Eğitimde ÇZK Açısından Otizme Bakış

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
czk czk oyunu hangi bebek hayalindeki hayvan hayalindeki herşey
EĞİTİMDE ÇOKLU ZEKA TEORİLERİ AÇISINDAN OTİZME BİR BAKIŞ

Çoklu Zeka Kuramına göre insan beyni, sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, müziksel-ritmik, görsel-uzamsal, içsel, kişiler arası, doğa ve bedensel-kinestetik zeka alanlarını içermektedir.
Geleneksel eğitim yöntemleri sadece sözel-dilsel ve mantıksal-matematiksel zeka alanlarını dikkate almaktadır.Bu da zeka gelişimini potansiyel olarak sınırlamaktadır.
Çocuğun hangi zeka alanı baskınsa; eğitim buna uygun olarak verilmeli bilgi ve beceriler baskın zeka alanına uygun etkinliklerle öğretilmeli.”

Bu zeka alanlarından hangisi daha güçlü anlamak için (uygulanabilecek testler kaynak kitapta mevcuttur) birkaç örnek verecek olursak;

1- SÖZEL-DİLSEL ZEKA: Dinleme becerisi yüksektir, kelime oyunlarını sever,kitaplarla iç içedir, sözel iletişimi güçlüdür, yazmaktan hoşlanır, hafızası. güçlüdür
2- MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKA: Zihinden kolayca işlem yapar, kategorileri ilişkileri farkeder, açıklar, bilgiler arasında bağlantı kurar, matematik oyunlarından zevk alır, soyut ve kavramsal düşünebilir, sebep-sonuç ilişkilerini kolayca anlar.
3- GÖRSEL-UZAMSAL ZEKA: Akranlarına oranla fazla hayal kurar, resim-sanat etkinliklerinden hoşlanır, çizimi kuvvetlidir, bulmaca çözmekten hoşlanır, resimli bilgileri daha çabuk öğrenir, nesnelerin yerini bilir.
4- MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKA: Şarkıların melodilerini hatırlar, şarkılara ve müzik aletlerine meraklıdır, ritmik konuşur yada hareket eder, çevresel gürültülere duyarlıdır, müzik dinleyerek çalışmayı sever.
5- BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKA: Duygularını vücut dili ile ifade eder, boya ve hamurla oynamayı sever, nesneleri parçalayıp bütünleştirmeyi sever, küçük kas gelişimi mükemmeldir, otururken elleri ve ayakları ile oynar.
6- HAYVAN-DOĞA ZEKASI: Hayvanlara karşı meraklıdır, bahçe işlerini sever, doğa dergilerini ve belgeselleri takip eder, doğa ile baş başa kalmayı sever.
7- KİŞİLER ARASI ZEKA: Sosyal birliktelik kurmaktan hoşlanır, doğal bir lider olarak görülür, organizasyonlara katılmayı sever, başkalarını düşünür, problemi olan arkadaşlarına yardım eder.
8- İÇSEL ZAKA : Bağımsızlık duygusu güçlüdür, gerçekçi amaçlar oluşturur, kendini iyi motive eder, hobileri vardır, yalnız çalışmayı tercih eder, öz saygısı güçlüdür.
 
Konuyu Başlatan Benzer Konular Forum Cevaplar Tarih
Bilge Gökçen Engelliler dünyası 1
Bilge Gökçen Engelliler dünyası 0

Benzer Konular


Üst