Sa Kız İsimleri

  • Konbuyu başlatan *jellibon*
*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
büyücü kız isimleri büyücü isimleri kadın
Saadet: mutluluk, bahtı açık olmak

Saba: gündoğusundan esen hafif ve tatlı rüzgar

Türk müziğinde bir makam
Sabah: günün ağarmasıyla başlayan ilk saatler

Sabahat: güzellik, yüz güzelliği

Sabahnur: sabah ışığı, aydınlığı

Sabanur: sabah ışığı

Sabrinnisa: kadınların sabırlısı

Sabriye: sabırlı, sabırla ilgili

Sabia: yedinci

Sabiha: yüzen, yüzücü, güzel, şirin, hoş

Sabihat: gemiler

yıldızlar
imanlıların ruhları
Sabire: tahammül eden, sabreden

Sabite: yerinde duran, kımıldamayan

Sabiye: ergin olmamış kız çocuğu

Saçı: hediye, armağan

Sacide: secdeye varan, yere yüz süren

Sacit: secde eden

Sada: yankı, ses

Sadaret: başta bulunmak, liderlik

Sadberk: yüz yapraklı, katmerli bir gül çeşidi

Sadedil: temiz yürekli

saf, bön
Sadegül: bir gül kadar sade, temiz ve güzel

Sadhezar: pek çok güzel

Sadıka: sadakatli, doğru

Sağlık: organları normal çalışan bir insanın durumu

Sadriye: göğüsle ilgili

Sadice: mutlulukla ilgili

Sadik: sadık, gerçek dost

Sadiye: iyi talihle ilgili

Safderun: içi temiz ve saf olan

Safdil: içi temiz, kötülük bilmeyen

Saffet: saflık, temizlik

Safigül: gül gibi, katıksız, saf, duru, temiz

Safiha: yassı, düz ve geniş yüz, levha

Safinaz: çok nazlı, çok naz eden

Safinur: çok nurlu, çok aydınlık, temiz kimse

Safir: mavi renkli değerli bir süs taşı

Safire: ince, güzel ses

ıslık
Safiye: katıksız, katışıksız saf

Safiyet: saflık, temizlik, masumluk

Sahabet: sahip çıkma, benimseme

Sahavet: el açıklığı, cömertlik

Sahba: sarap, genellikle içki

Sahra: kır, ova, çöl

Sahure: sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad

Sahiba: bir şeyi elde etmiş olan

Sahibe: bir şeyi elde etmiş bulunan

Sahil: deniz, nehir, göl kıyısı

Sahire: büyüleyici kadın
geceleri uyumayan, uykusuz

büyücü, büyüleyici güzel
Sakıba: delik açan, delip geçen

Sakine: oynamayan, kımıldamayan, durgun

hareketsiz duran
Sakiye: su veya içki dağıtan

Salıkbikem: bileşik isim

Salkan: serin rüzgarlara karşı olan yer

Salkım: yukardan aşağı sarkan

Saliha: iyi, yarar, yetkili, hakkı olan

Salime: eksiksiz, sağ, sağlam

Salise: üçüncü

Saliye: yeni yılın gelişini kutlamak amacıyla muharrem ayında yazılıp sunulan kaside

Samahat: cömertlik, el açıklığı, iyilikseverlik

Samru: yüksek yer

Samuk: misk ve amber

Samur: değerli kürk

Samiha: cömert

Samime: bir şeyin temeli, en köklü yeri

iç, öz, kalbin içi
Samine: sekizinci

Samire: meyve veren

Samiye: yüksek, ulu

Sanavber: çam fıstığı ağacı

Sanay: ay gibi güzel

tereddütlü, kararsız
Sanem: put, put kadar güzel, çok güzel

Sanevber: çam fıstığı

çam fıstığı kozalağı
sevgilinin boyu-posu
Sannur: nurlu, ışıklı, güzel

Sania: sanat eseri yaratan

yapan, oluşturan
iş, meşgale
Saniha: ansızın akla gelen

Saniye: dakikanın 60' ta biri sürüsinde zaman birimi

Sara: prenses

hz. ibrahimin annesi
halis, saf, katıksız
Sarahat: açıklık, ibarede açıklık

Saraymülk: özel isim

Sarçe: serçe

Sare: olmak, oldu

cemaat, topluluk
ihtiyaç, susuzluk
Sarehatun: özel isim

Sarı: limon kabuğu rengi

Sarıasma: bir av kuşu

Sarıca: sarıya yakın renkte olan

Sarıçiçek: bileşik isim

Sarıgüzel: bileşik isim

Sarıgöz: bir balık türü

Sarıkız: bileşik isim

Sarın: şarkı, Türkü

Sarıyıldız: zühre yıldızı

Sarızambak: çiriş kökü bitkisi

Sarmaşık: bir bitki

Sarra: sevinçli, sevindirici

Sarife: sarfeden, harcayan

değiştiren
Sariha: açık, meydanda

belli, hüveyda
saf, halis
Sarime: keskin, kesici

Satı: düğün alışverişi

yaşamı uzun sürsün diye doğumundan önce erenlere adanan çocuk
Satıa: yükselip meydana çıkan

Satıbey: özel isim

Satıgül: satma, satış

alışveriş
düğün armağanı
Satir: örten, kapatan

Savgu: hediye, armağan

Saibe: hata yapmayan

Saide: saadetli, mutlu

tanrının beğendiği, cennetlik
Saye: gölge

koruma, yardım, sahip çıkma
Sayeban: sayvan, gölgelik

büyük çadır
koruyan
sayvan, gölgelik
Sayezar: gölgelik

Sayfiyye: yazlık, yazlık ev

Saygı: hürmet

Saygın: saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören

Saygun: sayılan, saygı gören

Saygül: hem saygın hem güzel

Sayılgan: hürmet gören

Sayın: kendisine saygı gösterilen

Saika: yıldırım

Saylav: seçme, intihap etme

Saime: oruç tutan, oruçlu

Sayran: şarkı, Türkü

Sayrav: bülbül

Sayre: güzel sesli bir kuş

Saire: seyreden, hareket eden, yürüyen
 
Konuyu Başlatan Benzer Konular Forum Cevaplar
*jellibon* s-Kız İsimleri 0
*jellibon* s-Kız İsimleri 1
*jellibon* s-Kız İsimleri 0
*jellibon* s-Kız İsimleri 0
*jellibon* s-Kız İsimleri 0
*jellibon* s-Kız İsimleri 1
*jellibon* s-Kız İsimleri 0
*jellibon* s-Kız İsimleri 1

Benzer Konular


Üst