: yumurtalıklarda görülen endometriosis, derin endometriosis (idrar yollarında, mide barsak sisteminde ve vajina ile makat bölgesi arasında) ve karı zarı dışında görülen endometriosis olarak sınıflandırılabilir.

Derin infiltran endometriosis (DIE), endometriosis odaklarının alt karın bölgesindeki organların duvarının içlerine kadar girmesi olarak tanımlanır. Derin infiltratif endometriosis özel bir sınıftır. Normal şartlarda hiçbir bulgu vermeyecek olan 1-2 cm’lik endometriosis odakları, derin bölgelere yerleştikleri zaman çok şiddetli ağrı ile karşımıza çıkabilmekte ve bu hasta grubunda tanı çoğu zaman atlanabilmektedir.

DIE hastalarında rahim içine benzer hücrelerin karın içi zarının >5 mmderininde olduğu ve bunların çok aktif olup, artan kasık ağrısı, ilişkide ağrı, makatta ağrı, makattan kanama ve idrar yolu semptomlarına yol açtığı gösterilmiştir.

Kasık ağrısının şekli derin infiltratif endometriosisin yerleşim yerine göre değişkenlik gösterir. Adet sancısı, makat ağrısı ve idrar yolları şikayetleri çok şiddetli olabilir. Bazı durumlarda ishal, makattan kanama ve kabızlık görülebilir.

Vajina ile makat arasındaki endometriosisde, nodul ileri derecede inflamatuar olabilir. Bu nodülleri komşu organlardan ayırmak çok zor olabilir. Bu nodüller aynı zamanda barsak ve idrar yolları tıkanıklıklarına yol açabilir.

Çok şiddetli ve yaygın olmadıkça derin endometriosis farkedilemeyebilir. 1990’larda DIE tanıları laparoskopi ile büyük oranda koyulmuştur. Tanıdaki güçlükler hala devam etmektedir.

Hormonal tedavi (progestinler veya GnRHa) ağrıyı azaltmakta etkilidir. Tedavi kesildiği zaman ağrı rekürensi yüksektir. Vajina ile makat arasındaki endometriosisde esas tedavi cerrahidir.

DIE tanısında ameliyat öncesi dönemde tanıya yardımcı metodlar: menstruel siklus sırasında rektovajinal muayene, ultrasonografi, pelvik MRI, çift kontrast enema, rektosigmoidoskopi, IVP ve tm markerları (Ca 125).

Laparoskopik tedavi öncesinde uygun barsak temizliği gereklidir. Hasta cerrahi işlem ve sonrası ile ilgili bilgilendirilmelidir.

Vajina ile makat arasındaki endometriosis hastalarında cerrahi ile tüm nodüllerin çıkartılması tercih edilen tedavi yöntemidir. Ameliyat öncesi dönemde 2-3 aylık adet kesici iğnelerin kullanılması cerrahiyi kolaylaştırmanın yanında hastalığın tekrar etme oranınıda azaltmaktadır. Tek başına ilaç tedavisi yüksek tekrarlama oranları nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Cerrahini şekli seçilirken hastaya en az zarar vermek esas amaç olmalıdır. Cerrah hangi teknikte daha tecrübeli ise o metodu kullanmalıdır.

Cerrahinin hedefi; lezyonu görünür hale getirmek, tamamen çıkartmak, yapışıklık oluşumunu engelleyecek önlemler almaktır.

Sonuç olarak, Vajina ile makat arasındaki veya DIE nodül eksizyonu, en hassas laparoskopik cerrahi işlemlerinden biridir. Operatör, ileri laparoskopik cerrahi, barsak cerrahisi ve idrar yollları tamiri konularında deneyimli olmalıdır, bundan dolayı bu tip operasyonlar takım çalışmasını gerektirebilir. Cerrahinin başarısı, semptomların azalması ve hayat kalitesinin artması cerrahi ekibin deneyimine ve lezyonların tamamen çıkartılması ile yakından ilişkilidir.
 
Üst